"to sit around" - Suomenkielinen käännös

EN

"to sit around" suomeksi

EN

to sit around {verbi}

volume_up
to sit around
Having set it up, I hope the Commission actually makes use of it and therefore does not just allow it to sit around in the corridors and gather dust.
Kun komissio on nyt perustanut tämän ryhmän, toivon, että se todella hyödyntää sitä eikä vain anna sen istuskella käytävillä pölyttymässä.
But I cannot accept that we continue to allow babies to have their throats cut while we sit around having ever more byzantine arguments about legal bases.
En voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että me sallimme edelleen vauvojen teurastuksen, sillä aikaa kun itse istuskelemme kiistelemässä yhä mutkikkaammilla tavoilla oikeudellisista perustoista.
to sit around

Esimerkkejä "to sit around"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Nykyään istumme pöydän ääreen ja yritämme löytää tavan neuvotella näistä asioista..
EnglishSo should I sit around doing nothing, just waiting for something to turn up?
Pitäisikö minun siis istua toimettomana ja vain odottaa, että jotain tapahtuu?
EnglishIn other words, people can sit around a table even inside a bus.
Toisin sanoen ihmiset voivat istua pöydän ympärillä jopa linja-autossa.
EnglishThe Commission reforms will put us in a strong position when we sit around the table at the WTO talks in Cancun.
Komission uudistus antaa meille vahvan aseman WTO-neuvottelupöydässä Cancunissa.
EnglishAll we can do is sit around counting paper clips and spend our time in petty administrative tasks.
On mahdollista vain viilata pilkkuja ja asetella pilkun paikkoja.
EnglishOne: the creation of conditions of security, so that all sides can sit around the negotiating table.
Ensinnäkin on luotava turvalliset olot, jotta kaikki osapuolet voivat istua neuvottelupöydässä.
EnglishDon’t just sit around; make a change in society!
Lopeta joutilaana oleminen ja ryhdy osaltasi parantamaan yhteiskuntaa!
EnglishThus, rather than crawling on our knees we should instead sit as partners around the negotiating table at the Kremlin.
Niinpä meidän olisi nöyristelyn sijaan istuuduttava neuvottelupöydän ääreen Kremlissä kumppaneina.
EnglishWe do not sit around waiting for perfection.
EnglishWomen cannot sit around for more generations waiting for mentalities to change and for the system to regulate itself.
Naiset eivät voi enää jäädä odottamaan sukupolvien ajaksi, että ajatustavat muuttuvat ja että järjestelmä säätelee itse itseään.
EnglishOne of the important points is, as Mr Belet said, to ask the relevant authorities to sit around the table and seek solutions.
Kuten esittelijä Belet totesi, yksi tärkeä asia on pyytää asiasta vastaavia viranomaisia istumaan neuvottelupöytään etsimään ratkaisuja.
EnglishAfter all, the EU Member States are either full members of NATO or sit around the Euro Atlantic Partnership Council table.
Loppujen lopuksi EU:n jäsenvaltiot ovat joko NATOn täysjäseniä tai ovat mukana Euro-atlanttisessa kumppanuusneuvostossa (Euro-Atlantic Partnership Council).
EnglishHaving set it up, I hope the Commission actually makes use of it and therefore does not just allow it to sit around in the corridors and gather dust.
Kun komissio on nyt perustanut tämän ryhmän, toivon, että se todella hyödyntää sitä eikä vain anna sen istuskella käytävillä pölyttymässä.
EnglishI hope we shall have the strength and not the vanity of many governments who think their job is to sit around where they are and stand in the way of progress!
Toivon, että jotkin hallitukset lakkaisivat olemasta turhamaisia eivätkä jämähtäisi paikoilleen ja estäisi siten edistystä, vaan että nekin osoittaisivat vahvuutta!
EnglishHowever, we must remind all those who sit around the table with Mugabe in Africa that to support such a regime cannot be to follow the path of legality.
On kuitenkin muistutettava kaikille, jotka istuvat Afrikassa samassa pöydässä Mugaben kanssa, että tällaisen hallinnon tukeminen ei tarkoita lainmukaisen tien valitsemista.
English(FR) As I have already explained, we would prefer clubs and players, which are the two sides involved in this matter, to sit around the table and begin negotiations.
(FR) Kuten olen jo sanonut, haluaisimme, että seurat ja pelaajat, jotka ovat tässä kaksi työmarkkinaosapuolta, istuisivat saman pöydän ääreen ja aloittaisivat neuvottelut.
EnglishI will invite the leaders of the big listed companies to sit around a table in March to promote a dialogue with stakeholders in the business sector to get things moving.
Aion kutsua suurten pörssiyhtiöiden johtajia neuvotteluihin maaliskuussa. Näin edistetään vuoropuhelua elinkeinoelämän sidosryhmien kanssa, jotta asiat saadaan eteenpäin.
EnglishBut I cannot accept that we continue to allow babies to have their throats cut while we sit around having ever more byzantine arguments about legal bases.
En voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että me sallimme edelleen vauvojen teurastuksen, sillä aikaa kun itse istuskelemme kiistelemässä yhä mutkikkaammilla tavoilla oikeudellisista perustoista.
EnglishThis obliged the Council of Ministers to sit around the negotiating table with Parliament with a view to reaching a position that would express the common will of both institutions.
Tämän vuoksi ministerineuvoston oli istuuduttava neuvottelupöytään parlamentin kanssa, jotta saavutettaisiin sopimus, joka ilmaisisi molempien toimielinten yhteistä tahtoa.
EnglishIf Europe is serious about building sustainable trade relations with China, we will need to sit around the negotiating table as equal partners and set aside our self-importance.
Jos Eurooppa haluaa tosissaan luoda kestävät kauppasuhteet Kiinan kanssa, meidän on istuuduttava neuvottelupöytään tasavertaisina kumppaneina ja luovuttava itseriittoisuudestamme.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to sit around" suomeksi

sit substantiivi
Finnish
around prepositio
around adverbi
around adjektiivi
Finnish
to fool around verbi
to fuck around verbi
to hang around verbi
Finnish
to play around verbi
Finnish
to be around verbi
to dig around verbi
Finnish
to ponce around verbi
Finnish