EN

smoking {substantiivi}

volume_up
smoking
Smoking is the biggest cause of preventable illness and disease across the EU.
Tupakointi on suurin ehkäistävissä olevien sairauksien aiheuttaja kaikkialla EU:ssa.
Thousands of people die each year in the European Union as a result of passive smoking.
Passiivinen tupakointi tappaa vuosittain tuhansia ihmisiä Euroopan unionissa.
We give support to campaigns to encourage people to give up smoking.
Tuemme kampanjoita, joissa kehotetaan ihmisiä lopettamaan tupakointi.
smoking

Esimerkkejä "smoking"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is excellent that we are adopting a clear position against passive smoking.
On erittäin hyvä, että otamme selkeästi kantaa passiivista tupakointia vastaan.
EnglishFive million people die from smoking a year and 550 000 of them are Europeans.
Se tappaa vuosittain viisi miljoonaa ihmistä, joista 550 000 on eurooppalaisia.
EnglishThis legislation will spell out the dangers of smoking and save thousands of lives.
Tämä lainsäädäntö tekee selväksi tupakoinnin vaarat ja pelastaa tuhansia henkiä.
EnglishEven amongst non-smokers there are 19 000 deaths a year from passive smoking.
Jopa passiivinen tupakointi aiheuttaa 19 000 tupakoimattoman kuoleman joka vuosi.
EnglishIn Scotland, which I represent, 13,000 people died last year due to smoking.
Skotlannissa, jota minä edustan, tupakointiin kuoli viime vuonna 13 000 ihmistä.
EnglishOver half a million people in the EU die needlessly each year from smoking.
Yli puoli miljoonaa ihmistä kuolee EU:ssa vuosittain turhaan tupakoinnin vuoksi.
EnglishSmoking and asbestos are significant among them and air pollution is a risk factor.
Tupakanpoltto ja asbesti ovat merkittäviä syitä ja ilmansaasteet ovat riskitekijä.
EnglishThe tobacco factory in Strasbourg has closed down, but people are still smoking.
Strasbourgin tupakkatehdas on suljettu, mutta ranskalaiset tupakoivat yhä.
EnglishSmoking is the biggest cause of preventable illness and disease across the EU.
Tupakointi on suurin ehkäistävissä olevien sairauksien aiheuttaja kaikkialla EU:ssa.
EnglishIf we want to combat smoking, then we should not subsidise tobacco cultivation.
Jos me haluamme vähentää tupakointia, niin me emme voi samalla tukea tupakan viljelyä.
EnglishWe should of course mention that it is smoking we are fighting, not smokers.
Mainittakoon, että vastustamme tietenkin tupakointia, emme tupakoitsijoita.
EnglishUnfortunately it is still the case that many young people start smoking.
Ikävä kyllä tilanne on vieläkin sellainen, että monet nuoret alkavat tupakoida.
EnglishThousands of people die each year in the European Union as a result of passive smoking.
Passiivinen tupakointi tappaa vuosittain tuhansia ihmisiä Euroopan unionissa.
EnglishAnd who can say that people stop smoking when cigarettes go up in price?
Kuka voi väittää, että savukkeiden kallistuminen johtaa tupakoinnin vähentymiseen?
EnglishThe more expensive a packet of cigarettes, the bigger the incentive to stop smoking.
Mitä kalliimpi tupakka-aski, sitä suurempi on ihmisten motivaatio lopettaa tupakointi.
EnglishWe must therefore do everything to prevent people from starting smoking.
Meidän on siksi tehtävä kaikkemme estääksemme ihmisiä aloittamasta tupakanpolttoa.
EnglishSo there is a link between the cost of smoking and the amount that is actually smoked.
On siis olemassa yhteys tupakoinnin hinnan ja tupakoinnin toteutuneen määrän välillä.
EnglishOur priority must be to educate young people to deter them from smoking.
Ennaltaehkäisy etenkin nuorten tiedottamisen kautta on asetettava etusijalle.
EnglishSmoking also leads to substantially increased health care costs in many countries.
Tupakointi johtaa myös sairaanhoitokulujen voimakkaaseen kasvuun useissa jäsenvaltioissa.
EnglishWould it not be better to reduce smoking by educating people rather than by taxing them?
Eikö olisi parempi vähentää tupakointia pikemminkin valistamalla kuin verottamalla?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "smoking":

smoking
English