"skull" - Suomenkielinen käännös

EN

"skull" suomeksi

EN

skull {substantiivi}

volume_up
skull (myös: cranium)
Mrs Kozlova suffered skull, brain and eye injuries.
Galina Kozlova sai kallo-, aivo- ja silmävammoja.
4:18 And over a few hours, I eventually achieved what was actually a pretty reasonable dodo skull.
4:18 Muutaman tunnin aikana lopulta saavutin jotain mikä oli itse asiassa melko kohtuullinen dodon kallo.
And actually, by the end of the day, I had a reasonable skull, a moderately good vertebrae and half of a pelvis.
Ja niinpä päivän loputtua minulla oli kohtuullinen kallo, kohtalaisen hyvä selkäranka sekä puoli lantiota.

Esimerkkejä "skull"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd I looked down at this Sculpey, and I thought, maybe, yeah, maybe I could make my own dodo skull.
Ja katsoin tätä askarteluvahaa ja ajattelin, ehkä, jep, ehkä voisin tehdä oman dodon kallon.
EnglishBeka lost part of his skull and shrapnel remains inside.
Beka menetti osan kallostaan, jonka sisällä on edelleen sirpaleita.
English4:18 And over a few hours, I eventually achieved what was actually a pretty reasonable dodo skull.
4:18 Muutaman tunnin aikana lopulta saavutin jotain mikä oli itse asiassa melko kohtuullinen dodon kallo.
EnglishHe was taken to hospital with broken legs, a shattered jaw, severed fingers and a fractured skull.
Hänet vietiin sairaalaan murtuneiden jalkojen, murtuneen leuan, irti leikattujen sormien ja kallonmurtuman takia.
EnglishI am in favour of warnings on packets, but not in favour of a skull which takes up 60% of the surface area.
Minä kannatan varoituksia pakkauksissa, mutta en pääkalloa, joka täyttää 60 prosenttia pakkauksen pinta-alasta.
EnglishAnd actually, by the end of the day, I had a reasonable skull, a moderately good vertebrae and half of a pelvis.
Ja niinpä päivän loputtua minulla oli kohtuullinen kallo, kohtalaisen hyvä selkäranka sekä puoli lantiota.
EnglishMrs Kozlova suffered skull, brain and eye injuries.
Galina Kozlova sai kallo-, aivo- ja silmävammoja.
EnglishI understand the opposition leader, Morgan Tsvangirai, has been released from detention, but he has a fractured skull.
Ymmärtääkseni oppositiojohtaja Morgan Tsvangirai on vapautettu vankeudesta, mutta hänellä on kallonmurtuma.
EnglishIs it used for bonemeal, is it used for fat and will brain residue left behind when the skull is sucked out end up in it?
Tuleeko siitä liha- ja luujauhoa, rasvaa, ja päätyvätkö aivojen tähteet siihen, kun kallot on imetty tyhjiin?
EnglishAccording to the latest information, he has sustained a fractured skull, has lost a great deal of blood, and is at present in intensive care.
Viimeisimpien tietojen mukaan hän on saanut kallovammoja ja menettänyt paljon verta ja on tällä hetkellä tehohoidossa.
EnglishIn particular it provides that bones of the skull from cattle over 12 months of age have to be banned in all Member States.
Siinä määrätään erityisesti, että yli 12 kuukautta vanhojen nautaeläinten kallojen luiden käyttö täytyy kieltää kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishBut in addition, if you compare the skull with a comparably aged chimpanzee and little George Bush here, you see that you have vertical forehead.
Jos sen lisäksi vertaa kalloa verrattain iäkkääseen simpanssiin ja pikku George Bushiin, panee merkille pystyn otsan.
EnglishAssuming it was roughly the size of my wife's hand, I made some measurements of her thumb, and I scaled them out to the size of the skull.
Olettaen että se oli suurin piirtein vaimoni käden kokoinen, tein hieman mittauksia vaimoni peukalosta ja skaalasin ne kallon kokoihin.
EnglishThat's an 18-inch long skull of an animal that was probably seven or eight feet, sprawled like a lizard, probably had a head like a lion.
Tämä on eläimen 46 cm pitkä kallo, ja eläin oli luultavasti 2 tai 2,5 metriä pitkä ja mateli kuin lisko, ja luultavasti pää oli kuin leijonalla.
EnglishThere is a case that material from bones other than the skull and vertebral column or from bones of young animals is safe.
On sellaisiakin tapauksia, joissa sellainen aines on turvallista, joka on peräisin muista luista kuin pääkallosta ja selkärangasta tai nuorien eläimien luista.
EnglishNow what does a pre-frontal cortex do for you that should justify the entire architectural overhaul of the human skull in the blink of evolutionary time?
Mitä sellaista etuotsalohkon kuori tekee, että se oikeuttaisi panemaan uusiksi koko ihmiskallon rakenteen evolutiivisessa silmänräpäyksessä?
EnglishThe case is being treated as one of light bodily injury, whereas in fact Galina Kozlova suffered a fracture of the skull base, which is a serious bodily injury!
Tapausta on pidetty lievänä ruumiinvamman tuottamisena, vaikka itse asiassa Galina Kozlovalla on kallomurtuma, joka on vakava ruumiinvamma!
EnglishOf course, we could have done this years ago, but it must all be banned, not just a bit from the skull and a bit from the vertebral column like last time.
No hyvä, olisimme voineet tehdä sen jo vuosia sitten, mutta se on kiellettävä kaiken kaikkiaan eikä taas vain vähän pääkallosta ja vähän selkärangasta!
EnglishSo what I did was, again, like I did with the dodo skull, I blew all my reference up to full size, and then I began cutting out the negatives and using those templates as shape references.
Joten mitä tein, jälleen, kuten dodon kallolla, Suurensin kaikki viitteeni täysikokoisiksi ja ryhdyin sitten leikkelemään negatiivejä ja käyttämään noita sapluunoita viitteinä muodosta.