"so to speak" - Suomenkielinen käännös

EN

"so to speak" suomeksi

EN

so to speak [esimerkki]

volume_up
so to speak (myös: so to say)
This would have been a means of giving the euro a human dimension, so to speak.
Tällä tavoin eurolle olisi voitu niin sanotusti antaa inhimillinen ulottuvuus.
He represents, so to speak, continuity within the Secretariat.
Hän edustaa niin sanotusti jatkuvuutta sihteeristössä.
The workers were used as human sandbags, so to speak.
Työntekijöitä käytettiin siis niin sanotusti kävelevinä ja hengittävinä hiekkasäkkeinä.

Esimerkkejä "so to speak"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis would have been a means of giving the euro a human dimension, so to speak.
Tällä tavoin eurolle olisi voitu niin sanotusti antaa inhimillinen ulottuvuus.
EnglishI also congratulate him on his ability, so to speak, to wear three hats at once!
Lisäksi onnittelen esittelijää kyvystä puhua ja toimia kolmessa roolissa samanaikaisesti!
EnglishAs I say, I have a request for you, Mr Vanhanen, from one Liberal to another, so to speak.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Vanhanen, kuten totesin, minulla on teille pyyntö.
EnglishHere too, in such cases there should be no gender tolerance, so to speak.
Myöskään tällaisissa tapauksissa ei pitäisi soveltaa niin sanottua sukupuolitoleranssia.
EnglishThe EUR 200 million is money that has, so to speak, been 'vacuumed-up' in the neighbourhood.
Tämä 200� miljoonan euron summa on niin sanotusti "imuroitu" naapurialueilta.
EnglishIt is true that the issue is an important one: half of all trade is, so to speak, on the water.
On totta, että asia on tärkeä: puolet kaupasta on niin sanotusti veden varassa.
EnglishIt is more informative, more colourful, so to speak, and clearer.
Se on edeltäjiään informatiivisempi, niin sanoakseni värikkäämpi ja selkeämpi.
EnglishThis Parliament's concern is that wolves should be put in charge of the sheep, so to speak.
Parlamentti on huolissaan siitä, että pannaan pukki kaalimaan vartijaksi.
EnglishI shall not be a candidate myself, so I speak without a personal interest in the matter.
En ole itse ehdokkaana, joten asia ei koske minua henkilökohtaisesti.
EnglishEvery step of the industry's chain of production is regulated, 'from farm to fork' so to speak.
Alan tuotantoketjun jokainen vaihe on säännelty "maatilalta ruokapöytään".
EnglishThis is the first time that we are opening a window, so to speak, on legal migration policy.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun avaamme oven laillista maahanmuuttoa koskevalle politiikalle.
EnglishMr President, we are certainly in the same boat so to speak.
Arvoisa puhemies, olemme aivan samassa veneessä, tätä ilmausta käyttääkseni.
EnglishThe Union is drifting rudderless across a budgetary ocean, so to speak.
Unioni ikään kuin ajelehtii budjettimeressä vailla peränpitäjää.
EnglishThis agreement will round off, so to speak, the various agreements in the Mediterranean area.
Tämä sopimus tietyllä tavalla täydentää Välimeren alueen sopimusta.
EnglishAllow me to address a few key points that surfaced, so to speak, in the debate.
Sallikaa minun käsitellä vielä muutamaa tärkeää kohtaa, jotka niin sanotusti nousivat esiin keskustelussa.
EnglishKicking them in the shins, so to speak, will not induce them to move in that direction.
Päinvastoin, meidän täytyy yrittää kaikkemme, jotta pysyisimme sulassa sovussa Valko-Venäjän kanssa.
EnglishIf I could have the incoming Commission inherit, so to speak, one thing from me, it would be this.
Jos voisin jättää tulevalle komissiolle yhden asian eräänlaisena perintönä, se olisi tämä.
EnglishIf the European Union adopted this directive, Europe would become the 'Enron-proof' continent, so to speak.
Hyväksymällä tämän direktiivin Euroopasta tulisi eräänlainen "Enron-varma" manner.
EnglishSuch a commission of observers would operate as a political early-warning system, so to speak.
Tällaisen tarkkailukomitean pitäisi toimia ikään kuin poliittisten ennakkovaroitusten antajana.
EnglishEverything that followed was linked to this admission and was the consequence of it, so to speak.
Kaikki, mitä siitä seurasi, liittyi tähän myöntämiseen ja oli sen seurausta, niin sanoakseni.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "so to speak":

so to speak

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "so to speak" suomeksi

to prepositio
Finnish
so konjunktio
so adverbi
Finnish