"skimmed milk" - Suomenkielinen käännös

EN

"skimmed milk" suomeksi

EN

skimmed milk {substantiivi}

volume_up
skimmed milk (myös: skim milk)
When I first began, during the budget I met a person who was known as 'Skimmed milk'.
Kun aloitin, tapasin talousarvion aikana henkilön, joka tunnettiin nimellä ”rasvaton maito”.
These are skimmed milk (maximum 0.5% fat), semi-skimmed milk (1.5% to 1.8% fat) and whole milk (at least 3.5% fat).
Ne ovat rasvaton maito (enintään 0,5 % rasvaa), kevytmaito (1,5 %- 1,8 % rasvaa) ja täysmaito (vähintään 3,5 % rasvaa).

Esimerkkejä "skimmed milk"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English2009 and 2010 intervention periods for butter and skimmed milk powder (
Voita ja rasvatonta maitojauhetta koskevat vuosien 2009 ja 2010 interventiojaksot (
EnglishWhen I first began, during the budget I met a person who was known as 'Skimmed milk'.
Kun aloitin, tapasin talousarvion aikana henkilön, joka tunnettiin nimellä ”rasvaton maito”.
EnglishI refer by way of illustration to decreasing the intervention price for skimmed milk powder.
Mainitsen esimerkkinä rasvattoman maitojauheen intervention alentamisen.
EnglishFirstly, it will reduce the intervention price for skimmed milk powder by an average of 2.8%.
Ehdotus alentaa ensinnäkin rasvattoman maitojauheen interventiohintaa noin 2,8 prosentilla.
English55 percent of all our milk is processed as skimmed milk.
Kaikesta meillä tuotetusta maidosta on 55 prosenttia kuorittua maitoa.
EnglishAs a result of five increases, export refunds on skimmed milk have risen from EUR 0 to 650 per tonne.
Viiden korotuksen jälkeen kuoritun maidon vientituki on noussut 0 eurosta 650 euroon tonnilta.
EnglishI am, however, quite definitely against abolishing private storage for cream and skimmed milk powder.
Vastustan kuitenkin ehdottomasti kerman ja rasvattoman maidon yksityisen varastoinnin lakkauttamista.
English. - (DE) The crisis in the dairy sector has also led to a slump in the price of butter and skimmed milk powder.
kirjallinen. - (DE) Maitoalan kriisi on johtanut myös voin ja maitojauheen hinnan romahtamiseen.
EnglishThese are skimmed milk (maximum 0.5% fat), semi-skimmed milk (1.5% to 1.8% fat) and whole milk (at least 3.5% fat).
Ne ovat rasvaton maito (enintään 0,5 % rasvaa), kevytmaito (1,5 %- 1,8 % rasvaa) ja täysmaito (vähintään 3,5 % rasvaa).
EnglishSkimmed milk powder also went up by 4% in France and Germany, and 2-3% if we look at the average all over Europe.
Myös rasvattoman maitojauheen hinta nousi Ranskassa ja Saksassa 4 prosenttia ja kaikkialla Euroopassa keskimäärin 2-3 prosenttia.
EnglishUnder our current organisation of the market, we have a commitment to guarantee a specific price for skimmed milk powder and butter.
Nykyisessä markkinajärjestelyssä olemme velvollisia takaamaan tietyn hinnan rasvattomalle maitojauheelle ja voille.
EnglishAs long as this commitment is in place, we can only export butter and skimmed milk powder with appropriate subsidies.
Niin kauan kuin meillä on tämä velvollisuus, voita ja rasvatonta maitojauhetta voidaan viedä vain, jos niille myönnetään asianmukaista tukea.
English(CS) Commissioner, you see as progress a 3% - 8% increase in the price of finished products such as skimmed milk and butter.
(CS) Arvoisa komission jäsen, mielestänne 3-8 prosentin korotus sellaisten lopputuotteiden kuin rasvattoman maidon ja voin hinnassa on edistystä.
EnglishCurrently, full-cream milk is fully subsidised, semi-skimmed milk is semi-subsidised and skimmed milk receives no subsidy.
Tällä hetkellä täysmaidolle myönnetään täyttä tukea, kevytmaidolle myönnetään puolta tukea, eikä rasvattomalle maidolle myönnetä minkäänlaista tukea.
EnglishThe criticism raised in the Special Report prompted the Commission to improve on and simplify four aspects relating to skimmed milk.
Erityiskertomuksessa esitetty kritiikki sai komission ryhtymään rasvattoman maidon osalta parannuksiin ja yksinkertaistuksiin neljässä kohdassa.
EnglishThere has still, for example, been no success in tracking down the ‘skimmed milk supremo’ who, for many years, was the biggest recipient of EU subsidies in Denmark.
Vieläkään ei ole onnistuttu esimerkiksi selvittämään rasvattoman maidon tuen määrää, suurinta Tanskan EU:lta saamaa tukea.
EnglishFor example, a reduction of 14% for wheat, 10% for barley, 16% for maize, 37% for butter and more than 30% for skimmed milk powder.
Esimerkiksi vehnän osalta tuotanto on laskenut 14 prosenttia, ohran 10 prosenttia, maissin 16 prosenttia, voin 37 prosenttia ja rasvattoman maitojauheen osalta yli 30 prosenttia.
EnglishOne: private storage of cream and skimmed milk powder should not be abolished, but retained as a safety net in the volatile world of milk production.
Yksi: kerman ja rasvattoman maidon yksityistä varastointia ei pitäisi lakkauttaa, vaan se pitäisi säilyttää turvaverkkona maidontuotannon epävakaassa maailmassa.
EnglishFor some years now, Sweden has been providing full cream milk instead of semi-skimmed milk, simply in order to meet the requirements for milk subsidies.
Jo muutama vuosi sitten alettiin monissa Ruotsin kouluissa tarjota kulutusmaitoa kevytmaidon sijasta ainoastaan siksi, että täytettäisiin maitotuen vaatimukset.
EnglishIn our view, the intervention price for butter and skimmed milk powder should be reduced to the world market level, meaning a cut of 30 % instead of the proposed 15 %.
Mielestämme voin ja rasvattoman maitojauheen interventiohinta pitää laskea maailmamarkkinoiden tasolle, mikä merkitsisi 30 %: n alennusta ehdotetun 15 %: n sijasta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "skimmed milk":

skimmed milk
English
skim milk

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "skimmed milk" suomeksi

milk substantiivi
Finnish
to milk verbi
homogenized milk substantiivi
powdered milk substantiivi
Finnish
coconut milk substantiivi
whole milk substantiivi
Finnish
curdled milk substantiivi
Finnish
dry milk substantiivi
Finnish
cat milk substantiivi
ice milk substantiivi