EN

slides {monikko}

volume_up
slides
Poista ne diat, joita et halua.
4:56 Haluan näyttää teille nämä diat.
14:56 I'd like to thank my researcher Hannah Martin, who is my slide clicker, who clicks the slides, and my wife, Professor Mary Crock, who's the light of my life, is coming on to collect me.
14:56 Haluaisin kiittää tutkijaani Hannah Martinia, joka klikkailee esityksen diat, ja vaimoani, professori Mary Crockia, joka on elämäni valo, ja tulee hakemaan minut.

Esimerkkejä "slides"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEnables you to annotate slides in a Microsoft PowerPoint presentation (in full-screen mode).
Voit lisätä huomautuksia Microsoft PowerPoint -esityksen dioihin (koko näytön tilassa).
EnglishDuring a Microsoft Office PowerPoint presentation, you can annotate your slides with digital ink.
Microsoft Office PowerPoint -esityksessä voit lisätä dioihin huomautuksia käsinkirjoituksella.
EnglishThe remaining slides, divided into two areas, cover monetary policy and the euro banknotes and coins.
Muissa kahdessa diasarjassa tarkastellaan rahapolitiikkaa sekä euroseteleitä ja -kolikoita.
English10:30 And I'm going to work you through this in a few slides here, give you an example of what this means.
10:30 Kuljetan teidät muutamien kalvojen läpi, ja annan esimerkin tästä.
EnglishThe second and largest set, comprising 19 slides, describes how the EU's central banks are organised.
Toisessa diasarjassa tutustutaan keskuspankkitoimintaan EU:ssa.
EnglishHave a look at some presentation slides on the ECB’s monetary policy. more
EnglishFACTS consists of 4 sets of slides and hand-outs.
Perusesitys sisältää neljä diasarjaa ja niihin liittyvät tietosivut.
EnglishFACTS is a series of slides and hand-outs which teachers and speakers can use to put together presentations.
Perusesitykseen kuuluu dioja ja tietosivuja, joita voi käyttää opetus- ja esitelmämateriaalina.
EnglishSlides are okay, though you might consider going for props.
Diojen käyttö on ok, joskin kannattaa harkita lavasteita.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > FACTS slides
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Oppimateriaalia > Perusesitys (EKP, eurojärjestelmä ja EKPJ)
English11:48 There's going to be a couple more distressing slides for those of you -- I'll let you know when you can look again.
11:48 Nyt tulee vielä pari ahdistavaa kuvaa teille, jotka -- Kerron kun voitte taas katsoa.
EnglishHere you will find a number of richly illustrated slides about what the European Union is, what it does and how it works.
Ohessa on sarja PowerPoint-dioja, joissa on perustietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta.
EnglishNow that your title and credit slides have been added, it's time to make sure everything is in the right order.
Otsikko- ja lopputekstidiasi on nyt lisätty, joten on aika varmistaa, että kaikki on oikeassa järjestyksessä.
EnglishToo often we just see a few slides, or a bit of film, but these beings have voices that mean something.
Liian usein näemme vain muutaman kalvon, tai pätkän filmiä, mutta näillä olennoilla on ääniä, jotka merkitsevät jotain.
EnglishI'm not going to go into any gucky slaughter slides.
EnglishWe must act before the situation slides completely out of control, because there will not be many more opportunities.
On toimittava ennen kuin tilanne riistäytyy täysin hallinnasta, koska vastaisuudessa ei ole enää montaa uutta mahdollisuutta.
EnglishGo ahead and delete any slides you don't want.
English4:56 Let me show you these slides here.
EnglishI recently spent $500 on a high-end scanner that I plan to use to scan thousands of old family slides and prints.
Jokin aika sitten käytin 500 € korkealuokkaiseen skanneriin, jota aion käyttää tuhansien vanhojen diakuvien ja valokuvien skannaamiseen.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > FACTS slides > Organisation > 
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Oppimateriaalia > Perusesitys (EKP, eurojärjestelmä ja EKPJ) > Organisaatio >