"Sochi" - Suomenkielinen käännös

EN

"Sochi" suomeksi

volume_up
Sochi {erisnimi}
FI
EN

Sochi {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Sochi
Sochi is located on the coast of the Black Sea just 20 miles from the border of the Russian Federation and Abkhazia, and therefore in close proximity to a zone of conflict.
Sotši sijaitsee Mustanmeren rannalla vain 20 mailin päässä Venäjän federaation ja Abhasian rajasta eli hyvin lähellä konfliktialuetta.

Esimerkkejä "Sochi"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt was also a very important and central question during the Sochi Summit.
Se oli myös erittäin merkittävällä ja keskeisellä sijalla Sotšin huippukokouksessa.
English   Mr President, the 17th EU-Russia summit took place in Sochi on 25 May.
   Arvoisa puhemies, EU:n ja Venäjän välinen 17. huippukokous pidettiin Sotšissa 25. toukokuuta.
EnglishThe Winter Olympics in Sochi also have to re-examined; there cannot be an Olympic truce.
Myös Sotšin talviolympialaisia on tarkasteltava uudelleen. Ei voida ajatella olympialaisaselepoa.
EnglishAll this happened in the immediate neighbourhood of the future Sochi Winter Olympics.
Kaikki tämä tapahtui Sotšiin suunniteltujen talviolympialaisten järjestämispaikan välittömässä läheisyydessä.
EnglishWas this a problem discussed with Mr Putin by Jacques Chirac and Gerhard Schröder in Sochi?
Ovatko Jacques Chirac ja Gerhard Schröder keskustelleet tästä ongelmasta presidentti Putinin kanssa Sotšissa?
EnglishHowever, this type of summit, like the one held in Sochi, is perhaps not the best way of doing things.
Sotšin huippukokouksen kaltainen kokous ei kuitenkaan ole ehkä paras mahdollinen tapa hoitaa asioita.
EnglishReference to a free trade agreement was made at the Sochi Summit for further exploration.
Sotšin huippukokouksessa puhuttiin siitä, että mahdollisuutta tehdä vapaakauppasopimus pitäisi tarkastella enemmän.
EnglishAs a result of the last EU-Russia Summit in Sochi, we were able to agree on the following.
Sotšissa järjestetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen tuloksena pääsimme yhteisymmärrykseen seuraavista näkökohdista.
EnglishThis was voiced in Sochi and on various other occasions.
Tämä todettiin Sotšissa ja monissa muissakin yhteyksissä.
EnglishThe summit in Sochi showed that the list of differences between Russia and the European Union grows ever longer.
Sotšin huippukokous osoitti, että luettelo Venäjän ja Euroopan unionin välisistä erimielisyyksistä kasvaa kasvamistaan.
EnglishIt was never our expectation that we would find complete agreement in Sochi, but the Summit did clarify our respective positions.
Emme koskaan odottaneet pääsevämme Sotšissa lopulliseen sopimukseen, mutta huippukokous selvensi toistemme kantoja.
EnglishMr President, the International Olympic Committee (IOC) decided in July 2007 to grant the right to host the 2014 Winter Olympics to Sochi, Russia.
(EN) Arvoisa puhemies, Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) päätti heinäkuussa 2007 myöntää Venäjälle oikeuden järjestää vuoden 2014 talviolympialaiset Sotšissa.
EnglishSochi is located on the coast of the Black Sea just 20 miles from the border of the Russian Federation and Abkhazia, and therefore in close proximity to a zone of conflict.
Sotši sijaitsee Mustanmeren rannalla vain 20 mailin päässä Venäjän federaation ja Abhasian rajasta eli hyvin lähellä konfliktialuetta.
EnglishIn the course of the electoral campaign in Ukraine, this interest was very apparent at the Sochi summit on 26 July of this year and during President Putin’s later visit.
Ukrainan vaalikampanjan aikana tämä etu kävi hyvin ilmeiseksi Sotšissa tänä vuonna 26. heinäkuuta järjestetyssä kokouksessa ja presidentti Putinin viimeisimmän vierailun aikana.
EnglishIt is quite clear that, if the Olympic Games were to be held in Sochi, countries would boycott the event, just as in Moscow 1980 following the Soviet military invasion of Afghanistan.
On täysin selvää, että jos olympialaiset järjestetään Sotšissa, useat maat boikotoivat kisoja, aivan kuten Moskovassa vuonna 1980 Neuvostoliiton armeijan tunkeuduttua Afganistaniin.