EN

slave {substantiivi}

volume_up
slave (myös: bondman, drudge)
My God, one more slave will not make any difference!
Herran tähden, eihän yksi orja sinne tai tänne muuta tilannetta!
Money was invented by man and man has become its slave.
On totta, että ihminen on keksinyt rahan ja ihmisestä on tullut rahan orja.
Unless one is a faithful slave of the regime, human life is worth nothing to this ruthless Communist regime.
Jollei ole hallinnon uskollinen orja, armottomalle kommunistihallinnolle ihmishenki ei ole minkään arvoinen.

Esimerkkejä "slave"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYet the enlightened citizens of the European Union benefited from this slave labour.
Valistuneet Euroopan unionin kansalaiset kuitenkin hyötyivät tästä orjatyövoimasta.
EnglishThe main objective of human trafficking is sexual exploitation or enforced slave labour.
Ihmiskaupan pääasialliset kohteet ovat seksuaalinen hyväksikäyttö ja pakkotyö.
EnglishAs the rapporteur also described, slave labour is not the only abuse in Burma.
Kuten esittelijä on selvittänyt, orjatyö ei ole ainoa ongelma Burmassa.
EnglishIt is a modern slave trade, and we must ask ourselves how that trend can be stopped.
Tämä on orjakaupan moderni muoto, ja meidän on mietittävä, kuinka se saadaan lopetettua.
EnglishI am thinking, in particular, about women who have fallen victim to the sex slave trade.
Ajattelen erityisesti naisia, jotka ovat joutuneet seksiorjakaupan uhreiksi.
EnglishOthers fall victim to the modern slave trade in women that goes on all over Europe.
Joistakuista tulee uhreja nykyajan orjakauppassa, jota käydään naisilla ympäri Eurooppaa.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
Paljastuu orjatyötapauksia, hyväksikäyttöä ja lapsityövoiman käyttöä.
EnglishWorking conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Monien näiden alusten työolot ovat käytännöllisesti katsoen orjuutta.
EnglishIt blew them out of the water and we got rid of the slave trade as well.
Merirosvot puhallettiin pois vesiltä, ja pääsimme eroon myös orjakaupasta.
EnglishWe know that thousands of women are literally at the mercy of slave traders.
Tiedämme, että tuhannet naiset ovat täysin orjakauppiaiden armoilla.
EnglishWe must protect our economies from piratical and slave-labour economies.
Meidän on suojeltava talouksiamme merirosvo- ja orjatyövoimatalouksilta.
EnglishTrafficking in human beings is a modern version of the slave trade, but in some respects worse.
Ihmiskauppa on orjakaupan nykymuoto, mutta joissain suhteissa se on jopa pahempaa.
EnglishThis resolution allows us to put a stop to the contemporary slave trade.
Tällä päätöslauselmalla voimme onnistua panemaan kapuloita nykyajan orjakaupan rattaisiin.
EnglishWe do not want any products that have been made by forced or slave labour!
Emme halua pakkotyöläisten valmistamia tai orjuuden kaltaisissa työoloissa tehtyjä tuotteita!
English   Mr President, 200 years ago, there was a slave revolt in San Domingo.
   Arvoisa puhemies, 200 vuotta sitten San Domingossa oli orjakapina.
EnglishI am its slave, just like you and the rest of the honourable Members.
Kello määrää toimintaani samoin kuin teitä ja muita parlamentin jäseniä.
EnglishIt is deplorable, but in many states, child labour or even slave labour are still used.
Valitettavasti monissa valtioissa käytetään edelleen lapsityövoimaa tai peräti orjatyövoimaa.
EnglishThis is important because we must do everything we can to fight this modern slave trade.
Tämä on tärkeää, koska meidän on tehtävä kaikkemme tällaisen nykyajan orjakaupan estämiseksi.
EnglishAnd finally, two centuries after the events, Europe has apologised for the slave trade.
Eurooppa on myös lopultakin pyytänyt anteeksi orjakauppaa kaksi sataa vuotta orjakaupan jälkeen.
EnglishThere is illtreatment, imprisonment, enforced labour and slave trading.
Tapahtuu pahoinpitelyjä, pidätyksiä, pakkotyötä ja orjakauppaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slave":

slave
galley slave
slave trade