"smallpox" - Suomenkielinen käännös

EN

"smallpox" suomeksi

EN

smallpox {substantiivi}

volume_up
smallpox
You can see, with independence, literacy improved and vaccinations started, smallpox was eradicated, hygiene was improved, and things got better.
Itsenäistyttiin, lukutaito parani, rokotukset aloitettiin, isorokko voitettiin, hygieniaa parannettiin, ja olot kohenivat.

Esimerkkejä "smallpox"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHere we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
Tullaan alaspäin, koska koulutus ja terveydenhoito paranevat isorokon kadotessa.
EnglishIt is true that we had a simulation exercise last week for smallpox.
On totta, että meillä oli isorokkoa koskeva simulaatioharjoitus viime viikolla.
EnglishMany countries take measures in order to protect themselves against anthrax or smallpox better.
Monet maat tekevät valmisteluja voidakseen puolustautua paremmin pernaruttoa tai isorokkoa vastaan.
EnglishThere's a vetted press release that you can read -- it's vetted by DOD -- if you Google "Stamets" and "smallpox."
Voitte lukea lehdistötiedotteen -- puolustusministeriön arvioiman -- jos googlaatte "Stamets" ja "smallpox".
EnglishDoes Iraq possess the smallpox virus?
EnglishYou can see, with independence, literacy improved and vaccinations started, smallpox was eradicated, hygiene was improved, and things got better.
Itsenäistyttiin, lukutaito parani, rokotukset aloitettiin, isorokko voitettiin, hygieniaa parannettiin, ja olot kohenivat.
EnglishPoor countries do not have those funds and could for that reason become the principal victim of a possible smallpox epidemic as a result of bio-terror.
Köyhillä mailla ei ole niitä rahoja, ja siksi niistä voi tulla mahdollisen isorokkoepidemian suurin uhri bioterrorismin takia.
EnglishWe had a discussion in Parliament last year on appropriate responses to the bioterrorism issue, such as stockpiling vaccines against smallpox.
Keskustelimme parlamentissa viime vuonna keinoistamme vastata bioterrorismin uhkaan, ja yhtenä keinona mainittiin isorokkorokotteiden varastoiminen.
EnglishEarl Kern, who's a smallpox expert of the U.S. Defense Department, states that any compounds that have a selectivity index of two or more are active.
Tohtori Earl Kern, USA:n puolustusministeriön isorokkoasiantuntija, toteaa aktiivisiksi yhdisteet, joiden selektiivisyysindeksi on kaksi tai enemmän.
EnglishIf a passenger on board an aeroplane were found to be suffering from an infectious disease, for example smallpox or any other disease, where would the aeroplane land?
Jos lentokonematkustajan todettaisiin sairastavan tarttuvaa tautia, esimerkiksi isorokkoa tai jotain muuta tautia, mihin lentokone laskeutuisi?
EnglishWe are told that it would be awful if terrorists were to contaminate populations with smallpox, since we would not have the necessary medicinal products to treat people.
Sanotaan, että olisi kamalaa, jos terroristit saastuttaisivat ihmiset isorokolla, koska meillä ei olisi tarvittavia lääkkeitä ihmisten hoitoon.
EnglishThirdly and finally, I would like to point out that the most suitable instrument we have - this has been demonstrated by the UN by means of the WHO in the fight against smallpox - is the WHO.
Kolmanneksi ja viimeiseksi haluan todeta, että paras väline, joka meillä on - YK osoitti sen WHO:n kautta isorokon vastaisessa taistelussa -, on WHO.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "smallpox":

smallpox