EN

sober {adjektiivi}

volume_up
Mr Medina Ortega's sober, precise and convincing report can only persuade us that this work will be undertaken in the interests of all.
Herra Medina Ortegan hillitty, tarkka ja vakuuttava mietintö ei voi kuin vakuuttaa meidät siitä, että tämä työ on kaikkien edun mukainen.
sober (myös: abstinent)
9:35 When I'm sober, I do this much quicker, but we will check.
9:35 Selvinpäin teen tämän paljon nopeammin, mutta me tarkistamme.

Esimerkkejä "sober"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA man got out of one of the centres where drunkards are taken to sober up.
Mies pääsi ulos keskuksesta, jonne juopuneet viedään selvittämään päänsä.
EnglishBut we have to approach this in a sober and well thought-out way.
Meidän on kuitenkin lähestyttävä tätä asiaa kiihkottomasti ja harkiten.
EnglishTo go back to the Czech application, they talk of sober realism.
Palatakseni tsekkien hakemukseen, siinä puhutaan vakavasta realismista.
EnglishIn view of this, its application should be a matter of sober consideration.
Tämän takia sen soveltamista olisi käsiteltävä selkeästi.
English9:35 When I'm sober, I do this much quicker, but we will check.
9:35 Selvinpäin teen tämän paljon nopeammin, mutta me tarkistamme.
EnglishThis sober fact overshadows, I believe, the unmistakably positive developments in some countries.
Tällainen järkevä toteamus jättää mielestäni varjoon kiistattomasti myönteisen kehityksen joissakin maissa.
EnglishTo say that is to state a sober fact and is no denial of the need to support the ecological rural economy.
Tämä on vain puhdas totuus, eikä tarkoituksena ole kiistää tarvetta tukea ekologista maaseututaloutta.
EnglishThese are grounds for sober pride and greater self-confidence, but not self-satisfaction.
Niiden ansiosta voimme olla hillitysti ylpeitä ja luottaa itseemme paremmin, mutta emme saa olla kuitenkaan omahyväisiä.
EnglishIt may be that we have produced political tension where there should only be sober-minded regulation.
Voi olla, että olemme luoneet poliittisia jännitteitä sinne, missä pitäisi olla vain selväjärkistä sääntelyä.
EnglishFor that reason, some sober correction is in order.
Siitä syytä jotkin pienet korjaukset ovat paikallaan.
EnglishLadies and gentlemen, it is time to sober up.
Hyvät kollegat, meidän on jo aika selvittää päämme.
EnglishWe need sober thinking and creative decisions.
Tarvitsemme vakaata harkintaa ja luovia päätöksiä.
EnglishI should also like to thank the Danish Presidency for its extremely sober and constructive approach so far.
Haluaisin myös kiittää puheenjohtajavaltio Tanskaa tähänastisesta erittäin selkeästä ja rakentavasta lähestymistavasta.
EnglishIn this context, we clearly need, as several of you have stressed, a sober analysis of our relations with Russia.
Kuten useat teistä ovat korostaneet, tarvitsemme epäilemättä vakavamielistä analyysiä suhteistamme Venäjän kanssa.
EnglishNow it has become a sober reality which we are facing.
EnglishWhat I am putting before you is utterly sober fact.
EnglishCommissioner Oettinger has chosen the latter path: to proceed in a sober, objective manner, one step at a time.
Komission jäsen Oettinger on valinnut jälkimmäisen tien: hän toimii asiallisesti, objektiivisesti ja yksi askel kerrallaan.
EnglishTherefore, the ongoing review has to make a rather sober assessment of the EU's own self-interest in this relationship.
Sen vuoksi nyt tehtävässä arvioinnissa on pohdittava melko vakavamielisesti sitä, mitkä ovat EU:n omat edut tässä suhteessa.
EnglishBut our policy needs to be rational, driven not by prejudice, but by a sober assessment of our needs.
Politiikkamme on oltava kuitenkin järkiperäistä, eikä se saa perustua ennakkoluuloihin. Sen on perustuttava tarpeidemme järkevään arvioimiseen.
EnglishSo let us take a sober and simple look at the result of this referendum: it signals the rejection of a federal Europe.
Tulkitkaamme siis tämän kansanäänestyksen tulosta järkevällä ja yksinkertaisella tavalla: siinä hylätään Euroopan liittovaltio.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sober":

sober
soberly