"social media" - Suomenkielinen käännös

EN

"social media" suomeksi

EN

social media {substantiivi}

volume_up
social media
And because, as you know, the traditional media is still heavily controlled by the government, social media offers an opening to let the steam out a little bit.
Ja koska, kuten tiedätte, perinteinen media on yhä vahvasti hallituksen kontrolloima, sosiaalinen media tarjoaa väylän päästää vähän höyryjä ulos.

Esimerkkejä "social media"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd also it showed us the power and the impact of social media as microblog.
Se näytti meille myös sosiaalisen media voiman ja vaikutuksen mikroblogien kautta.
EnglishI have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
Olen aloittanut tätä koskevan sosiaalisen median kampanjan, johon jokainen voi ottaa osaa.
English5:19 So today I want to talk about young people through the platform of social media.
5:19 Niinpä haluankin puhua tänään nuorista sosiaalisen median kautta.
EnglishA new generation has brought novelty to Egypt, but social media skills are not enough.
Uusi sukupolvi on tuonut uusia asioita Egyptiin, mutta sosiaalisen median taidot eivät riitä.
EnglishTerrorism is based on both a psychological and a social and media effect.
Terrorismi perustuu sekä psykologisiin että sosiaalisiin vaikutuksiin ja tiedotusvälineiden vaikutukseen.
EnglishAnd also, people are doing good through social media.
Ja ihmiset myös tekevät hyväntekeväisyyttä sosiaalisen median kautta.
EnglishIn the age of social media, it is difficult to hide information from consumers on a company's practices abroad.
Sosiaalisen median aikakaudella kuluttajilta on vaikea pimittää tietoa yrityksen toimintatavoista ulkomailla.
EnglishBut we don't see it on social media, right?
Mutta sitä ei näy sosiaalisessa mediassa, vai mitä?
EnglishFold back Yoga’s screen to enjoy multiplayer touch-based gaming and social media on a 13.3-inch HD tablet.
Kun taitat Yogan näytön taaksepäin, voit nautti monen kosketuksen pelaamisesta ja yhteisösivustoista 13,3 tuuman HD-taulunäytössä.
EnglishYoung people are prevented from using new communications technology and social media, and are even punished if they do use them.
Nuoria estetään käyttämästä uutta viestintäteknologiaa ja sosiaalista mediaa ja jopa rangaistaan niiden käytöstä.
EnglishSo we investigated the role of social media and found the using social media produced a solid double-digit increase in oxytocin.
Tutkimme sosiaalisen median roolia ja löysimme että sosiaalisen median käyttö tuotti yli 10% lisäyksen oksitosiiniin.
EnglishFor example, through social media.
EnglishIt comes preloaded with Lenovo Smart Update and automatically refreshes your email, IM, and social media messages at regular intervals.
Siihen on ladattu valmiiksi Lenovo Smart Update, ja se päivittää sähköpostin, pikaviestit ja sosiaalisen median viestit säännöllisesti.
EnglishCommissioner, this was the social media revolution, planned in an Internet cafe, with Wael Ghonim of Google one of its heroes.
Arvoisa komission jäsen, tämä oli sosiaalisen median vallankumous, joka suunniteltiin Internet-kahvilassa ja jonka sankareihin kuuluu Googlen Wael Ghonim.
EnglishAnd because, as you know, the traditional media is still heavily controlled by the government, social media offers an opening to let the steam out a little bit.
Ja koska, kuten tiedätte, perinteinen media on yhä vahvasti hallituksen kontrolloima, sosiaalinen media tarjoaa väylän päästää vähän höyryjä ulos.
EnglishThe second conclusion was that a monitoring policy has more influence on social norms than media campaigns and an educational approach.
Toinen raportin päätelmä oli se, että seurantapolitiikalla on enemmän vaikutusta sosiaalisiin normeihin kuin mediakampanjoilla ja valistukseen perustuvalla lähestymistavalla.
EnglishThe power of Windows, the productivity of Office Home & Student 2013 RT, and the joy of Xbox, not to mention apps, social media, music, and more¹.
Windowsin tehokkuus, Office Home and Student 2013 RT:n¹ tuottavuus ja Xboxin hauskuus – puhumattakaan sovelluksista, sosiaalisesta mediasta, musiikista ja muista ominaisuuksista².
EnglishThe power of Windows, the productivity of Office Home & Student 2013 RT ¹, and the joy of Xbox ' not to mention apps, social media, music, and more².
Windowsin tehokkuus, Office Home and Student 2013 RT:n¹ tuottavuus ja Xboxin hauskuus – puhumattakaan sovelluksista, sosiaalisesta mediasta, musiikista ja muista ominaisuuksista².
EnglishThe power of Windows, the productivity of Office Home & Student 2013 RT Preview¹, and the joy of Xbox ' not to mention apps, social media, music, and more².
Windowsin tehokkuus, Office Home and Student 2013 RT:n¹ tuottavuus ja Xboxin hauskuus – puhumattakaan sovelluksista, sosiaalisesta mediasta, musiikista ja muista ominaisuuksista².
EnglishThe power of Windows, the productivity of Office Home & Student 2013 RT Preview¹, and the joy of Xbox – not to mention apps, social media, music, and more².
Windowsin tehokkuus, Office Home and Student 2013 RT:n¹ tuottavuus ja Xboxin hauskuus – puhumattakaan sovelluksista, sosiaalisesta mediasta, musiikista ja muista ominaisuuksista².

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "social media" suomeksi

media substantiivi
social adjektiivi
social substantiivi
social networking substantiivi
social worker substantiivi
social welfare and healthcare reform substantiivi
social democracy substantiivi
social democrat substantiivi
social engineering substantiivi