EN

site {substantiivi}

volume_up
site (myös: web site)
The site offers objectionable content, such as pornography or illegal materials.
sivusto sisältää loukkaavaa materiaalia, kuten pornoa tai laitonta materiaalia
A website (or site) is a collection of interconnected webpages.
WWW-sivusto (tai sivusto) on toisiinsa liittyvien WWW-sivujen joukko.
Click Manage next to your storage plan to go to the Microsoft account site.
Valitse tallennuskiintiösi vierestä Hallinta, niin Microsoftin sivusto avautuu.
A few miles up the line is the site of the fatal accident which took place in Hatfield only 18 months ago.
Muutaman kilometrin päässä on paikka, jossa tapahtui Hatfieldin kohtalokas onnettomuus vain puolitoista vuotta aikaisemmin.
I have no doubt that Wrocław is the best place to site the European Institute of Innovation and Technology.
Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Wroclaw ole paras paikka Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin sijoittamiselle.
I suggested that the Environment Institute at the Commission's Joint Research Centre site in Ispra might be a suitable location for such a meeting.
Ehdotin, että Isprassa sijaitseva komission yhteisen tutkimuskeskuksen ympäristöinstituutti saattaisi olla sopiva paikka tällaiselle kokoukselle.
Viimeinen asia on sijaintipaikka.
Science is crucial, so is independence - that is why the siting of this authority is important.
Tiede on ratkaiseva asia, samoin riippumattomuus, ja siksi tämän viranomaisen sijaintipaikka on tärkeä kysymys.
If Europe is to be a good place in which to site a business, it must also be a good place in which to be a consumer, and there is a lot missing in that respect.
Jos EU:n on määrä olla hyvä sijaintipaikka yrityksille, sen on oltava myös hyvä paikka kuluttajille, ja tässä suhteessa on vielä paljon tehtävää.
FI

off-site {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "site"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe site offers objectionable content, such as pornography or illegal materials.
sivusto sisältää loukkaavaa materiaalia, kuten pornoa tai laitonta materiaalia
EnglishNon-EV certificates will contain the website address or the domain of the site.
Muiden varmenteiden tapauksessa näkyviin tulee WWW-sivuston osoite tai toimialue.
EnglishThe Commission will have to ensure that the aid is not linked to site closures.
Komission on varmistettava, ettei tukea liitetä tuotantopaikkojen sulkemiseen.
EnglishThe first of three major studies has been published on the Commission's web site.
Yksi kolmesta laajasta tutkimuksesta on julkaistu komission verkkosivustossa.
EnglishNon-EV certificates will contain the website address or the domain of the site.
Muiden varmenteiden tapauksessa näkyviin tulee sivuston osoite tai toimialue.
EnglishIt will undertake extensive on-site evaluation visits in the countries concerned.
Yhdysvallat tekee perusteellisia arviointivierailuja kyseessä oleviin maihin.
EnglishAt least those looking at the site for Galileo would be able to say eppur si muove!
Ainakin ne, jotka pohtivat Galileon sijoittamista, voisivat todeta eppur si muove!
EnglishFor general help with Windows Media Player, search the Microsoft Support site.
Voit tutustua Windows Media Playerin yleisiin ohjeisiin Microsoftin tukisivustossa.
EnglishThe site offers objectionable content, such as pornography or illegal materials.
se sisältää loukkaavaa materiaalia, kuten pornoa tai laitonta materiaalia.
EnglishClick Manage next to your storage plan to go to the Microsoft account site.
Valitse tallennuskiintiösi vierestä Hallinta, niin Microsoftin sivusto avautuu.
EnglishIt is unlikely that this error will occur on a legitimate business or banking site.
Tätä virhettä ei pitäisi esiintyä laillisissa yritys- tai pankkisivustoissa.
EnglishWhat is more, it will need technical and administrative assistance on site.
Komission on lisäksi pyydettävä teknistä ja hallinnollista apua paikan päällä.
EnglishThis is an extremely important site, quite close to the historic Tara Hill.
Kohde on erittäin tärkeä, ja se sijaitsee lähellä historiallista Tara Hilliä.
EnglishThis will happen automatically if the site is included in the Natura 2000 network.
Se astuu määräysten piiriin automaattisesti, kun alue liitetään Natura 2000 -verkkoon.
EnglishYou should not trust the identity of the site if the certificate has this error.
Sivuston tunnistetietoihin ei kannata luottaa, jos varmenteessa on edellä mainittu virhe.
EnglishFrom a red warning, click Report that this site does not contain threats.
Valitse punaisesta varoituksesta Raportoi, että tämä sivusto ei sisällä uhkia.
EnglishData protection has also not always been subject to on-site evaluations.'
Myöskään tietosuojan osalta ei ole tehty säännöllisesti arviointeja paikalla."
EnglishAppropriate safeguarding of the explosion site is still an unresolved issue.
Räjähdyspaikan asianmukainen suojaaminen on edelleen ratkaisematon kysymys.
EnglishThey will be carefully restored and remain distinctive components of the site’s design.
Rakennukset entisöidään huolella, ja niistä tulee olennainen osa uusia toimitiloja.
EnglishSite officiel de l'administration française Tel.: + 33 1 73 60 39 39 E-mail
Site officiel de l'administration française Tel.: + 33 1 73 60 39 39 E-mail

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "site":

site
archeological site
building site
English
burial site