"social services" - Suomenkielinen käännös

EN

"social services" suomeksi

EN

social services {monikko}

volume_up
social services
Are not all the social services of great economic interest?
Eivätkö kaikki sosiaalipalvelut koske mitä suurimmassa määrin taloudellista etua?
In many cases, social services and health services are provided in the same way.
Monissa tapauksissa sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut hoidetaan samalla tavoin.
Social services have a character of their own and differ from commercial services.
Sosiaalipalvelut ovat aivan omanlaisiaan palveluja ja eroavat kaupallisista palveluista.

Esimerkkejä "social services"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn many cases, social services and health services are provided in the same way.
Monissa tapauksissa sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut hoidetaan samalla tavoin.
EnglishI welcome your commitment to take action in the social services and health area.
Olen iloinen sitoumuksestanne toimiin sosiaalipalvelujen ja terveydenhoidon aloilla.
EnglishPriority would be given to democracy, social rights, public services and peace.
Etusijalle asetettaisiin demokratia, sosiaaliset oikeudet, julkiset palvelut ja rauha.
EnglishThe legal status of social services of general interest remains controversial.
Yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden oikeudellinen asema on edelleen ristiriitainen.
EnglishThe employment rate has to increase, but social services should not be financed.
Työllisyysasteen on noustava, mutta sosiaalipalveluja ei voida rahoittaa.
EnglishThis applies particularly in regard to possible regulations for social services.
Tämä pätee etenkin mahdollisiin sosiaalipalveluja koskeviin säädöksiin.
EnglishSocial services have a character of their own and differ from commercial services.
Sosiaalipalvelut ovat aivan omanlaisiaan palveluja ja eroavat kaupallisista palveluista.
EnglishThis is particularly the case where health services with social support are concerned.
Tämä koskee erityisesti terveyspalveluita, joihin liittyy sosiaalitukea.
EnglishIn the Netherlands, for example, they perform some social care services.
Esimerkiksi Alankomaissa kirkot huolehtivat joistain sosiaalipalveluista.
EnglishEquality of competition conditions also requires that social security services are harmonised.
Tasaveroinen kilpailu vaatii myös sosiaaliturvapalveluiden yhdenmukaistamista.
EnglishUnpaid work at home does not, however, come within the category of social services.
Palkaton kotityö ei kuitenkaan kuulu sosiaalipalvelujen piiriin.
EnglishWe need higher minimum wages and better social services in Europe.
Euroopan unioniin tarvitaan korkeammat vähimmäispalkat ja parempia sosiaalipalveluja.
EnglishPrinciple of subsidiarity and universality of social public services in the EU (debate)
Toissijaisuusperiaate ja julkisten sosiaalipalveluiden yleinen kattavuus EU:ssa (keskustelu)
English. - (FR) I voted in favour of the report on social services of general interest.
kirjallinen. - (FR) Äänestin yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevan mietinnön puolesta.
EnglishI accept the amendment rewording the reference to social services more clearly.
Hyväksyn tarkistuksen, jossa viittaus sosiaalipalveluihin muotoillaan uudelleen selkeämmällä tavalla.
EnglishAre not all the social services of great economic interest?
Eivätkö kaikki sosiaalipalvelut koske mitä suurimmassa määrin taloudellista etua?
EnglishThe discussion also touched upon a wider context, which is social services of general interest.
Keskustelussa sivuttiin jo laajempia puitteita, eli yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja.
EnglishChildren's interests must be safeguarded by the appropriate social services department or by an advocate.
Asiasta vastaavan sosiaaliviranomaisen tai asianajajan on suojeltava lapsen etua.
EnglishThe third matter which also received a lot of attention was social services of general interest.
Kolmas, myös paljon huomiota herättänyt kysymys koski yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita.
EnglishThe Commission is committed to promoting the quality of social services.
Komissio on sitoutunut edistämään sosiaalipalvelujen laatua.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "social service":

social service

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "social services" suomeksi

services substantiivi
Finnish
social adjektiivi
social substantiivi
social networking substantiivi
social worker substantiivi
cloud services substantiivi
social welfare and healthcare reform substantiivi
armed services substantiivi
Finnish
social democracy substantiivi
social democrat substantiivi
social engineering substantiivi