EN

sluggish {adjektiivi}

volume_up
sluggish (myös: dilatory, slow, low-speed)
Sluggish implementation of laws slows down Europe as a whole.
Hidas lakien täytäntöönpanohan hidastaa koko Eurooppaa.
The fact is that the EU response to the financial crisis has been sluggish and minimalist.
Tosiasia on, että EU:n vastaus rahoituskriisiin on ollut hidas ja äärimmäisen pieni.
Poverty and sluggish social reform have led to an increase in crime and the growth of the shadow economy.
Köyhyys ja yhteiskunnallisten uudistusten hidas eteneminen ruokkivat rikollisuuden ja varjotalouden kasvua.
The rate of implementation of the European Development Funds is just as sluggish.
Euroopan kehitysrahastojen määrärahojen täytäntöönpanovauhti on yhtä verkkainen.
The current sluggish handling of the situation clearly gives a sign of the weakness and inability of the organisation to adequately implement the goals it has set itself.
Tilanteen tämänhetkinen verkkainen käsittely antaa vaikutelman, että kyseinen organisaatio on heikko ja kykenemätön panemaan asianmukaisesti täytäntöön itselleen asettamat tavoitteet.
The current sluggish handling of the situation clearly gives a sign of the weakness and inability of the organisation to adequately implement the goals it has set itself.
Tilanteen tämänhetkinen verkkainen käsittely antaa vaikutelman, että kyseinen organisaatio on heikko ja kykenemätön panemaan asianmukaisesti täytäntöön itselleen asettamat tavoitteet.
sluggish (myös: idle, lazy, slothful)
The provisions of the Treaty of Lisbon allow the European Union to make use of the External Action Service, but hitherto, the service has been sluggish in its approach to events in the region.
Lissabonin sopimuksen säännösten nojalla Euroopan unioni voi hyödyntää ulkosuhdehallintoaan, mutta tähän mennessä hallinnon lähestymistapa alueen tapahtumiin on ollut veltto.
sluggish (myös: quiet, silent, tacit, fallow)
sluggish
The currently still very sluggish Transatlantic Legislators’ Dialogue could be converted into a Transatlantic Assembly.
Vielä edelleen hyvin jähmeä lainsäätäjien transatlanttinen vuoropuhelu voitaisiin muuttaa transatlanttiseksi kokoukseksi.

Esimerkkejä "sluggish"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe rate of implementation of the European Development Funds is just as sluggish.
Euroopan kehitysrahastojen määrärahojen täytäntöönpanovauhti on yhtä verkkainen.
EnglishSome Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
Osa jäsenvaltioista toimii hyvin tarmokkaasti, kun taas osa on hyvin hitaita.
EnglishAround 200 cases are still caught up in India's sluggish judicial system.
Noin 200 tapausta on edelleen Intian hitaan oikeuslaitoksen käsiteltävänä.
EnglishThe fact is that the EU response to the financial crisis has been sluggish and minimalist.
Tosiasia on, että EU:n vastaus rahoituskriisiin on ollut hidas ja äärimmäisen pieni.
EnglishI would like to say that I deplore the sluggish progress on this question in the Council.
Haluan todeta pitäväni valitettavana sitä, miten hitaasti asia on edennyt neuvostossa.
EnglishThis requires all the somewhat sluggish European institutions to work efficiently.
Tämä edellyttää, että kaikki hieman saamattomat Euroopan unionin toimielimet toimivat tehokkaasti.
EnglishThe sluggish pace of implementation is not the fault of the committees, in any case.
Toteuttamisen hitaus ei johdu missään tapauksessa komiteoista.
EnglishDespite the excellent starting conditions, business activity is sluggish and not taking off.
Erittäin hyvistä lähtökohdista huolimatta suhdanteet kangertelevat eivätkä pääse vauhtiin.
EnglishWe know that the European economy has been sluggish recently.
Tiedämme, että Euroopan talouden kasvu on ollut viime aikoina hitaanlaista.
EnglishIn Cyprus, too, Mr Kyprianou, progress is still very sluggish.
Arvoisa komission jäsen Kyprianou, Kyproksellakin edistytään vielä hyvin verkkaisesti.
EnglishWhen it comes to specifying deadlines etc, things are still extremely sluggish, however.
Kun kyse on aikataulujen ja niin edelleen konkretisoinnista, tilanne etenee edelleen hyvin hitaasti.
EnglishIn my view, this is impossible at the sluggish pace which we are currently seeing in Europe.
Mielestäni se on mahdotonta tässä verkkaisessa tahdissa, jota tällä hetkellä osoitamme Euroopassa.
EnglishAt present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
EU:n päätöksenteko on tällä hetkellä liian hajanaista ja hidasta, ja se vaikuttaa vieraannuttavasti.
EnglishSluggish implementation of laws slows down Europe as a whole.
Hidas lakien täytäntöönpanohan hidastaa koko Eurooppaa.
EnglishPoverty and sluggish social reform have led to an increase in crime and the growth of the shadow economy.
Köyhyys ja yhteiskunnallisten uudistusten hidas eteneminen ruokkivat rikollisuuden ja varjotalouden kasvua.
EnglishMy question is: do you acknowledge that the Commission's regulatory reflexes were sluggish in this matter?
Kysymykseni kuuluu: myönnättekö, että komission sääntelyrefleksit ovat tässä asiassa olleet varsin laiskat?
EnglishWe see extraordinarily sluggish implementation by the Member States and vast disparities in implementation.
Jäsenvaltiot ovat panneet tavoitteita täytäntöön harvinaisen hitaasti ja täytäntöönpanossa on suuria eroja.
EnglishWith regard to Yugoslavia, I appreciate the way in which he pointed out our sluggish response to the problem.
Mitä Jugoslaviaan tulee, arvostin tapaa, jolla hän tunnusti, kuinka hitaasti yritimme reagoida ongelmaan.
EnglishDespite all this sluggish progress, there is still a majority in this Parliament who are in favour of accession.
Tästä verkkaisesta kehityksestä huolimatta parlamentin enemmistö edelleen kannattaa Turkin liittymistä.
EnglishIt is very regrettable that ratification of the agreement in the EU Member States is moving forward at such a sluggish pace.
On erittäin valitettavaa, että sopimuksen ratifiointi EU:n jäsenvaltioissa etenee niin hitaasti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sluggish":

sluggish
sluggishness