EN

slot {substantiivi}

volume_up
This means that there is still a black hole in the Regulation into which slots disappear.
Tämä tarkoittaa, että asetuksessa on edelleen musta aukko, johon lähtö- ja saapumisajat häviävät.

Esimerkkejä "slot"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOnly then will the reform of the slot allocation system genuinely be complete.
Vasta sitten lähtö- ja saapumisaikojen jakojärjestelmän uudistus on oikeasti täydellinen.
EnglishMadam President, I wish to apologise for missing my slot earlier.
   Arvoisa puhemies, pyydän anteeksi, etten ehtinyt puhumaan ajallani aiemmin.
EnglishTo enter an event that spans more than one time slot or day, click and drag.
Napsauta ja vedä, jos haluat lisätä tapahtuman, joka kattaa useampia aikajaksoja tai päiviä.
EnglishThis Commissioner is always present, whatever time slot she is given.
Tämä komission jäsen on aina läsnä hänelle osoitetusta ajasta riippumatta.
EnglishHere, the Transport Ministers deleted the prohibition of slot trading.
Liikenneministerit poistivat tästä kohtaa kiellon käydä kauppaa lähtö- ja saapumisajoilla.
EnglishI believe that a slot is a commodity which should be traded if necessary.
Lähtö- ja saapumisaika on mielestäni hyödyke, jolla pitäisi tarvittaessa voida käydä kauppaa.
EnglishBe sure that the card is securely in the slot and pushed all the way in.
Varmista, että kortti on tukevasti ja kokonaan laajennuspaikassa.
EnglishIt is 10 o'clock in the evening and we are staying for nothing if we do not receive a speaking slot.
Kello on kymmenen illalla, ja me odotamme täällä turhaan, jos emme saa puheenvuoroa.
EnglishThe endangered species of captains of industry has now been replaced by sombre-talking slot machines.
Teollisuuspamppujen uhanalainen laji on korvattu synkästi puhuvilla kolikkokoneilla.
EnglishI then learned from in London that it was given a slot in February.
Kuulin sitten Lontoon -lehden toimittajalta, että mietinnölle oli varattu paikka helmikuussa.
EnglishLine up the pins on the sound card with the slot and push the card down so that it sits in the slot.
Kohdista äänikortin liitäntä laajennuspaikkaan ja paina kortti paikalleen.
EnglishWe had 19 people wanting to speak in a slot lasting just five minutes.
Vain viisi minuutti kestävässä jaksossa halusi puhua 19 ihmistä.
EnglishIf you're not installing a new sound card, install a slot cover if you have one, and replace the screw.
Jos et asenna uutta korttia, aseta korttipaikan suoja paikoilleen ja kiinnitä ruuvi.
EnglishThese would affect areas such as slot allocation and certain network alliances.
Ne voisivat vaikuttaa aloihin kuten lähtö- ja saapumisaikojen jakamiseen ja tiettyihin verkostoliittoihin.
English. - Mr President, I shall be brief as I have already used up my time slot.
Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti, sillä olen jo käyttänyt puheaikani.
EnglishFrom the current time slot, press the left arrow button twice to open the Categories menu.
Paina tämänhetkisestä aikajaksosta käsin vasenta nuolipainiketta kahdesti avataksesi Luokat-valikon.
EnglishLocate an expansion slot in the computer that will accept your new sound card.
Etsi laajennuspaikka, johon uusi äänikortti sopii.
EnglishI would therefore urge you to give this issue a more appropriate slot on the agenda.
Kehotan teitä varaamaan esityslistassa tälle kysymykselle hieman nykyistä enemmän aikaa sen tärkeyden tähden.
EnglishNamely the question whether these slot rights are 'owned' or constitute a 'right of usage'.
Nimittäin kysymystä siitä, ovatko nämä lähtö- ja saapumisaikaoikeudet "omaisuutta" vai "käyttöoikeutta".
EnglishPerhaps the Commissioner could consider that in the context of his slot-allocation proposals.
Ehkäpä komissaari voisi harkita tätä lähtö- ja tuloaikojen jakamista koskevien ehdotustensa yhteydessä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slot":

slot
expansion slot
English
slot machine
Muita sanoja