"sociocultural" - Suomenkielinen käännös

EN

"sociocultural" suomeksi

EN

sociocultural {adjektiivi}

volume_up
sociocultural
Instead, we want to include the rich political, economic and socio-cultural heritage contained in the Barcelona Process.
Sen sijaan haluamme. että Barcelonan prosessiin kuuluva rikas poliittinen, taloudellinen ja sosio-kulttuurinen perintö otetaan huomioon kokonaisuudessaan.
(PT) The political and social situation in Cuba is hard to understand without a sufficiently broad sociocultural or historical perspective.
(PT) Kuuban poliittista ja sosiaalista tilannetta on vaikea ymmärtää ilman kyllin laveaa sosiokulttuurista tai historiallista näkökulmaa.
So the importance of sport lies both in its enormous impact as an instrument of preventive medicine and above all in its great sociocultural potential.
Urheilulla on suuren ennaltaehkäisevän lääketieteellisen merkityksensä ja vaikutuksensa lisäksi ennen kaikkea erittäin tärkeä sosiokulttuurinen merkitys.

Esimerkkejä "sociocultural"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis was a technological, economic and sociocultural (r)evolution.
Tämä oli teknologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kehitysaskel ja vallankumous.
EnglishSo there is no mention of racism, we only mentioned special socio-cultural circumstances as a background.
Rasismia ei siis ole mainittu. Taustaksi on määritetty ainoastaan erityiset sosiokulttuuriset olot.
EnglishIf you say they were socio-cultural activities, then I want you to tell me exactly what they did.
Jos te sanotte: ne olivat sosiokulttuurisia tehtäviä, niin tahdon kuulla teiltä, mitä he tarkalleen tekivät.
EnglishWe support extended economic, political and sociocultural cooperation and exchange with Mexico.
Kannatamme kehittynyttä taloudellista, poliittista ja sosiokulttuurista yhteistyötä ja vaihtoa Meksikon kanssa.
EnglishIt is true that we need to deal firmly with this problem and stop hiding behind socio-economic and socio-cultural considerations.
On totta, että tähän ongelmaan on tartuttava tiukasti ja ettei enää pidä piiloutua sosioekonomisten tai sosiokulttuuristen näkökohtien taakse.
EnglishInstead, we want to include the rich political, economic and socio-cultural heritage contained in the Barcelona Process.
Sen sijaan haluamme. että Barcelonan prosessiin kuuluva rikas poliittinen, taloudellinen ja sosio-kulttuurinen perintö otetaan huomioon kokonaisuudessaan.
English(PT) The political and social situation in Cuba is hard to understand without a sufficiently broad sociocultural or historical perspective.
(PT) Kuuban poliittista ja sosiaalista tilannetta on vaikea ymmärtää ilman kyllin laveaa sosiokulttuurista tai historiallista näkökulmaa.
EnglishThat is why socio-cultural programmes in situ, as well as awareness campaigns involving the relevant migrants in Europe must be encouraged.
Siksi on edistettävä paikan päällä toteutettavia koulutusohjelmia sekä sitä, että kyseiset maahanmuuttajat Euroopassa tiedostavat tämän asian.
EnglishSo the importance of sport lies both in its enormous impact as an instrument of preventive medicine and above all in its great sociocultural potential.
Urheilulla on suuren ennaltaehkäisevän lääketieteellisen merkityksensä ja vaikutuksensa lisäksi ennen kaikkea erittäin tärkeä sosiokulttuurinen merkitys.
EnglishMore than nine out of ten of those students claimed to be very satisfied with their stay abroad, both from the educational and the socio-cultural points of view.
Yli yhdeksän kymmenestä opiskelijasta on ollut erittäin tyytyväinen oleskeluunsa ulkomailla, niin opintojensa kuin sosiaaliselta ja kulttuurin kannalta.
EnglishIn the quest for this balance we will have to take into account not only economic, socio-cultural and animal protection factors, but also scientific and legal factors.
Tasapainoa etsiessämme meidän ei pidä harkita ainoastaan taloudellisia, sosiokulttuurisia tai eläinten suojeluun liittyviä tekijöitä, vaan myös tieteellisiä ja oikeudellisia näkökohtia.
EnglishThe Balkans will not be able to pull themselves out of trouble through their own efforts, so cooperation with the EU is crucial at both economic and socio-cultural levels.
Balkan ei pysty nousemaan suosta omin voimin, yhteistyö EU: n kanssa on elintärkeää. Yhteistyöllä on oltava taloudellis-rahallisen luonteen lisäksi myös kulttuuris-yhteiskunnallinen luonne.