"smaller" - Suomenkielinen käännös

EN

"smaller" suomeksi

EN

smaller {komparatiivi}

volume_up
smaller
And the smaller the enterprise, the heavier the burden of this unequal treatment.
Eriarvoinen kohtelu on sitä raskaampaa, mitä pienempi yritys on.
This creates a smaller video file in a file format that the device can play.
Näin saadaan pienempi videotiedosto muodossa, jonka laite pystyy toistamaan.
Personally, I would have liked to have seen an even smaller increase.
Olisin henkilökohtaisesti toivonut, että korotus olisi ollut tätäkin pienempi.

Esimerkkejä "smaller"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis figure is smaller than the civil service of nearly every large European city.
Tämä määrä on pienempi kuin lähes missä tahansa Euroopan suuressa kaupungissa.
EnglishFisherman who catch herring for human consumption are finding fewer and smaller fish.
Silakkaa ihmisravinnoksi pyytävät kalastajat saavat vähemmän ja pienempää kalaa.
EnglishSo there is room for the smaller institutions to clean up their act a little.
Näin käy siis ilmi, että pienten elinten kohdalla voidaan korjata yhtä sun toista.
EnglishSmaller farms have been particularly affected by market turbulence in recent months.
Etenkin pientilat ovat kärsineet markkinoiden heilahteluista viime kuukausina.
EnglishIt includes the islands of Sicily, Sardinia, Elba and about 70 other smaller ones.
Italiaan kuuluvat Sisilian, Sardinian ja Elban saaret sekä noin 70 pienempää saarta.
EnglishIf a tile isn't fitting in the spot you want, you can make it larger or smaller.
Jos ruutu ei mahdu haluamaasi paikkaan, voit suurentaa tai pienentää sitä.
EnglishFor a smaller difference between loud and soft sounds, click Medium difference.
Jos haluat pienentää kovien ja pehmeiden äänien välistä eroa, valitse Keskitason ero.
EnglishThis is why economic growth in the European Union is much smaller than it could be.
Tästä syystä Euroopan unionin talouskasvu on paljon vähäisempää kuin se voisi olla.
EnglishHowever, is a people in the wrong simply because it is smaller in number?
Voiko kansa olla väärässä vain sen vuoksi, että se on lukumäärältään vähäisempi?
EnglishOr there's a smaller contemporary orchestra, 12 people that remixes its own title.
Tai talon pienempi modernin musiikin orkesteri, 12 henkeä, joka muokkaa oman nimensä.
EnglishThe Commission proposals relating to smaller mutual associations should be endorsed.
Komission pieniä keskinäisiä vakuutusyhdistyksiä koskeva ehdotus on hyväksyttävissä.
EnglishThis creates a smaller video file in a file format that the device can play.
Näin saadaan pienempi videotiedosto muodossa, jonka laite pystyy toistamaan.
EnglishThis obviously does not apply to entrants into the market, the new, smaller companies.
Tämä ei luonnollisestikaan koske uusia tulokkaita eli uusia, pieniä osapuolia.
EnglishAs I have already mentioned, the Commission designed a statute for smaller businesses.
Kuten olen jo maininnut, komissio tarkoitti säännöt pienille liikeyrityksille.
EnglishSpecific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands (
Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (
EnglishSmaller groups, like the Ogoni people, are at risk of becoming the victims of all this.
Ogoni-kansan kaltaiset pienemmät ryhmät ovat vaarassa joutua kaiken tämän uhriksi.
EnglishCommissioner, I think that we simply need more flexibility for smaller businesses.
Arvoisa komission jäsen, minusta tarvitsemme vain enemmän joustavuutta pienyrityksille.
EnglishI cannot on this occasion give up one of those places to a smaller group.
Tässä tapauksessa en voi luovuttaa yhtä näistä paikoista pienemmälle ryhmälle.
EnglishTherefore, it could not extend to drivers of smaller commercial vehicles.
Siksi sitä ei voitu ulottaa koskemaan pienempien hyötyajoneuvojen kuljettajia.
EnglishThe quota allotted to Lithuania is ten times smaller than what is needed in the country.
Liettualle myönnetty kiintiö on kymmenen kertaa pienempi kuin minkä se tarvitsisi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "smaller":

smaller
English