"slave trade" - Suomenkielinen käännös

EN

"slave trade" suomeksi

EN

slave trade {substantiivi}

volume_up
slave trade
The slave trade to America was made illegal in 1807, but it is still going on right in our midst in Europe.
Orjakauppa Yhdysvaltoihin kiellettiin vuonna 1807, mutta se jatkuu yhä täällä meillä Euroopassa.
The modern slave trade in women is one form of violence I have done a lot of work on in recent years.
Aikamme orjakauppa naisilla on yksi väkivallan muodoista, jonka parissa olen paljon työskennellyt viime vuosina.
Unlike the slave trade, these population movements were free; migrants were not chained or whipped.
Toisin kuin orjakauppa, nämä väestönliikkeet ovat olleet vapaaehtoisia; maahanmuuttajia ei ole kahlittu tai ruoskittu.

Esimerkkejä "slave trade"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is a modern slave trade, and we must ask ourselves how that trend can be stopped.
Tämä on orjakaupan moderni muoto, ja meidän on mietittävä, kuinka se saadaan lopetettua.
EnglishI am thinking, in particular, about women who have fallen victim to the sex slave trade.
Ajattelen erityisesti naisia, jotka ovat joutuneet seksiorjakaupan uhreiksi.
EnglishOthers fall victim to the modern slave trade in women that goes on all over Europe.
Joistakuista tulee uhreja nykyajan orjakauppassa, jota käydään naisilla ympäri Eurooppaa.
EnglishIt blew them out of the water and we got rid of the slave trade as well.
Merirosvot puhallettiin pois vesiltä, ja pääsimme eroon myös orjakaupasta.
EnglishTrafficking in human beings is a modern version of the slave trade, but in some respects worse.
Ihmiskauppa on orjakaupan nykymuoto, mutta joissain suhteissa se on jopa pahempaa.
EnglishThis resolution allows us to put a stop to the contemporary slave trade.
Tällä päätöslauselmalla voimme onnistua panemaan kapuloita nykyajan orjakaupan rattaisiin.
EnglishThis is important because we must do everything we can to fight this modern slave trade.
Tämä on tärkeää, koska meidän on tehtävä kaikkemme tällaisen nykyajan orjakaupan estämiseksi.
EnglishAnd finally, two centuries after the events, Europe has apologised for the slave trade.
Eurooppa on myös lopultakin pyytänyt anteeksi orjakauppaa kaksi sataa vuotta orjakaupan jälkeen.
EnglishI maintain that the sex slave trade is a form of terrorism.
Olen edelleen sitä mieltä, että seksiorjakauppa on yksi terrorismin muoto.
EnglishSince I presented the action plan against the slave trade, we have been working on a broad front.
Esitettyäni toimintaohjelman orjakauppaa vastaan olemme työskennelleet leveällä rintamalla.
EnglishWe all know about the white slave trade, murders and abuse etc..
Tiedämme naiskaupasta, murhista, pahoinpitelyistä ja niin edelleen.
EnglishThis is a modern slave trade and it is beyond belief that it should be happening in Europe today.
Tämä on nykyajan orjakauppaa, jonka esiintyminen Euroopassa tällä hetkellä on hyvin traagista.
EnglishJust today the Vatican issued a statement describing human trafficking as being worse than slave trade.
Vatikaani antoi juuri tänään lausunnon, jossa ihmiskauppaa pidettiin pahempana kuin orjakauppaa.
EnglishThe slave trade to America was made illegal in 1807, but it is still going on right in our midst in Europe.
Orjakauppa Yhdysvaltoihin kiellettiin vuonna 1807, mutta se jatkuu yhä täällä meillä Euroopassa.
EnglishWe must make sure that the World Cup is remembered for the right reasons, and not for fostering a slave trade.
Meidän on varmistettava, että MM-kisat muistetaan oikeista syistä eikä orjakaupan edistämisestä.
EnglishWe know that there are definite connections between the sex slave trade and the sexual exploitation of children.
Tiedämme, että seksiorjakaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön välillä on selvät yhteydet.
EnglishIn Europe, there are those who attract, exploit and get rich by engaging in this slave trade.
Euroopassa on henkilöitä, jotka houkuttelevat tänne ihmisiä, käyttävät heitä hyväkseen ja rikastuvat tällä orjakaupalla.
EnglishThe modern slave trade in women is one form of violence I have done a lot of work on in recent years.
Aikamme orjakauppa naisilla on yksi väkivallan muodoista, jonka parissa olen paljon työskennellyt viime vuosina.
EnglishThe United Nations estimates that 85% of the victims of the sex slave trade are children under the age of 18.
Yhdistyneet Kansakunnat arvioi, että 85 prosenttia seksiorjakaupan uhreista on alle 18-vuotiaita lapsia.
EnglishTrafficking in women is modern-day slavery: a slave trade.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slave trade":

slave trade

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "slave trade" suomeksi

slave substantiivi
trade substantiivi
to trade verbi
international trade substantiivi
block trade substantiivi
fair trade substantiivi
free trade substantiivi
wood trade substantiivi
Finnish