"social responsibility" - Suomenkielinen käännös

EN

"social responsibility" suomeksi

EN

social responsibility {substantiivi}

volume_up
social responsibility (myös: corporate responsibility)
Corporate social responsibility in international trade agreements (
Yritysten yhteiskuntavastuu kansainvälisissä kauppasopimuksissa (
In which case corporate social responsibility would be a fraud because it would be insincere.
Tällöin yritysten yhteiskuntavastuu olisi petosta, koska se olisi vilpillistä toimintaa.
Yritysten yhteiskuntavastuu: uusi kumppanuus (keskustelu)

Esimerkkejä "social responsibility"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission too must demonstrate social responsibility and sound management.
Myös komission on osoitettava sosiaalista vastuullisuutta ja järkevää hallintoa.
EnglishThe concept of corporate social responsibility seems to be more topical than ever.
Yritysten yhteisvastuu näyttää olevan nyt ajankohtaisempi asia kuin koskaan aiemmin.
EnglishBoth society and the social partners have a responsibility in this work.
Sekä yhteiskunnan että työmarkkinaosapuolten on kannettava vastuu tästä työstä.
EnglishMadam President, there is nothing new in companies' assuming social responsibility.
Arvoisa puhemies, ei ole ollenkaan uutta, että yritykset kantavat sosiaalista vastuuta.
EnglishCorporate social responsibility and corporate governance are two sides of the same coin.
Yritysten sosiaalinen vastuu ja liikkeenjohto ovat saman kolikon kaksi puolta.
EnglishFirstly, they must be carried out with a sense of social responsibility.
Ensinnäkin uudelleenjärjestelyt on toteutettava ottaen huomioon sosiaalinen vastuu.
EnglishThey are social responsibility, participation and a long-term approach.
Ne ovat sosiaalinen vastuu, osallistuminen ja pitkän tähtäimen lähestymistapa.
EnglishBoth these sectors should be seen as basic pillars of corporate social responsibility.
Näitä kahta alaa on pidettävä yritysten yhteiskuntavastuun peruspilareina.
EnglishAs others have said, I believe that corporate social responsibility is good per se.
Kuten muut ovat jo todenneet, yritysten yhteiskuntavastuu on minustakin sinänsä hyvä asia.
EnglishIt is not only society that must accept social responsibility, but the companies too.
Yhteiskunnan lisäksi myös yritysten on kannettava sosiaalista vastuuta.
EnglishEssentially, social responsibility has three components - protect, respect and remedy.
Yhteiskuntavastuussa on pääasiallisesti kolme osaa - suojelu, kunnioitus ja oikeussuoja.
EnglishIt is as if we now dare to recognise a social and international responsibility.
On kuin nyt uskallettaisiin myöntää sosiaalisen ja kansainvälisen vastuun kantamisen merkitys.
EnglishIt is hypocritical to claim that Europe is a pioneer in the area of social responsibility.
On tekopyhää väittää, että Eurooppa olisi yhteiskuntavastuun edelläkävijä.
EnglishThis applies to social responsibility, environmental protection and economic competitiveness.
Tämä koskee sosiaalista vastuuta, ympäristönsuojelua ja taloudellista kilpailukykyä.
EnglishFinally, the fourth strand is the role of companies, the social responsibility of companies.
Lopuksi neljäs painopiste on yritysten rooli, yritysten sosiaalinen vastuu.
EnglishHow much are they investing in the issue of corporate social responsibility themselves?
Kuinka paljon niissä panostetaan yritysten sosiaaliseen vastuuseen?
EnglishSo the 200 chairmen of these companies have enormous social responsibility.
Näiden 200 yrityksen pääjohtajilla on valtava sosiaalinen vastuu.
EnglishA Green Paper on corporate social responsibility, as announced this morning, is not enough.
Vihreä kirja yritysten sosiaalisesta vastuusta, josta tänä aamuna ilmoitettiin, ei riitä.
EnglishIn which case corporate social responsibility would be a fraud because it would be insincere.
Tällöin yritysten yhteiskuntavastuu olisi petosta, koska se olisi vilpillistä toimintaa.
EnglishSocial Responsibility of subcontracting undertakings in production chains (short presentation)
Tuotantoketjujen alihankintayritysten sosiaalinen vastuu (lyhyt esittely)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "social responsibility" suomeksi

responsibility substantiivi
social adjektiivi
social substantiivi
corporate responsibility substantiivi
social networking substantiivi
social worker substantiivi
social welfare and healthcare reform substantiivi
social democracy substantiivi
social democrat substantiivi