EN

slate {substantiivi}

volume_up
slate (myös: account, tab)
slate (myös: schist)
Slate doesn' t have to be just black, it can be white or silver or grey.
Liuskekivi ei ole pelkästään mustaa, vaan se on valkoista, hopeanväristä ja harmaata.

Esimerkkejä "slate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSuch a year created the opportunity to start the future with a clean slate.
Sellainen vuosi tarjosi mahdollisuuden aloittaa tulevaisuuden ilman velkoja.
EnglishThe worst idea in all of psychology is the idea that the mind is a blank slate at birth.
Typerin idea psykologiassa on idea, että mieli olisi tyhjä taulu syntymässä.
EnglishSlate doesn' t have to be just black, it can be white or silver or grey.
Liuskekivi ei ole pelkästään mustaa, vaan se on valkoista, hopeanväristä ja harmaata.
EnglishWe are not going to wipe the slate clean with the Somali Government in our efforts to achieve peace.
Somalian hallitukselle emme anna rauhanponnisteluissa puhtaita papereita.
EnglishSome are pretty much built-in, until there is a complete wipe-clean of the slate and we start all over.
Osa niistä on järjestelmälle luontaisia, ja pääsemme niistä eroon vasta, kun aloitamme uudelleen alusta puhtaalta pöydältä.
EnglishIf we manage to do that, then the new Commission and the new Parliament will be able to start with a clean slate in 2009.
Jos onnistuisimme siinä, uusi komissio ja uusi parlamentti voisivat aloittaa puhtaalta pöydältä vuonna 2009.
EnglishIf the Members of the European Parliament disapprove of a nominee, they can reject the entire slate.
Jos parlamentti ei hyväksy jotakuta ehdotetuista henkilöistä komission jäseneksi, se voi evätä hyväksynnän koko uudelta komissiolta.
EnglishThe architects specified slate.
Englishto wipe the slate clean
EnglishAs a well-known song says, you want to make the past a blank slate, or at least send the CAP and the budget back to the drawing board.
Kuten tunnetussa laulussa sanotaan, haluatte aloittaa puhtaalta pöydältä tai ainakin lähettää YMP:n ja talousarvion takaisin suunnittelupöydän ääreen.
EnglishThen there is the clean slate, a provision that ends the unfortunate practice of deducting advances from featured artists' royalties.
Ja sitten on tämä nollaus eli määräys, joka lopettaa valitettavan käytännön, jonka mukaan ennakkomaksut vähennetään nimeltä mainittujen taiteilijoiden rojalteista.
EnglishI hope that the Commission will take the report to heart and begin with a clean slate to pursue a good and consistent policy on tourism in the future in DG XXIII.
Toivon, että komissio ottaa mietinnön hyvin vastaan ja voi tulevaisuudessa aloittaa PO XXIII: ssa yhtenäisen ja hyvän matkailupolitiikan puhtaalta pöydältä.
EnglishWe are not starting with a blank slate, which is why before looking at some of the key points of this report, I shall give a brief summary of our current relations with this region.
Emme lähde tyhjästä, joten ennen kuin käsittelen tarkemmin joitakin mietinnön avainkohtia, esitän lyhyesti, minkälaiset suhteet meillä on nykyään tämän alueen kanssa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slate":

slate