"soap opera" - Suomenkielinen käännös

EN

"soap opera" suomeksi

EN

soap opera {substantiivi}

volume_up
soap opera
soap opera
This soap opera has done little to advance Europe's cause and our country's.
Tämä saippuaooppera ei nosta sen enempää Euroopan asian kuin oman maammekaan arvoa.

Esimerkkejä "soap opera"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis soap opera has done little to advance Europe's cause and our country's.
Tämä saippuaooppera ei nosta sen enempää Euroopan asian kuin oman maammekaan arvoa.
English(FR) Mr President, the banana is a subject that has given rise to a genuine soap opera since the 1990s.
(FR) Arvoisa puhemies, banaaniasian käsittely on ollut varsinaista saippuaoopperaa 1990-luvulta asti.
EnglishMr President, the events that have unfolded in Fiji over the past few months seem to be taken straight from a soap opera.
Arvoisa puhemies, se mitä on tapahtunut viime kuukausina Fidžissä näytti kyllä saippuaoopperasta otetulta.
EnglishAs a result, alongside Dynasty or Dallas, we will also have the MED soap opera with all the publicity it entails.
Tällä tavalla Dynastian ja Dallasin rinnalle syntyy sarja nimeltä MED, joka tuo mukanaan kaiken sen julkisuuden, jota se tarvitsee.
EnglishThe discussions surrounding the financing of Galileo are starting - within the European Space Agency, at any rate - to resemble a bad soap opera.
Galileo-ohjelman rahoituksen ympärillä käytävät keskustelut - ainakin Euroopan avaruusjärjestössä - alkavat muistuttaa huonoa saippuaoopperaa.
EnglishFor example, I take some malicious delight in the truly sad soap opera that is being played out in Europe in response to the Bolkestein directive.
Minä esimerkiksi koen jonkinlaista vahingoniloa tästä surullisesta saippuaoopperasta, jota Euroopassa näytellään vastauksena Bolkesteinin direktiiviin.
EnglishThe negotiations on this Directive, which is sometimes referred to as the sunlight exposure directive, have instead been more reminiscent of a second-rate soap opera.
Neuvottelut, joissa tätä toisinaan aurinkodirektiiviksi kutsuttua direktiiviä on käsitelty, ovat pikemminkin muistuttaneet toisen luokan saippuaoopperaa.
EnglishNot that we would have achieved something amazing, given the position of China and of the United States, but the terrible soap opera that was Copenhagen really should not be allowed to happen again.
Nyt olisimme Kiinan ja Yhdysvaltojen kannat huomioon ottaen voineet saada aikaan jotain todella ihmeellistä, mutta Kööpenhaminan kaltaisen saippuaoopperan ei pidä antaa toistua.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "soap opera" suomeksi

soap substantiivi
Finnish
opera substantiivi
soap bubble substantiivi
light opera substantiivi
Beijing opera substantiivi