"sly" - Suomenkielinen käännös

EN

"sly" suomeksi

FI
EN

sly {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "sly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf it had to be a third-rate treaty that is ratified on the sly, that would be unacceptable.
Ei ole hyväksyttävää joutua hyväksymään vaivihkaa kolmannen luokan sopimus.
EnglishThis appalling agreement was concluded on the sly and ratified one August back in the 1980s.
Tämä tyrmistyttävä sopimus tehtiin salakavalasti ja ratifioitiin eräänä 1980-luvun elokuuna.
EnglishWe do not deny the need for reform, but this reform must not be improvised in this way or brought in on the sly.
Emme väitä uudistusta tarpeettomaksi, mutta sitä ei pidä toteuttaa salaa improvisoiden.
EnglishOn the sly, a text was drawn up containing the opinion that everything in Ukraine is going very badly.
Salaa on laadittu teksti, joka sisältää mielipiteen, että kaikki menee Ukrainassa todella huonosti.
EnglishLet us not switch round the priorities on the sly.
Älkäämme varkain kääntäkö painopisteitä päinvastaisiksi.
EnglishIt shows very clearly that no one can reintroduce a mini-Treaty on the sly now that the people have spoken.
Tämä osoittaa hyvin selkeästi sen, ettei kukaan voi varkain palauttaa käsittelyyn minisopimusta nyt, kun ihmiset ovat puhuneet.
EnglishAt first sight this seems a very environmentally friendly concept, but it is being used here as a means of achieving economic advantage through LIFE on the sly.
Se vaikuttaa ensi silmäyksellä hyvin ympäristöystävälliseltä käsitteeltä, mutta sitä käytetään tässä yhteydessä peitellysti taloudellisten etujen saamiseen Lifen avulla.
EnglishWhat is very clear is that to the European Parliament, the national parliaments have only a supporting role to play: organising the sly policing of their own governments!
On selvää, että Euroopan parlamentin näkökulmasta kansallisilla parlamenteilla on vain avustava rooli: niiden tehtävänä on kytätä omien hallitustensa toimintaa!