EN

so far {adverbi}

volume_up
The answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Tähän mennessä antamaamme vastausta, tai vastauksen puutetta, ei voida hyväksyä.
We thank you all, collectively and bilaterally, for the support provided so far.
Kiitämme teitä kaikkia yhdessä ja erikseen tähän mennessä saamastamme tuesta.
So far, I have not been terribly encouraged by the stance adopted by the Commission.
Tähän mennessä en ole suhtautunut kovinkaan toiveikkaasti komission asenteeseen.
So far, however, we have seen little commitment on the part of the Commission.
Toistaiseksi komissio on valitettavasti osoittanut vähäistä sitoutumista.
So far, the proposals relating to democracy are not sufficiently concrete.
Demokratiaa koskevat ehdotukset eivät ole toistaiseksi olleet tarpeeksi konkreettisia.
So far, the predictions of generalised conflict with China have not come true.
Toistaiseksi Kiinan kanssa ei ole vielä syntynyt ennustettua yleistä yhteenottoa.

Esimerkkejä "so far"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe success in establishing the Natura 2000 network has so far been very limited.
Natura 2000 -verkon luominen on tähän mennessä onnistunut erittäin rajoitetusti.
EnglishFourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.
Neljänneksi: meidän on tutkittava aurinkoenergiaa huomattavasti aiempaa enemmän.
EnglishHowever, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
Komissio ei tähän mennessä kuitenkaan ole saanut yhtään ehdotusta näiltä aloilta.
EnglishThe interventions I have heard so far strike me as somewhat lacking in balance.
Tähän mennessä toteutetut toimet eivät mielestäni ole olleet kovin tasapainoisia.
EnglishSo far, this sector has enjoyed a sound reputation where security is concerned.
Tähän saakka merenkulkualan maine turvallisuuskysymyksissä on ollut moitteeton.
EnglishThis would take full account of the result of the negotiations reached so far.
Tässä otettaisiin täysin huomioon neuvotteluissa tähän asti saavutetut tulokset.
EnglishThis represents an end to the way in which the crisis has so far been dealt with.
Tämä tarkoittaa loppua sille tavalle, jolla kriisiä on hoidettu tähän mennessä.
EnglishThe answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Tähän mennessä antamaamme vastausta, tai vastauksen puutetta, ei voida hyväksyä.
EnglishThe arguments are totally unconvincing, in so far as we have actually heard any.
Perustelut eivät ole lainkaan vakuuttavia - jos meille on niitä edes annettu.
EnglishThat the Commission should go so far as to do that really is unique in history.
Se, että komissio menee näin pitkälle, on todella historiallisesti ainutlaatuista.
EnglishI do not feel that this is what has happened so far with the measures announced.
Niillä toimilla, joista tähän mennessä on kerrottu, ei mielestäni ole päästy tähän.
EnglishThe mission by the American envoy Richard Holbrooke has so far been a failure.
Amerikan lähettilään Holbrooken valtuuskunta ei ole vielä saanut mitään aikaan.
EnglishSo far, the predictions of generalised conflict with China have not come true.
Toistaiseksi Kiinan kanssa ei ole vielä syntynyt ennustettua yleistä yhteenottoa.
EnglishThe opening up of the postal services market has so far been a success story.
Postipalvelujen markkinoiden avautuminen on tähän mennessä ollut menestystarina.
EnglishEleven species of fish have so far died out, and 13 are seriously endangered.
Joesta on kadonnut toistaiseksi 11 kalalajia, ja 13 lajia on vakavasti uhattuna.
EnglishWe thank you all, collectively and bilaterally, for the support provided so far.
Kiitämme teitä kaikkia yhdessä ja erikseen tähän mennessä saamastamme tuesta.
English(ET) So far our climate policy has focused principally on the energy sector.
(ET) Olemme toistaiseksi keskittyneet ilmastopolitiikassa lähinnä energia-alaan.
EnglishSo far no agreement has been reached on an EU position concerning the Oslo Process.
Toistaiseksi ei ole päästy sopimukseen EU:n yhteisestä kannasta Oslon prosessiin.
EnglishThe EU and its Member States have together pledged almost EUR 1.5 billion so far.
EU ja sen jäsenvaltiot ovat tähän mennessä auttaneet lähes 1,5 miljardilla eurolla.
EnglishNatura 2000, however, has a cost that has not so far been calculated precisely.
Natura 2000 -ohjelman kustannuksia ei ole kuitenkaan vielä laskettu tarkkaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "so far" suomeksi

so konjunktio
so adverbi
Finnish
far adverbi
far adjektiivi
so what interjektio