EN

singular {substantiivi}

volume_up
singular (myös: unit)

Esimerkkejä "singular"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe, too, will apply a single currency in a single market in our singular Europe.
Myös me käytämme yhtenäisvaluuttaa yhteisen Eurooppamme yhtenäismarkkinoilla.
EnglishOf course we will, in the singular vernacular of conventional diplomacy.
Tietysti me aiomme, tavanomaiselle diplomatialle ominaisella kielellä.
EnglishThese changes of heart are linked to the singular character of this case.
Nämä mielenmuutokset liittyvät tämän tapauksen poikkeuksellisuuteen.
EnglishThis is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
Tämä on valtava isku Euroopan parlamentille ja Euroopan unionille.
EnglishOut of this, some Greeks acquired - we shall never know how - the singular habit of conversing."
Jotkut kreikkalaiset oppivat - emmekä koskaan saa tietää, miten - keskustelun ihmeellisen taidon."
EnglishI agree with the Commissioner that the single aviation market has been a singular success.
Olen komission jäsenen kanssa samaa mieltä siitä, että ilmailun sisämarkkinat on ollut harvinaislaatuinen menestys.
EnglishTimor stands out on account of the scale of damage and violence and the singular political situation there.
Timorin tunnusmerkkejä ovat vahinkojen ja väkivallan laajuus sekä erityislaatuinen poliittinen tilanne.
EnglishI am concerned that we are making a singular mistake today if we think that the price package and the Berlin Summit are not intertwined.
Olen huolestunut siitä, että teemme tavattoman suuren virheen, jos uskomme, että hintapaketti ja Berliinin huippukokous eivät liity toisiinsa.
EnglishThe report deals with the singular difficulties that many islands face in competing successfully with their counterparts on the mainland.
Mietinnössä käsitellään niitä erityisiä ongelmia, joita saarialueet kohtaavat pyrkiessään kilpailemaan mannermaalla sijaitsevien alueiden kanssa.
EnglishBut I must stress that I am also calling for postponement of the discharge because there has been a singular lack of transparency in my field.
Vastuuvapauden lykkäämistä esitän kuitenkin myös siksi, että - ja tätä haluan korostaa - nimenomaan minun mietintöni alalta on puuttunut avoimuutta.
EnglishHis singular style of post-colonial jingoism certainly served to recruit several of the Irish republicans to the pro-Treaty cause.
Hänen ainutlaatuinen postkolonialistinen kiihkoisänmaallisuutensa auttoi varmasti käännyttämään useita irlantilaisia republikaaneja Lissabonin sopimuksen puolelle.
EnglishIn his book on the 1929 crisis, John Kenneth Galbraith wrote, and I quote: 'The singular feature of the great crash of 1929 was that the worst continued to worsen'.
John Kenneth Galbraith kirjoitti vuoden 1929 kriisiä käsittelevässä kirjassaan, että vuoden 1929 suuren kriisin erityinen piirre oli, että pahin vain paheni edelleen.
EnglishWith regard to the text of recital A, the Socialist Group in the European Parliament was proposing an oral amendment to put 'allegation' in the singular, instead of the plural 'allegations'.
Euroopan parlamentin sosialistiryhmä esittää johdanto-osan A kappaleeseen suullista tarkistusta, jonka seurauksena sana "väitteet" muutettaisiin yksikkömuotoon "väitteen".
EnglishThe problem is the president of the country, who makes use of methods known from the Soviet Union of several decades ago - what President Lukashenko offers us is a singular journey into the past.
Ongelmana on maan presidentti Lukašenka, joka käyttää vuosikymmenten takaisia Neuvostoliiton aikaisia menetelmiä. Hän tarjoaa meille yhdensuuntaisen matkan menneisyyteen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "singular":

singular
singularity
English