"so long" - Suomenkielinen käännös

EN

"so long" suomeksi

volume_up
so long {interjektio}
EN

so long {interjektio}

volume_up
so long
So long as there is zoning it will be ineffective.
Niin kauan kuin vyöhykejako on voimassa, ennaltaehkäisevät toimet ovat tehottomia.
Firstly, fiscal integration, which has been talked about for so long.
Siitä on puhuttu jo niin kauan.
Why is the Tunisian Government taking so long to respond to the UN report?
Miksi Tunisian hallitukselta kestää niin kauan vastata YK:n raporttiin?

Esimerkkejä "so long"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYet there are a number of infuriating aspects, because everything takes so long.
Moni asia vaatii kuitenkin vielä paljon huomiota, koska mikään ei tapahdu hetkessä.
EnglishThe vote took so long and I was so tired by the time I left that I forgot to sign.
Äänestys kesti pitkään ja lähdin hyvin väsyneenä ja unohdin allekirjoittaa sen.
EnglishIt would be better to say this clearly, and we should have done so long ago.
Tämä olisi parempi todeta selkeästi – se olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten.
EnglishSo I think the long-term solution is to take on board Robert Sturdy's report.
Mielestäni pitkän aikavälin ratkaisu on siis Robert Sturdyn mietinnön hyväksyminen.
EnglishThat is why this negotiation has gone on so long and has involved so many people.
Tästä syystä neuvottelut kestivät niin kauan ja niihin osallistui niin monta henkilöä.
EnglishWhy has it taken so long to find out this serious state of affairs at Dounreay?
Miksi kesti niin kauan, ennen kuin Dounreayn vakava asiaintila havaittiin?
EnglishThe Burma crisis is one that we have discussed for so long, and it is now upon us.
Olemme keskustelleet Burman kriisistä niin pitkään, ja nyt se on käsillä.
EnglishWhy did the Council take so long to give the Commission its mandate for negotiation?
Miksi neuvosto tarvitsi niin paljon aikaa antaakseen komissiolle neuvotteluvaltuudet?
EnglishSo in the long run, quality, along with price is at least as important as the name.
Siten pitkällä aikavälillä laatu on hinnan ohella vähintään yhtä tärkeä asia kuin nimi.
English(IT) I would like to thank those fans who have been tirelessly listening for so long.
(IT) Haluan kiittää niitä ihailijoita, jotka ovat väsymättä kuunnelleet näin pitkään.
EnglishWe may be waiting so long that we are unable to hold our debate at all.
Joutuisimme ehkä odottamaan niin kauan, ettei keskustelulle jäisi aikaa ollenkaan.
EnglishIt was not so long ago that policy-makers tended to shy away from globalisation.
Ei ole kauan siitä, kun päättäjät yleensä kaihtoivat globalisaatiota.
EnglishNot so long ago, Slovakia was a candidate for membership of NATO and the European Union.
Siitä ei ole kauan kun Slovakia oli ehdokkaana NATOn ja Euroopan unionin jäseneksi.
EnglishIt is not so long ago that France deported the Bulgarian and Romanian Roma.
Aivan hiljattain Ranska karkotti bulgarialaisia ja romanialaisia romaneja.
EnglishWe should have done so a long time ago, but we have finally got round to it today.
Se olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten, mutta nyt se on sitten tehty.
EnglishThat is just the problem, that this tragic tube is so long and impracticable.
Siinähän se ongelma onkin, että tämä valitettava putki on niin pitkä ja epäkäytännöllinen.
EnglishWe should not forget the reason why this process has dragged on for so long.
Meidän ei pitäisi unohtaa syytä, miksi tämä prosessi on jatkunut jatkumistaan niin kauan.
EnglishThis horrific wound is still bleeding, and it will do so for a long time.
Tämän aiheuttama valtaisa haava vuotaa verta, ja se vuotaa vielä pitkään.
EnglishIt is this servility that has delayed a measure as basic as banning asbestos for so long.
Tämä nöyristely on viivästyttänyt niinkin olennaista asiaa kuin asbestin kieltämistä.
EnglishWe will not achieve anything so long as there are no sanctions or they are not enforced.
Emme saavuta mitään niin kauan kuin meillä ei ole seuraamuksia tai niitä ei sovelleta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "so long" suomeksi

long adjektiivi
Finnish
long adverbi
Finnish
so konjunktio
so adverbi
Finnish
so what interjektio
so far adverbi
how long adverbi
to long verbi
all day long adverbi
before long adverbi
so be it