EN

Slovene {adjektiivi}

volume_up
Was it not a feisty Slovene who, raising his fist against a mighty empire, first declared: 'All roads do not lead to Rome!'?
Eikö kyseessä ollutkin ärhäkkä slovenialainen, joka nousi mahtavaa imperiumia vastaan julistaen: ”Kaikki tiet eivät johda Roomaan!”

Esimerkkejä "Slovene"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor this reason, Slovene parents fear that the same thing might also happen in this case.
Tästä syystä sloveenivanhemmat pelkäävät, että sama saattaa toistua tälläkin kertaa.
EnglishThat of course constitutes interference with the competence of the Slovene Parliament.
Silloin tietenkin puututaan Slovenian parlamentin toimivaltaan.
English(SL) I will speak in Slovene, so please listen to the interpretation.
(SL) Puhun sloveeniksi, joten olkaa hyvät ja kuunnelkaa tulkkausta.
EnglishThe same goes for the Finnish, German, Portuguese and - last but not least - the Slovene Presidency.
Sama pätee puheenjohtajavaltioihin Suomeen, Saksaan, Portugaliin ja - lisäksi - Sloveniaan.
EnglishWe are also drawing on the contributions made at the hearing and published by the Slovene Presidency.
Hyödynnämme myös kuulemisessa esitettyjä puheenvuoroja, jotka puheenjohtajavaltio Slovenia on julkaissut.
EnglishSubject: Difficulties of the Slovene theatre in Trieste
Aihe: Triesten slovenialaisen teatterin vaikeudet
EnglishIn Slovenia, this behaviour is viewed as a flagrant violation of Italy's obligations towards a minority, in this case the Slovene minority.
Sloveniassa tätä pidetään (sloveeni) vähemmistön oikeuksien räikeänä loukkauksena.
EnglishHe has led efforts to end provision for Austria' s Slovene-speaking minority and assistance to immigrants.
Hän on etunenässä pyrkinyt lopettamaan Itävallan sloveeninkielisen vähemmistön auttamisen ja maahanmuuttajien tukemisen.
EnglishWhat was happening 15 years ago in Austria was that Mr Haider was actually persecuting the Slovene-speaking minority there.
Itävallassa tapahtui 15 vuotta sitten niin, että Jörg Haider vainosi maan sloveeninkielistä vähemmistöä.
EnglishThis encouraging result is due to the efforts and commitment of Slovene diplomats and international support.
Tämä rohkaiseva käänne on seurausta slovenialaisten diplomaattien toimista ja sitoutumisesta sekä kansainvälisestä tuesta.
EnglishI was there in 1986 protesting about Mr Haider' s discrimination against the Slovene speaking minority in Corinthia.
Olin siellä vuonna 1986 protestoimassa Haiderin harjoittamaa syrjintää, joka kohdistui sloveenia puhuvaan Corinthian vähemmistöön.
EnglishThe Slovene authorities have accepted this critical assessment and have indicated that they intend to react positively to it.
Slovenian viranomaiset ovat hyväksyneet tämän kriittisen arvion ja osoittaneet haluavansa reagoida siihen positiivisesti.
EnglishI would also like to congratulate the Slovene Presidency of the European Council for the latter's agreement with Parliament.
Haluaisin myös onnitella Euroopan neuvoston puheenjohtajavaltiota Sloveniaa neuvoston ja parlamentin tekemästä sopimuksesta.
EnglishWhat can you as European Commissioners do to preserve the Slovene theatre in Trieste, and with it the Slovene language?
Mitä te komission jäsenenä voitte tehdä slovenialaisen teatterin toiminnan ja samalla sloveenin kielen suojelemiseksi Triestessä?
EnglishWas it not a feisty Slovene who, raising his fist against a mighty empire, first declared: 'All roads do not lead to Rome!'?
Eikö kyseessä ollutkin ärhäkkä slovenialainen, joka nousi mahtavaa imperiumia vastaan julistaen: ”Kaikki tiet eivät johda Roomaan!”
EnglishJust ten years ago, on 8 April 1990, the first free, democratic elections were held in Slovenia, a high point in the Slovene spring.
Slovenian kevään huipentumana ensimmäiset vapaat ja demokraattiset vaalit pidettiin vain 10 vuotta sitten, 8. huhtikuuta 1990.
EnglishA compromise solution may be to initiate rather than terminate the legal protection of the Slovene minority.
Kompromissiratkaisuna voitaisiin ryhtyä suojelemaan oikeudellisesti sloveenivähemmistön oikeuksia, sen sijaan, että niiden suojeleminen lopetettaisiin.
EnglishAt that time, the courage, love of freedom and determination of the Slovene people and their President eventually prevailed over the threats of violence.
Slovenian kansan ja sen presidentin rohkeus, vapaudenrakkaus ja päättäväisyys veivät tuolloin voiton väkivallan uhasta.
English(SL) On 1 February this year, unidentified persons set fire to a nursery school in Trieste for children from the Slovene minority.
(SL) Tämän vuoden helmikuun 1. päivänä tuntemattomat henkilöt sytyttivät palamaan sloveenivähemmistön lapsille tarkoitetun esikoulun Triestessä.
EnglishLikewise, it is unacceptable that Croatia should encroach on land owned by Slovene nationals without obtaining any permission whatsoever from the owners.
Samalla tavoin on mahdoton hyväksyä sitä, että Kroatia valtaa Slovenian kansalaisten omistamia maita ilman maanomistajien lupaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slovenly":

slovenly