"slower" - Suomenkielinen käännös

EN

"slower" suomeksi

EN

slower {komparatiivi}

volume_up
On the downside, you get slower performance and lower display brightness.
Haittapuolena on hitaampi suorituskyky ja pienempi näytön kirkkaus.
Wireless is often slower than the other three technologies.
Langaton yhteys on usein muita lueteltua kolmea tekniikkaa hitaampi.
Wireless is often slower than the other three technologies.
Langaton verkko on kalliimpi ja usein hitaampi kuin Ethernet tai HPNA.

Esimerkkejä "slower"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA common symptom of a virus is a much slower-than-normal computer performance.
Tietokoneen selvästi heikentynyt suorituskyky on yksi virustartunnan yleisistä merkeistä.
EnglishA common symptom of a virus is much slower than normal computer performance.
Tietokoneen selvästi heikentynyt suorituskyky on yksi virustartunnan yleisistä oireista.
EnglishOthers countries move somewhat slower - maybe Ukraine is an example of that.
Toiset valtiot ovat hieman hitaampia, kuten kenties esimerkiksi Ukraina.
EnglishA common symptom of a virus is much slower than normal computer performance.
Tietokoneen selvästi heikentynyt suorituskyky on yksi virustartunnan yleisistä merkeistä.
EnglishWe have had slower increases in yields and increasing global consumption.
Sadot eivät ole lisääntyneet nopeasti, vaikka maailmanlaajuinen kulutus on lisääntynyt.
EnglishIt has to be acknowledged that local political progress was rather slower.
On myönnettävä, että paikallinen poliittinen kehitys on edistynyt huomattavasti hitaammin.
EnglishHigher DPI settings move your pointer faster; lower DPI settings move your pointer slower.
Suuremmilla asetuksilla osoitin liikkuu nopeammin, pienemmillä hitaammin.
EnglishDownloading this file over a modem or other slower Internet connection might take more time.
Tiedoston lataaminen modeemin tai hitaan Internet-yhteyden kautta voi kestää kauemmin.
EnglishWe set the agenda and then the debate proceeds faster or slower than expected.
Esityslista hyväksytään, ja sitten osoittautuu, että istunto etenee joko nopeammin tai hitaammin.
EnglishHigher settings will move your pointer faster, lower settings will move your pointer slower.
Suuremmilla asetuksilla osoitin liikkuu nopeammin, pienemmillä hitaammin.
EnglishLift platforms are slow enough, let us not make them any slower.
Henkilönostimet ovat jo nyt tarpeeksi hitaita, älkäämme tehkö niistä enää hitaampia.
EnglishOn the downside, you get slower performance and lower display brightness.
Haittapuolena on hitaampi suorituskyky ja pienempi näytön kirkkaus.
EnglishAt the moment it is very much slower, at least at this stage - city-run cars.
Sähköllä käyvät kaupunkiautot ovat ainakin vielä tässä vaiheessa tavallisia autoja paljon hitaampia.
EnglishCoral reefs are growing slower in some places because of this problem.
Koralliriutat kasvavat paikoitellen hitaammin saman ongelman takia.
EnglishImports from the EU 27 have also increased, but at a slower pace of 4%.
Tuonti 27 jäsenvaltion EU:sta on myös kasvanut, mutta hitaammin, neljän prosentin vuosivauhtia.
EnglishAt any rate, I will try to be a little slower if that would make it better.
Yritän kuitenkin edetä hieman hitaammin, jos siitä on apua.
EnglishSlower performance.
Virransäästö. Paras tapa pidentää akun käyttöikää, mutta seurauksena tavallista pienempi suoritusteho.
EnglishWireless is often slower than the other three technologies.
Langaton verkko on kalliimpi ja usein hitaampi kuin Ethernet tai HPNA.
EnglishUnfortunately, a quick or a slower death for the sugar industry ...
Valitettavasti sokeriteollisuuden nopea tai hidas kuolema...
EnglishWithout the functioning eurozone, overcoming the crisis would have been much slower and uneven.
Ilman euroalueen toimintaa kriisistä selviytyminen olisi ollut paljon hitaampaa ja epätasaisempaa.