"slant" - Suomenkielinen käännös

EN

"slant" suomeksi

volume_up
slant {subst.}

EN slant
volume_up
{substantiivi}

slant (myös: angle, aspect, facet, perspective)
This programme also quite clearly has an ideological slant.
Tähän ohjelmaan liittyy aivan selvästi myös ideologinen näkökulma.
I personally feel deeply uneasy about the risk of Turkey's domestic and foreign policy taking an Islamic slant.
Minua henkilökohtaisesti ahdistaa syvästi se mahdollisuus, että Turkin sisä- ja ulkopolitiikassa omaksuttaisiin islamilainen näkökulma.
slant (myös: attitude, sentiment, stance)
volume_up
asenne {subst.}
volume_up
rinne {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "slant":

slant

Esimerkkejä "slant"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe really should not put an ideological slant on every debate held in this House.
Emme saisi todellakaan antaa ideologioiden ohjata kaikkia keskustelujamme Euroopan parlamentissa.
EnglishI regret to say that this report has a certain ideological slant.
Joudun pahoitellen toteamaan, että mietinnössä on tiettyä ideologista väriä.
EnglishI believe that this ideological slant has not got us any further.
Mielestäni tämä ideologinen näkemys ei ole vienyt meitä yhtään eteenpäin.
EnglishHe wanted to put a very unpleasant ideological slant on the matter.
Hän halusi esittää asian erittäin ikävässä ideologisessa valossa.
EnglishI would like to perhaps put a distinctive slant on this legislation.
Haluaisin käsitellä direktiiviä ehkäpä erilaisesta näkökulmasta.
EnglishWith regard to the second report, I consider the anti-Russian slant of Mr Saryusz-Wolski's report to be unfortunate.
Toisen mietinnön osalta pidän Jacek Saryusz-Wolskin mietinnön venäläisvastaista näkökulmaa valitettavana.
EnglishOne can also put a positive slant on this.
Tästä voi esittää myös positiivisen näkökulman.
EnglishIt is nice that the Liberal party still wants to add a charitable slant to this poor position but it does not change the effect.
On hyvä asia, että liberaalipuolue haluaa perustella tätä kantaansa hyväntekeväisyydellä, mutta se ei muuta sen vaikutuksia.
EnglishMr President, in spite of this report's rather over-optimistic slant, it covers all the relevant points with great clarity.
Arvoisa puhemies, hieman liian myönteisestä värityksestä huolimatta tässä mietinnössä puhutaan erittäin selvästi tärkeimmistä kohdista.
EnglishThese are certainly worrying figures, but our slant on them is entirely different: we see them as confirming the right to life.
Ne ovat epäilemättä huolestuttavia lukuja, mutta näkökantamme niihin on täysin erilainen: mielestämme ne vahvistavat oikeutta elämään.
EnglishAn ideological slant has been put on it, which is entirely uncalled for in a debate such as this on aid for developing countries.
Mietintö on ideologisesti värittynyt, mikä on täysin perusteetonta tällaisessa kehitysmaille myönnettävää apua koskevassa keskustelussa.
EnglishIndeed, apart from anything else, the ideological slant of the Sylla report makes it unbalanced and partial in terms of fundamental rights.
Kaiken muun lisäksi Syllan mietintö antaa ideologisen värityksensä vuoksi epätasapainoisen ja puolueellisen kuvan perusoikeuksista.
EnglishThis fund is purely and simply about putting a socialist slant on the senseless relocations of large groups such as Ford, Nokia and Dell.
Tämä rahasto on yksinomaan sosialistisen leiman lyömistä suurten konsernien, kuten Fordin, Nokian ja Dellin, järjettömälle uudelleensijoittelulle.
EnglishIn essence, this ISO International Standard is the equivalent to the ISO9000 for European companies but with the appropriate environmental slant.
Tämä kansainvälinen ISO-standardi on pohjimmiltaan eurooppalaisille yrityksille tarkoitettu ISO 9000 -standardin vastine mutta asianmukaisesti ympäristöön sovellettuna.
EnglishInstead, there is a clear tendency towards a radical right-wing slant and bottomless manipulation.
Niistä voidaan enää vain haaveilla Tšekissä, jossa on nähtävissä selvä suuntaus kohti äärioikeiston väritettyä uutisointia ja pohjatonta manipulointia.
EnglishFor the two sides to come together, Ukraine must continue with the economic and social reforms it has begun, maintain its pro-European policy slant and strengthen its democracy.
Kahden osapuolen lähentämiseksi Ukrainan on jatkettava aloittamiaan taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, jatkettava Eurooppa-myönteistä politiikkaansa ja vahvistettava demokratiaansa.