EN

skirt {substantiivi}

volume_up
skirt (myös: border, cincture, edge, flange)
skirt (myös: hem, hemline)
skirt

Esimerkkejä "skirt"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou know, no matter how much you want to skirt the issue, there is no way they can pay it back.
Tiedätte kyllä, vaikka kuinka yrittäisitte vältellä asiaa, etteivät ne mitenkään voi maksaa niitä takaisin.
EnglishWe can skirt around the issue or divert to the sidelines.
Voimme kierrellä aihetta ja harhautua sivupoluille.
EnglishHowever, the agenda must tackle the central issues and not skirt around them, as it currently threatens to do.
Asialistassa pitää kuitenkin ottaa esille konkreettiset ydinkysymykset, eikä sen pidä olla epämääräinen, jollainen se vaikuttaa olevan.
EnglishIn short, the report tends to skirt round the real problems of institutional impasse we are currently experiencing within the European Union.
Lyhyesti sanottuna mietinnössä pyritään kiertämään todellinen institutionaalinen umpikuja, johon Euroopan unioni on ajautunut.
EnglishHe was smuggled into the jail at the age of two to hide beneath her skirt tails because she couldn't bear to be without him.
Poika salakuljetettiin vankilaan kahden vuoden ikäisenä ja piilotettiin äitinsä hameen helmojen alle, sillä äiti ei voinut elää ilman poikaansa.
EnglishSpeaking for myself, I might be attracted to the career of a 'golden skirt' as I have not been a member of a single management board so far.
Henkilökohtaisesti saattaisin olla kiinnostunut "kultahameen" urasta, koska en ole toistaiseksi ollut yhdenkään hallintoneuvoston jäsenenä.
EnglishInstead, he should spend a bit less time skirt-chasing and get to work sending all these immigrants back to Africa.
Sen sijaan hänen pitäisi käyttää hiukan vähemmän aikaa naisten perässä juoksemiseen ja ryhtyä töihin kaikkien näiden maahanmuuttajien lähettämiseksi takaisin Afrikkaan.
EnglishThat is because Irish Ferries has a new flag of convenience – the Cyprus flag – which means that it can skirt around the minimum wage laws of Ireland.
Tämä on mahdollista, koska Irish Ferries on ulosliputtanut itsensä Kyprokselle, eli se voi nyt kiertää minimipalkkaa koskevia Irlannin lakeja.
EnglishA girl named Natsumi even approached Miss Smith as she was leaving the room and tugged on her skirt and asked, "Could you please tell my mommy I did it just like she said?"
Tyttö nimeltä Natsumi jopa lähestyi neiti Smithiä tämän poistuessa, veti häntä hameenhelmasta ja sanoi, "Kertoisitko äidilleni, että tein ihan niin kuin hän pyysi?"

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "skirt":

skirt
skirting board