EN

slowly {adverbi}

volume_up
slowly (myös: sluggishly)
Matters are proceeding slowly and, in my view, too slowly where a number of the issues are concerned.
Asioissa edetään hitaasti, joissakin asioissa mielestäni liiankin hitaasti.
Attitudes change slowly and only if the reality of a situation improves.
Asenteet muuttuvat hitaasti ja vain, jos todellisuuskin muuttuu parempaan suuntaan.
It is no coincidence that public market harmonisation is progressing so slowly.
Ei ole sattumaa, että julkisten hankintojen yhdenmukaistaminen etenee niin hitaasti.

Esimerkkejä "slowly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt represents - and let me say this very slowly - 0.00029% of military spending.
Sen osuus sotilasmenoista on - sanon sen hyvin hitaasti - 0,00029 prosenttia.
EnglishWork on staff policy has also gone ahead but things seem to be moving very slowly.
Myös henkilöstöpolitiikassa on edistytty, mutta asiat tuntuvat etenevän hitaasti.
EnglishThe few steps needed to implement this principle are being taken very slowly.
Tämän periaatteen täytäntöönpanon edellyttämät askeleet otetaan hyvin verkalleen.
EnglishOne might well conclude that time passes very slowly in the region of the Bosporus.
Tästä voi hyvinkin päätellä, että aika kuluu hyvin hitaasti Bosporin niemimaalla.
EnglishNevertheless, our goal is in sight and we are moving slowly but surely towards it.
Päämäärämme on kuitenkin näkyvissä ja etenemme hitaasti mutta varmasti sitä kohti.
EnglishTherefore, all I ask is that the vote be taken a little more slowly, please.
Pyydän tämän vuoksi ainoastaan, että äänestyksessä edettäisiin hieman hitaammin.
EnglishIf our appeals body acts too slowly, the penalty will be deemed null and void.
Jos muutoksenhakuelimemme toimii liian hitaasti, seuraamus katsotaan mitätöidyksi.
EnglishMr President, the peace process may be moving slowly, but progress is being made.
Arvoisa puhemies, rauhanprosessi etenee hitaasti, mutta se joka tapauksessa etenee.
EnglishIt is no coincidence that public market harmonisation is progressing so slowly.
Ei ole sattumaa, että julkisten hankintojen yhdenmukaistaminen etenee niin hitaasti.
EnglishIn comparison with Japan, 3G technology is coming on stream only very slowly.
Japaniin verrattuna 3G-teknologia on lähdössä liikkeelle vain hyvin hitaasti.
EnglishDespite this time bomb which is slowly ticking away, enlargement will go ahead.
Kuitenkin tästä hitaasti tikittävästä aikapommista huolimatta laajentuminen toteutuu.
EnglishEurope is slowly catching up with its neighbours as regards these infamous statistics.
Eurooppa on vähitellen ottamassa kiinni Yhdysvaltoja näissä ikävissä luvuissa.
EnglishSlowly the realisation of Sweden's closeness to and dependence on Europe grew.
Euroopan läheisyys ja Ruotsin riippuvuus siitä alettiin hitaasti ymmärtää.
EnglishWounds heal extremely slowly. We in Central and Northern Europe know that too.
Haavat parantuvat hyvin hitaasti, kuten myös me Keski- ja Pohjois-Euroopassa tiedämme.
EnglishIt is slowly coming into place, but it is quite clear that things need to improve.
Käyttöön ottaminen on hiljalleen alkanut, mutta on selvää, että asioita on parannettava
EnglishThey also retrieve information more slowly and are more prone to damage.
Tietojen hakeminen niistä on myös hitaampaa, ja ne voivat vahingoittua herkemmin.
EnglishAnd we must give every encouragement here: Europe's mills grind slowly, but they grind.
Kaikkia on myös kannustettava asiassa: EU:n mylly jauhaa hitaasti, mutta se jauhaa.
EnglishHowever, progress is being made, albeit slowly, and should be acknowledged.
Edistystä on kuitenkin tapahtunut, joskin hitaasti, ja se on tunnustettava.
EnglishIf your PC is running slowly, it's possible that it's infected with a virus or spyware.
Jos tietokoneesi on hidas, se saattaa olla viruksen tai vakoiluohjelman tartuttama.
English(The President asked the speaker to speak more slowly so as to permit interpretation)
(Puhemies pyysi puhujaa puhumaan hitaammin tulkkauksen mahdollistamiseksi.)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slowly":

slowly