"social science" - Suomenkielinen käännös

EN

"social science" suomeksi

EN

social science {substantiivi}

volume_up
social science

Esimerkkejä "social science"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is one of the most robust findings in social science, and also one of the most ignored.
Tämä on yksi vankimmista löydöistä yhteiskuntatieteessä. Ja yksi eniten huomiotta jätetyistä.
English7:51 This is the foundation of all of social science, the foundation of religion, the foundation of war.
7:51 Tämä on sosiologian kivijalka, alusta uskonnolle, perusta sodalle.
EnglishThere are social science institutes that can do so too.
Myös yhteiskuntatieteelliset tutkimuslaitokset voivat sen tehdä.
EnglishWith this in mind, Commissioner Potočnik, we are glad that you recognise the importance of social science.
Arvoisa komission jäsen Potočnik, tätä taustaa vasten olemme tyytyväisiä siihen, että pidätte yhteiskuntatieteitä tärkeänä.
EnglishThe main debate on the social consequences of scientific research established the need for social control over science.
Alustavassa keskustelussa tieteellisen tutkimuksen sosiaalisista vaikutuksista, pohditaan tarvetta tieteen yhteiskunnallisesta valvonnasta.
EnglishBy the way, this is in line with the study published last year on social values as regards science and technology.
Sivumennen sanoen tämä tulos on yhdenmukainen viime vuonna julkaistun tieteen ja teknologian sosiaalisia arvoja koskevan tutkimuksen tulosten kanssa.
EnglishWe hope to restore the social nature of science: research and science should serve today's popular needs and social welfare.
Toivomme palauttavamme tieteen yhteiskunnallisen luonteen: tutkimuksen ja tieteen olisi vastattava kansan nykytarpeisiin ja tuotettava yhteiskunnallista hyvinvointia.
EnglishWatch out: when applied to science and social phenomena, prohibition has never worked.
Väitteeni on erittäin vakavaluonteinen ja huolestuttaa minua kovasti, mutta olkaa tarkkoina: tieteellisten ja sosiaalisten ilmiöiden kannalta kieltojen tie ei ole koskaan johtanut minnekään.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "social science" suomeksi

science substantiivi
social adjektiivi
social substantiivi
economic science substantiivi
social networking substantiivi
environmental science substantiivi
natural science substantiivi
social worker substantiivi