EN

slope {substantiivi}

volume_up
slope (myös: steepness)
At the same time, the steep slope of the yield curve may have supported shifts from M3 to longer-term deposits and securities outside M3.
Lisäksi tuottokäyrän jyrkkyys on saattanut lisätä varojen siirtoja M3:sta sen ulkopuolisiin pitkäaikaisiin talletuksiin ja arvopapereihin.
Second, and more fundamentally, the steep slope of the yield curve provides an incentive to shift funds out of M3 into longer-term deposits and securities, thereby dampening M3 growth.
Vielä tärkeämpi tekijä on kuitenkin ollut se, että tuottokäyrän jyrkkyys suosii varojen siirtämistä M3:sta pitkäaikaisiin talletuksiin ja arvopapereihin, mikä jarruttaa M3:n kasvua.
I do not stop halfway, even when the route turns into a slope or a gradient; one must keep up a reasonable pace to get to the summit.
En jää puolitiehen, vaikka rinne muuttuisi jyrkäksi; on pidettävä yllä kohtuullista tahtia, jotta pääsee huipulle.
Notice also that on all of these graphs, the slope is steeper on in-group, authority, purity.
Huomatkaa kuinka kaikissa näissä kaltevuus on jyrkempi ryhmätunteelle, auktoriteetille ja siveellisyydelle.
These plantations do not use terraces, which often creates slopes of more than 12%.
Näillä viljelmillä ei harjoiteta terassiviljelyä, joka mahdollistaisi viljelyn rinteillä, joiden kaltevuus on usein yli 12 prosenttia.

Esimerkkejä "slope"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe must not slide down the slippery slope from open coordination to closed planning.
Meidän ei pidä luisua avoimesta koordinoinnista suljettuun suunnitelmallisuuteen.
EnglishThe European Parliament has, in my view, embarked upon a slippery slope, however.
Euroopan parlamentti on mielestäni kuitenkin joutunut kaltevalle pinnalle.
EnglishHowever, I can see that, if we take this slippery slope, there will be no end to it.
Jos tälle liukkaalle tielle lähdetään, loppua ei ymmärtääkseni ole näkyvissä.
EnglishI therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
Näin ollen pyydän, että emme lähde tämänkaltaisten päätösten liukkaalle tielle.
EnglishThe downward slope of unrestrained competition and deregulation seems to have no end.
Rajoittamattoman kilpailun ja sääntelyn purkamisen alamäelle ei näytä tulevan loppua.
EnglishTo go beyond that would risk putting us on a very slippery slope indeed.
Sen yli meneminen voisi aiheuttaa sen, että joutuisimme erittäin liukkaalle jäälle.
EnglishWho will stop this us going down this slippery slope in the name of so-called efficiency?
Kuka pelastaa meidät joutumasta tehokkuuden nimissä tähän syöksykierteeseen?
English16:39 So what are the seven social processes that grease the slippery slope of evil?
16:39 Mitkä ovat seitsemän sosiaalista prosessia, jotka rasvaavat liukkaan tien pahuuteen?
EnglishOnce you blur that distinction, it seems to me that you are on a very slippery slope indeed.
Kun tämän eron annetaan hämärtyä, ollaan mielestäni hyvin heikoilla jäillä.
EnglishWe did change it, and we put it on the slippery slope - and we see the results today.
Muutimme sopimusta ja teimme siitä horjuvan, ja nyt näemme tulokset.
EnglishIf we fail to address it, we shall find ourselves on a very slippery slope.
Ellemme onnistu käsittelemään sitä, joudumme vaaravyöhykkeelle.
EnglishThis report and this Agency set that principle on a slippery slope.
Tämä mietintö ja virasto ajavat tuon periaatteen syöksykierteeseen.
EnglishWith this proposal, you are travelling down a very slippery slope.
Tällä ehdotuksellanne olette varsin vaarallisella tiellä.
EnglishThat is how you lead a country to the slippery slope of hatred and civil war.
EnglishNotice also that on all of these graphs, the slope is steeper on in-group, authority, purity.
Huomatkaa kuinka kaikissa näissä kaltevuus on jyrkempi ryhmätunteelle, auktoriteetille ja siveellisyydelle.
EnglishI will not resign myself to the idea that in ten years' time I will be skiing indoors, on a 100-yard slope.
En alistu ajatukseen, että kymmenen vuoden kuluttua laskettelen sisätiloissa sadan metrin rinteessä.
EnglishMake sure that we do not end up on a slippery slope.
Se on toisin sanoen liberaalin pyyntö toiselle liberaalille.
English9:11 Now, this is a root apex growing against a slope.
9:11 Tässä on juuren kärki kasvamassa luiskaa vasten.
EnglishThis directive was a further step down a slippery slope.
Tällä direktiivillä me astuisimme heikolle jäälle.
EnglishIt also needs self-restraint if it is never again to slip down that slope of intolerance and inhumanity.
Se tarvitsee myös maltillisuutta, jos se haluaa välttää ajautumasta uudelleen suvaitsemattomuuteen ja julmuuksiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slope":

slope
continental slope
glide slope