"snow" - Suomenkielinen käännös

EN

"snow" suomeksi

volume_up
snow {subst.}

EN snow
volume_up
{substantiivi}

snow (myös: white)
volume_up
lumi {subst.}
A couple of years ago, we were told that our children would not know what snow was.
Muutama vuosi sitten meille kerrottiin, että lapsemme eivät tietäisi, mitä lumi on.
The snow and the ice were my sandbox, and the Inuit were my teachers.
Lumi ja jää olivat hiekkalaatikkoni ja inuiitit opettajiani.
Supply may decrease because of the climate in North America (snow) and in Cairns Group countries (drought in Australia).
Tarjonnan vähentyminen johtuu ilmaston vaikutuksista Pohjois-Amerikassa (lumi) ja Cairns-ryhmän maissa (kuivuuden vaivaama Australia).
snow (myös: snowfall)
volume_up
lumisade {subst.}
Tens of thousands of people in December were stranded at airports in Europe when it snowed.
Viime joulukuussa kymmenet tuhannet ihmiset jäivät Euroopan lentokentille, kun tuli lumisade.
Not only clouds of volcanic ash, but also heavy snow, whirlwinds, thick fog and other weather phenomena cause airline companies huge complications in the provision of regular flights.
Vulkaanisen tuhkan lisäksi myös ankara lumisade, pyörretuulet, sankka sumu ja muut sääilmiöt aiheuttavat lentoyhtiöille suuria vaikeuksia säännöllisten lentojen tarjoamisessa.
snow (myös: blizzard, snowstorm)
volume_up
pyry {subst.}
snow (myös: flurry)
volume_up
tuisku {subst.}
snow
snow
volume_up
hanki {subst.}

Esimerkkejä "snow"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt isn't supported on Mac OS X 10.6 Snow Leopard or earlier versions of the Mac OS.
Sitä ei tueta Mac OS X 10.6 Snow Leopardissa tai Mac OS:n aiemmissa versioissa.
EnglishNever before have so much ice and snow melted as over recent years.
Koskaan aiemmin ei ole sulanut niin paljon jäätä ja lunta kuin viime vuosina.
EnglishMr Virgin is stuck in the snow somewhere between here and Sweden.
Herra Virgin on juuttunut lumikinoksiin jonnekin Ruotsin ja Strasbourgin välille.
EnglishThe British, pure as snow, will not have to pay - not even for their international responsibilities.
Britit, muka puhtaita kuin pulmuset, eivät hoida edes kansainvälistä vastuutaan.
EnglishWe must not allow our resolve to vanish along with this spring's snow.
Emme saa antaa päättäväisyytemme haihtua tämän kevään lumen myötä.
EnglishWe are pushing substantial amounts of money around as if we were a snow plough.
Me työntelemme suuria summia kuin lumikolalla edessämme.
EnglishThis is slightly off-piste if you are going to talk about being on the ground or on the snow.
Joudumme väärälle ladulle, jos ryhdytte puhumaan ruohonjuuritasolla tai hangessa olemisesta.
EnglishIt's a time of change, when warmth turns to cold, water turns to snow, and then it all disappears.
Se on muutoksen aikaa, kun lämmin muuttu kylmäksi, vesi muuttuu lumeksi, ja sitten kaikki katoaa.
EnglishThe fields are covered in snow in April, whether they are thirty or two hundred hectares in size.
Pellot ovat lumen peitossa huhtikuussa, oli tilan koko sitten kolmekymmentä tai kaksisataa hehtaaria.
English6:04 Most importantly, these cylinders and this snow trap air.
6:04 Mikä tärkeintä, nämä lumisylinterit pyydystävät ilmaa.
EnglishOne can see images of nature with water, animals and snow.
Siinä saattoi nähdä luontokuvia vedestä, eläimistä ja lumesta.
EnglishAt this time of the year there might be a metre of snow and the temperature could be thirty degrees below zero.
Siellähän saattaa olla tähän aikaan vuodesta metri lunta ja kolmekymmentäastetta pakkasta.
EnglishThe amount of a moderate-to-severe snow melting of an area equivalent to the size of California.
Kohtalaisesti tai nopeasti sulavan lumen määrä suurinpiirtein Kalifornian osavaltion suuruiselta alueelta.
EnglishWe are not getting through, and new snow keeps on coming.
Emme pääse eteenpäin ja uutta lunta kaatuu päälle jatkuvasti.
EnglishEveryone can imagine what sort of safety hazard such a lorry would be on roads covered in snow and ice.
Jokainen voi kuvitella, millainen turvallisuusriski tällainen rekka on lumisilla ja jäisillä teillä.
EnglishIn my own country, Finland, there is continual heavy snow and there are harsh frosts, but things work.
Omassa kotimaassani Suomessa lunta on jatkuvasti valtavan paljon, on kova pakkanen ja asiat toimivat.
EnglishWe know that the snow cover in the northern hemisphere has decreased by 10% since the end of the 1960s.
Tiedämme, että pohjoisen pallonpuoliskon lumipeite on vähentynyt 10 prosenttia 1960-luvun lopun jälkeen.
EnglishNext time, funds will no doubt go on snow clearance.
Seuraavan kerran rahoja epäilemättä käytetään lumenluontiin.
EnglishWherever there is always snow, the bears are white.
Jos jossain on aina lunta, karhut ovat siellä valkoisia.
EnglishIn this connection, I wish to raise another issue mentioned here, and another natural upheaval: snow.
Haluan tässä yhteydessä ottaa esiin toisen täällä mainitun tilanteen, toisen luonnonmullistuksen: kun tulee lunta.