EN

smoothly {adverbi}

volume_up
smoothly (myös: fluently)
Mr President, I welcome the fact that enlargement is proceeding relatively smoothly.
Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että laajentuminen etenee verraten sujuvasti.
The services offered to visitors to Parliament do however operate relatively smoothly.
Sen sijaan parlamentin vierailijoille tarjotut palvelut toimivat suhteellisen sujuvasti.
The fact that not everything is running smoothly in this regard as yet is beyond question.
On kuitenkin selvää, että kaikki ei tässä suhteessa toimi sujuvasti.
smoothly (myös: steadily)
We can confidently expect them to keep moving smoothly and quickly.
Voimme suhtautua luottavaisesti siihen, että ne edistyvät tasaisesti ja pikaisesti.
In particular with regard to the structural funds, implementation now progresses smoothly.
Etenkin rakennerahastojen täytäntöönpano etenee tasaisesti.
He does so smoothly and shrewdly and the results just pour out.
Hän tekee sitä tasaisesti ja viekkaasti ja tulosta tulee kuin puimakoneesta.

Esimerkkejä "smoothly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet us not take it for granted that enlargement is on course to happen smoothly.
Emme saa pitää itsestään selvänä sitä, että laajentuminen sujuu kitkattomasti.
EnglishThis is the only bi-communal initiative in Cyprus that is functioning smoothly.
Komitea on Kyproksen ainut kahden yhteisön välinen aloite, joka etenee kitkattomasti.
EnglishMr President, I welcome the fact that enlargement is proceeding relatively smoothly.
Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että laajentuminen etenee verraten sujuvasti.
EnglishThere's an easy, free way to help keep your PC safer and running smoothly.
On olemassa helppo, maksuton tapa pitää tietokoneesi turvallisena ja toiminnassa.
EnglishWe wish you success, too, in your efforts to guide smoothly the introduction of the euro.
Toivotamme teille myös onnea, kun pyritte ohjaamaan sujuvasti euron käyttöönottoa.
EnglishThe aim should be to ensure that citizens' everyday affairs run more smoothly.
Lähtökohtana on oltava kansalaisten jokapäiväisten asioiden hoitamisen joustavoittaminen.
EnglishIt has proved its worth in many countries where operations run smoothly.
Se on osoittanut arvonsa monissa maissa, joissa toiminta sujuu kitkattomasti.
EnglishMr President, the annual budgetary procedure has passed off unusually smoothly.
Arvoisa puhemies, tämänvuotinen talousarviomenettely on sujunut epätavallisen kitkattomasti.
EnglishThe introduction of the euro and the introduction of the euro notes and coins went smoothly.
Euron samoin kuin euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönotto sujuivat jouhevasti.
EnglishUnfortunately, too much time was wasted on protection, and not everything has gone smoothly.
Valitettavasti suojeluun hukattiin liikaa aikaa, eikä kaikki ole sujunut kitkatta.
EnglishThe services offered to visitors to Parliament do however operate relatively smoothly.
Sen sijaan parlamentin vierailijoille tarjotut palvelut toimivat suhteellisen sujuvasti.
EnglishTomorrow's vote should go smoothly, as only four amendments have been tabled.
Huomisen äänestyksen pitäisi sujua kitkattomasti, sillä tarkistuksia on esitetty vain neljä.
EnglishProvincial elections last year went fairly smoothly all over Iraq.
Viime vuoden maakuntavaalit sujuivat suhteellisen ongelmitta kaikkialla Irakissa.
EnglishWe can confidently expect them to keep moving smoothly and quickly.
Voimme suhtautua luottavaisesti siihen, että ne edistyvät tasaisesti ja pikaisesti.
EnglishIn too many countries, this transition does not go smoothly and critical momentum can be lost.
Liian monissa maissa tämä siirtyminen takkuilee ja uudistukset jäävät puolitiehen.
EnglishThe clear distribution of rights and obligations will allow it to work smoothly.
Oikeuksien ja velvoitteiden jakaminen selvällä tavalla mahdollistaa sen saumattoman työskentelyn.
EnglishTo train people, to install equipment in order for the elections to be held smoothly.
Ihmisten koulutukseen, sellaisen laitteiston hankkimiseen, jonka avulla vaalit sujuvat hyvin.
EnglishSecondly, I do not entirely agree with Mrs Green that this vote has gone smoothly.
Toiseksi en ole täysin samaa mieltä Greenin kanssa siitä, että tämä äänestys sujui vaivattomasti.
EnglishEveryone involved has a duty to ensure that logistics operations proceed smoothly.
Kaikkien osapuolten velvollisuutena on varmistaa, että logistiset operaatiot etenevät joustavasti.
EnglishHe does so smoothly and shrewdly and the results just pour out.
Hän tekee sitä tasaisesti ja viekkaasti ja tulosta tulee kuin puimakoneesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "smoothly":

smoothly
English
smooth