EN

soar {substantiivi}

volume_up
The global food crisis and soaring prices are the result of food becoming a common commodity, an object of capitalist speculation rather than a means of survival.
Maailmanlaajuinen elintarvikekriisi ja hintojen nousu on seurausta siitä, että ruoasta on tullut hyödyke, kapitalistisen keinottelun väline, henkiinjäämiskeinon sijaan.
soar
soar (myös: glide)

Esimerkkejä "soar"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd we believe that in the days after peace, our partnership can only soar higher.
Uskomme myös, että rauhan saavuttamisen jälkeen kumppanuutemme voi vain tiivistyä.
EnglishThe long-term costs are set to soar and there is still a lot of research to do.
Pitkän aikavälin kustannukset ovat huimassa nousussa, ja tutkimusta on vielä tehtävä paljon.
EnglishThe public is mistaken in believing that the euro has made prices soar.
Kansalaiset ovat väärässä kuvitellessaan, että euro on saanut hinnat nousemaan merkittävästi.
EnglishOn the one hand, the public has seen electricity prices soar while, on the other hand, security has decreased.
Toisaalta kuluttajien sähkölaskut ovat nousseet huimasti, kun taas toisaalta energian toimitusvarmuus on heikentynyt.
EnglishThe reason is obvious: the gap between consumption and supply is so narrow that almost anything can make prices soar.
Syy on selvä: kulutuksen ja tarjonnan väli on niin kapea, että melkein mikä tahansa saa hinnat nousemaan kattoon.
EnglishIn the United Kingdom, by 2050, the number of those with dementia is estimated to soar to approximately 1.7 million.
Isossa-Britanniassa on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä dementiaan sairastuneiden määrä nousee noin 1,7 miljoonaan.
EnglishIf, for instance, commodity prices soar because of poor cotton harvests, buyers can already expect to be charged an additional hedge-fund supplement, as it were.
Jos esimerkiksi raaka-ainepörssi heilahtaa ylös huonon puuvillasadon vuoksi, voi nykyään jo varautua lisäksi niin sanottuun suojarahastolisään.
EnglishWith unemployment set to soar, we must build confidence, not leave a legacy of debt and higher taxes for our children and grandchildren to contend with.
Kun työttömyys lisääntyy huimasti, meidän on rakennettava luottamusta eikä jätettävä velan ja korkeampien verojen perintöä lasten ja lastenlastemme ratkaistavaksi.
EnglishThis company, with whom I have much correspondence, will see charges for the issue and renewal of maintenance approvals soar as a result of these new regulations.
Kyseinen yritys, jonka kanssa olen tiiviissä kirjeenvaihdossa, näkee huoltolupien myöntämistä ja uusimista koskevien maksujen nousevan huimasti uuden asetuksen seurauksena.
EnglishThis has been generated by a system in the name of which European leaders have for years been recommending moderation on pay and caution on social expenditure, and have allowed inequalities to soar.
Tämä johtuu järjestelmästä, jonka nimissä Euroopan johtajat ovat vuosikaudet suositelleet palkkamalttia ja varovaisuutta sosiaalimenoissa ja antaneet siten epätasa-arvon kasvaa.
EnglishWe will only have put a stop to the crises once unemployment falls consistently and we once again have sustainable growth without having to inject billions that cause our public deficits to soar.
Meidän on vain lopetettava kriisit, kunhan työttömyys laskee vakaasti, ja sitten meillä on taas kestävä kasvu ilman että tarvitsee lisätä miljardeja, jotka lisäävät julkista vajettamme.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "soar":

soar