EN

snail {substantiivi}

volume_up
snail (myös: slug, sluggard)
I have learned in my eleven years in the European Parliament that progress here moves at a snail's pace.
Olen nyt 11 vuoden aikana täällä Euroopan parlamentissa oppinut, että edistys on kuin etana.
Because, as a German author says, progress is a snail, but it moves, and it moves forward.
Eräs saksalainen kirjailija ilmaisi asian suunnilleen seuraavasti: "Etana merkitsee edistystä, mutta se liikkuu sittenkin ja se liikkuu eteenpäin."
Mr President, today' s debate comes under the sign of the snail, not because I ate such excellent snails here in Strasbourg yesterday but because the snail is a symbol of slow progress.
Arvoisa puhemies, tämänpäiväinen keskustelu sujuu etanoiden merkeissä, ei sen vuoksi, että söin eilen Strasbourgissa herkullisia etanoita, vaan sen vuoksi, että etana on hitauden symboli.
snail (myös: cowry, seashell)

Esimerkkejä "snail"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis brings me to my second point, namely the snail as symbol of our postal services.
Tästä pääsemmekin toiseen kohtaan, nimittäin postipalvelujamme symbolisoivaan etanaan.
EnglishThis is a Dionaea, a Venus fly trap hunting snails -- sorry for the snail.
Tämä on Dionaea, Venus-käsrpäsloukku saalistamassa etanaa -- pahoittelen etanan puolesta.
EnglishWe have been saying this for ever and a day and yet progress is being made at a snail's pace.
Olemme toistaneet sitä niin kauan kuin muistan, ja asia etenee tosiaan etanan vauhtia.
EnglishThere is no doubt that this needs to be changed, but please not at a snail's pace.
Ei ole epäilystäkään siitä, että tämän tilanteen on muututtava, mutta se ei saa tapahtua etanan vauhdilla.
EnglishIt is better to tackle this point than to go through the legislative procedure at a snail's pace.
On parempi puuttua tähän kohtaan kuin toteuttaa lainsäädäntömenettely aivan liian hitaasti.
EnglishThis is necessary so as to ensure that the progress of the Union of 25 is not at a snail’s pace.
Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, ettei 25 jäsenen unionin edistyminen tapahdu etanan vauhtia.
EnglishI have learned in my eleven years in the European Parliament that progress here moves at a snail's pace.
Olen nyt 11 vuoden aikana täällä Euroopan parlamentissa oppinut, että edistys on kuin etana.
EnglishIt must be noted that the trans-European rail infrastructure projects are progressing at a snail’s pace.
On pakko todeta, että Euroopan laajuisten rautatieverkkojen hankkeet etenevät etanan vauhtia.
EnglishI am also deeply concerned about the snail's pace at which OLAF worked in investigating this whole sorry matter.
Olen myös syvästi huolissani hitaudesta, jolla OLAF tutki koko tätä valitettavaa tapausta.
EnglishProgress sometimes proceeds at a snail’s pace, and it is not always a new substance that brings improvements.
Edistystä tapahtuu toisinnan etanan vauhtia, eivätkä parannukset aina edellytä uusia aineita.
English   Mr President, we are finally making progress – at an absolute snail’s pace, but we are making progress.
   – Arvoisa puhemies, lopultakin me edistymme – todellista etananvauhtia, mutta edistymme kuitenkin.
EnglishAs you can see, then, we are progressing at a snail's pace.
EnglishWhat the Commission must not do when preparing the directive, however, is gear its speed to that of the snail mail.
Direktiiviä laatiessaan komission ei kuitenkaan missään tapauksessa tulisi soveltaa etanapostin nopeutta.
EnglishHowever, we are still only progressing at a snail's pace.
EnglishThings have really only progressed at a snail's pace.
EnglishThe trans-European networks, despite the commitments made by the Essen Council, are progressing at a snail's pace.
Euroopan laajuiset verkot etenevät Essenin Eurooppa-neuvostossa tehdyistä sitoumuksista huolimatta erittäin hitaasti.
EnglishBecause, as a German author says, progress is a snail, but it moves, and it moves forward.
Eräs saksalainen kirjailija ilmaisi asian suunnilleen seuraavasti: "Etana merkitsee edistystä, mutta se liikkuu sittenkin ja se liikkuu eteenpäin."
EnglishWe have moved forward at a snail's pace.
EnglishIt has trailed snail-like behind the Council, only to now place before us as a proposal something that follows the Council' s agreement to the letter.
Se matelee neuvoston takana etanan tavoin esittääkseen neuvoston sopimuksen nyt sanasta sanaan omana ehdotuksenaan.
EnglishIn fact, one might best describe the speed of the process as that of a snail hitting the brakes just before a bend in the road.
Itse asiassa sitä, millaisella vauhdilla olemme vastaanottaneet tämän ehdotuksen, voisi parhaiten verrata etanan jarrutukseen ennen mutkaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "snail":

snail
English