"SME" - Suomenkielinen käännös

EN

"SME" suomeksi

volume_up
SME {subst.}
EN

SME {substantiivi}

volume_up
1. liike-elämä
It is an SME, but has a market capitalisation currently of EUR 1.6 billion.
Se on pk-yritys, mutta sen markkina-arvo on nykyisin 1,6 miljardia euroa.
If each SME had one more employee, unemployment would cease in Europe.
Jos jokainen pk-yritys palkkaisi yhden työntekijän lisää, Euroopan työttömyys katoaisi.
The SME is increasingly being seen as the rule rather than the exception.
Lähtökohta, jonka mukaan pk-yritys on yhä useammin sääntö kuin poikkeus, vaikuttaa yleistyvän koko ajan.

Esimerkkejä "SME"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Copenhagen SME facility is in place and the facility has been fully taken up.
Kööpenhaminan pk-lainaerästä on sovittu, ja siihen on ryhdytty täysimittaisesti.
EnglishThe purpose of this report is to strengthen the SME dimension in Community policy.
Mietinnön tarkoituksena on pk-yritysten aseman lujittaminen yhteisön politiikassa.
EnglishIf we can get one job in every SME in Europe, we will end the unemployment crisis.
Jos saamme yhden työpaikan jokaiseen EU:n pk-yritykseen, lopetamme työttömyyskriisin.
EnglishEurope must give industry and the SME sector a specific response in this respect.
Euroopan on annettava teollisuudelle ja pk-yrityksille täsmällinen vastaus tässä asiassa.
EnglishNew ways of capital procurement are currently a top priority for the SME sector.
Uudet pääoman hankkimiskeinot ovat nimenomaan pk-alalla ykköstavoite.
EnglishIt is an SME, but has a market capitalisation currently of EUR 1.6 billion.
Se on pk-yritys, mutta sen markkina-arvo on nykyisin 1,6 miljardia euroa.
EnglishThis can only be achieved by greater and more rigorous application of the SME definition.
Tämä on mahdollista vain käyttämällä pk-yritysten määritelmää enemmän ja tarkemmin.
EnglishThe key to our thinking is the need to look at the whole life cycle of an SME.
Avainajatuksenamme on se, että pk-yrityksen elinkaarta on tarkasteltava kokonaisuudessaan.
EnglishOne of Europe’s weaknesses has been insufficient SME involvement in research.
Euroopan yhtenä heikkoutena on ollut pk-yritysten riittämätön osallistuminen tutkimukseen.
EnglishWe could also think of projects aimed at a specific branch within SME.
Voimme ajatella myös hankkeita, jotka liittyvät erityisaloille pk-yrityssektorilla.
EnglishThere is no need for a risk-sensitive framework to make SME borrowing more expensive.
Riskiherkän järjestelmän ei tarvitse tehdä pk-yritysten lainanottoa entistä kalliimmaksi.
EnglishAnother point is developing the SME sector and encouraging young talent.
Toinen asia on pk-yritysten kehittäminen ja nuorten kykyjen kannustaminen.
EnglishIs it right for this body to develop an SME programme that Europe does not need?
Onko oikein, että tämä elin kehittää pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa, jota Euroopassa ei tarvita?
EnglishFirst and foremost, we need to look at the problem of SME financing.
Meidän on tarkasteltava ennen kaikkea ongelmaa, joka koskee pk-yritysten rahoitusta.
EnglishThe SME dimension must become a much more definite aspect of Community policy than hitherto.
Pk-yrityksiä koskeva ulottuvuus täytyy ottaa entistä voimakkaammin huomioon.
EnglishEurope should not settle for anything less than 'cum laude' in the SME exam.
Pk-yrityksiä koskevassa tutkinnossa Eurooppa ei voi tyytyä cum laudea heikompaan arvosanaan.
EnglishIf each SME had one more employee, unemployment would cease in Europe.
Jos jokainen pk-yritys palkkaisi yhden työntekijän lisää, Euroopan työttömyys katoaisi.
EnglishWe therefore need to make SME-friendly amendments to the Commission proposal.
Tämän vuoksi meidän on tehtävä komission ehdotukseen pk-yrityksille ystävällisiä tarkistuksia.
EnglishTwo-thirds of jobs in the private sector are provided by the SME base.
Pk-yrityskanta tarjoaa kaksi kolmasosaa yksityisen sektorin työpaikoista.
EnglishAnother obstacle to the expansion of SME markets is restrictions on pension funds.
Toisena pk-yritysten markkinoiden laajentumisen esteenä ovat eläkerahastoja koskevat rajoitukset.