EN

skip {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "skip"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf you're not asked to install .NET 2.0, you can skip this and proceed to step 5.
Jos sinua ei pyydetä asentamaan.NET 2.0:aa, voit ohittaa tämän ja jatkaa vaiheeseen 5.
EnglishI do not want to skip over issues that do not seem right to me either.
En halua jättää asioita käsittelemättä, koska sekään ei mielestäni ole oikein.
EnglishPress the FWD button or the SKIP button to move ahead in the program.
Siirry ohjelmassa eteenpäin painamalla FWD-painiketta tai ohituspainiketta.
EnglishIf the pictures being imported don't have any single characteristic in common, skip this step.
Jos tuotavilla kuvilla ei ole yhteisiä tunnusmerkkejä, voit ohittaa tämän vaiheen.
EnglishThe Meciar problem has been doing a hop, skip and jump of late.
Ongelmat Mečiarin kanssa ovat aiheuttaneet viime aikoina hankalia tilanteita.
English13:39 I was gonna show you a couple of other things I'm gonna skip through.
13:39 Aioin näyttää joitain muitakin juttuja jotka jätän väliin.
EnglishLike him, I will skip the small talk and get straight down to business.
Jätän hänen tapaansa väliin small talkin ja menen suoraan asiaan.
EnglishIf you haven't used Family Safety before, you can skip this step.
Jos et ole käyttänyt perheturvaa aiemmin, voit ohittaa tämän vaiheen.
EnglishThis flexible approach must not skip a course: our cities.
Tässä joustavassa lähestymistavassa ei saa unohtaa yhtä ruokalajia eli kaupunkejamme.
EnglishMove the mouse and then click Skip Backward, Rewind, Fast Forward, or Skip Forward.
Siirrä hiirtä ja valitse sitten Hyppää taaksepäin, Kelaa taaksepäin, Kelaa eteenpäin tai Hyppää eteenpäin.
EnglishIf you don't have any PCs running Windows XP on your network, you can skip this step.
Jos verkossasi ei ole tietokoneita, joissa on Windows XP -käyttöjärjestelmä, voit ohittaa tämän vaiheen.
EnglishYou can skip songs that you do not like when playing a CD.
CD-levyä toistettaessa voit ohittaa kappaleet, joista et pidä.
EnglishIf you are not yet connected to the Internet, click No, click Next, and then skip to step 24.
Jos et vielä ole muodostanut Internet-yhteyttä, valitse Ei, valitse Seuraava ja siirry sitten vaiheeseen 24.
EnglishI am very sorry, if Members are not in the Chamber we are obliged to skip their questions.
Olen pahoillani, mutta jos parlamentin jäsenet eivät ole läsnä, meidän on pakko jättää heidän kysymyksensä väliin.
EnglishTo prevent skipped items from playing when repeat play is turned on, click Skip During Playback.
Voit estää ohitettujen kohteiden toistamisen, kun uudelleentoisto on käytössä, valitsemalla Ohita toiston aikana.
English(If you're connecting wirelessly, skip this step.)
(Jos muodostat langattoman yhteyden, ohita tämä vaihe.)
English(Skip this step if you're connecting wirelessly.)
(Jos muodostat langattoman yhteyden, ohita tämä vaihe.)
EnglishI should like to reply to Mr Lehne but, as he has left the Chamber, I shall skip that part of my reply.
Haluaisin vastata jäsen Lehnelle, mutta koska hän on lähtenyt istuntosalista, jätän väliin sen osan vastauksestani.
EnglishI'm going to skip way ahead here to the space phase.
Aion hypätä reilusti eteenpäin avaruusvaiheeseen.
EnglishWhen recording a TV series automatically, you can skip reruns, or only record shows that are aired live.
Kun tallennat televisiosarjan automaattisesti, voit ohittaa uusinnat tai tallentaa vain suorana lähetettävät jaksot.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "skip":

skip
skipping rope