EN

slick {substantiivi}

volume_up
The oil slick now covers over 43 000 square kilometres, which is bigger than the Netherlands.
Öljylautta kattaa nyt yli 43 000 neliökilometriä, mikä on enemmän kuin Alankomaiden pinta-ala.
The oil slick it caused is already an economic, social and environmental disaster for Europe, especially for my home region.
Sen aiheuttama öljylautta on jo nyt taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristökatastrofi Euroopalle ja varsinkin kotiseudulleni.
They have been profoundly affected by this oil slick which, unfortunately, is not an isolated event.
Hyvät jäsenet, kyse on syrjäseuduista, joiden epävakaaseen talouteen tämä öljylautta on vaikuttanut tuntuvasti, eikä kyseessä ole valitettavasti yksittäinen tapaus.
slick (myös: ferry, ferryboat, raft)
slick (myös: macula, splotch)
slick

Esimerkkejä "slick"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe next item is the Commission statement on the oil slick off the French coast.
Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma öljysaasteesta Ranskan rannikolla.
EnglishThe war in Congo, the war in Central Africa is spreading like an oil slick across the continent.
Sota Kongossa ja Keski-Afrikassa leviää öljyläikän tavoin eri puolille maanosaa.
EnglishI notice a slick of blood in the water around me that gets washed downstream.
Huomaan itseäni ympäröivän veriläikän, joka huuhtoutuu alavirtaan.
EnglishThere is the danger of this leading to Europe exporting oil slick disasters.
Tässä on vaarana, että Eurooppa aiheuttaa öljykatastrofeja muualla.
EnglishI hope that the winds will not allow the oil slick to reach their coast.
Toivon, että tuulet estävät öljylauttaa saavuttamasta maan rannikkoa.
EnglishBut it is also a very vulnerable sector, as we recently saw with the oil slick.
Mutta se on myös hyvin herkästi haavoittuva ala, totesimme tämän jälleen kerran öljylautan yhteydessä.
EnglishThe oil slick now covers over 43 000 square kilometres, which is bigger than the Netherlands.
Öljylautta kattaa nyt yli 43 000 neliökilometriä, mikä on enemmän kuin Alankomaiden pinta-ala.
EnglishThese measures would clearly have enabled us to prevent to another oil slick from occurring.
Näillä toimilla olisi selvästi voitu estää uudet öljyvuodot.
EnglishA flourishing tourist sector can be totally wiped out by an ecological disaster such as an oil slick.
Esimerkiksi öljylautan tapainen ekologinen katastrofi voi tuhota täysin kukoistavan matkailun.
EnglishIn the meantime the Chinese capital is undergoing a slick clean-up, says Amnesty International.
Samaan aikaan Kiinan pääkaupunkia sliipataan kovalla vauhdilla Amnesty Internationalin raportin mukaan.
EnglishIn the case of the oil slick in the Gulf of Mexico, application of the polluter-pays principle has been called for.
Meksikonlahden öljyvuodossa on vaadittu saastuttaja maksaa -periaatteen soveltamista.
Englishwas what the communities affected by the oil slick from the Erika shipwreck, demanded.
"Ei koskaan enää!", huusivat myös kansalaiset, jotka kärsivät Erikan haaksirikon aiheuttamasta öljysaasteesta.
EnglishInstead, they'll see a slick, full-screen slide show that's automatically created on Microsoft SkyDrive.
Sen sijaan he näkevät sulavan koko näytön diaesityksen, joka luodaan automaattisesti Microsoft SkyDrivessä.
EnglishThe third major problem was the problem of the oil slick.
English"Talk about slick, portable design.
"Todella pienikokoinen ja helposti mukana kulkeva laite.
EnglishThis is the seventh time that Brittany is having to deal with an oil slick since the Torrey Canyon shipwreck.
Torry Canyonin haaksirikon jälkeen tämä on jo seitsemäs kerta, jolloin Bretagne on joutunut tekemisiin öljylautan kanssa.
EnglishThey weren't quite slick enough.
EnglishThe oil slick it caused is already an economic, social and environmental disaster for Europe, especially for my home region.
Sen aiheuttama öljylautta on jo nyt taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristökatastrofi Euroopalle ja varsinkin kotiseudulleni.
EnglishMadam President, the collapse of the platform off the coast of Louisiana on 22 April has caused an oil slick on an incredible scale.
Arvoisa puhemies, porauslautan romahtaminen Lousianan rannikolla 22. huhtikuuta on saanut aikaan valtavan öljylautan.
EnglishWhen it comes time to spawn, they come inside, and these two tuna that were tagged, you can see them on the spawning grounds very much right in the area of the slick.
Nämä kaksi merkittyä tonnikalaa voi nähdä kutupaikoillaan melkein keskellä vuotopaikkaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slick":

slick