"small-minded" - Suomenkielinen käännös

EN

"small-minded" suomeksi

EN small-minded
volume_up
{adjektiivi}

small-minded (myös: pedantic, nitpicky)
The Union should not be small-minded in its relations with the national authorities.
Unioni ei saa olla niin pikkumainen suhteissaan kansallisiin viranomaisiin.
Now is the time to act decisively; we must cast aside any small-minded, petty political approach to the issue of natural disasters and civil protection.
Nyt on aika toimia päättäväisesti; meidän on unohdettava ahdasmielinen ja pikkumainen poliittinen lähestymistapa luonnonkatastrofien ja pelastuspalvelun käsittelemisessä.
Their speeches, with their blind, small-minded pragmatism, their timidity and their technocratic thinking, are far removed indeed from the historic challenge of unifying Europe.
Nämä puheet, sokea ja pikkumainen pragmatismi, aloitekyvyttömyys ja teknokraattinen ajattelu etääntyvät liian kauaksi Euroopan yhdentymisen historiallisesta tehtävästä.
small-minded

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "small-minded":

small-minded
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "small-minded" suomeksi

small adjektiivi
Finnish
minded adjektiivi
to mind verbi
mind substantiivi

Esimerkkejä "small-minded"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is the politics of small-minded self-interest instead of statesmanship.
Tämä on pikkumaista oman edun ajamista valtiomiestaidon sijaan.
EnglishSmall-minded privatization must not come before common rights.
Yksipuolista yksityistämistä ei tule asettaa yhteisten oikeuksien edelle.
EnglishA challenge such as that should not be met with a small-minded response.
Tällaiseen haasteeseen ei pitäisi suhtautua pikkusieluisesti.
EnglishIn part, small-minded prejudices are involved here.
Asiaan liittyy osittain ahdasmielisiä ennakkoluuloja.
EnglishIt is, however, also a sign of small-minded thinking.
Tämä on osoitus myös ahdasmielisestä ajattelusta.
EnglishOne is the distorted image of OLAF which some fellow Members are painting on the basis of their own small-minded self-interest.
Toinen on vääristynyt kuva OLAFista, jota jotkut kollegat maalailevat pikkusieluisen oman edun tavoittelunsa vuoksi.
EnglishAre those of us in this cooperative venture really so small-minded that we believe that the greatest peace project of our lifetime must not cost anything?
Olemmeko todella niin pikkumaisia tässä yhteistyössä, että se, mikä on meidän elinaikamme suurin rauhanprojekti, ei saa maksaa mitään?
EnglishIn view of the small difference in the amount, I would say to the Council that it was really quite small-minded of the Ministers not to have given way.
Haluan sanoa neuvostolle, että näkemyseron ollessa näin pieni on oikeastaan erittäin pikkumaista, että herrat ja rouvat ministerit eivät antaneet periksi.
EnglishWords fail me, in fact, for the frankly small-minded attitude of the Turkish authorities towards various minuscule Christian minorities on their territory.
En löydä itse asiassa sanoja kuvaamaan Turkin viranomaisten selvästi suvaitsematonta asennetta Turkissa asuvia pieniä kristittyjen vähemmistöjä kohtaan.
EnglishThe argument now was that with a threshold value of ECU 50 000, one covers in principle the same as if one is so small-minded that one takes ECU 10 000 as the threshold value.
Perustelu on nyt se, että alarajan ollessa 50 000 saavutetaan periaatteessa sama tulos, kuin jos ollaan pikkumaisia ja määrätään alarajaksi 10 000 ecua.
EnglishSmall-minded, petty egotism will be of no help to us; conservatism is in danger of making us introspective and isolated, with serious medium- and long-term consequences.
Mitätön ja surkea itsekkyys ei auta meitä tässä; jähmettyneisyys uhkaa tehdä meistä itseriittoisia ja eristyneitä, millä on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vakavat seuraukset.