EN

sine {substantiivi}

volume_up
1. Matematiikka
sine

Esimerkkejä "sine"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Haluan korostaa, että tämän tasapainon säilyttäminen on meille ehdoton edellytys.
EnglishEcological tax reform is a sine qua non for changing the course of energy policy.
Ekologinen verouudistus on välttämätön edellytys energiapolitiikan suunnanmuutokselle.
EnglishEuropean governance is the sine qua non of the success of our common project.
Eurooppalainen hallintotapa on ehdoton edellytys yhteisen hankkeemme menestymiselle.
EnglishThis is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
Tämä on ehdoton edellytys arvovaltaisemmille ja luotettavammille tiedotusvälineille.
EnglishIt seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
Minusta vaikuttaa siltä, että Lissabonin sopimus ei tosiasiassa ole ehdoton edellytys.
EnglishThis is a sine qua non, and it would seem unnecessary to keep stressing it.
Se on itsestäänselvyys ja vaikuttaa kenties tarpeettomalta korostaa tätä yhä uudestaan.
EnglishPolitical stability is a conditio sine qua non for greater involvement in EU programmes.
Poliittinen vakaus on ehdoton edellytys tiiviimmälle osallistumiselle EU:n ohjelmiin.
EnglishThose of us who subscribe to the European project know that is a sine qua non.
Euroopan yhdentymishankkeeseen sitoutuneet tietävät, että solidaarisuus on ehdoton edellytys.
EnglishThis is the sine qua non condition for reconciling the popular and political spheres.
Tämä on ehdoton edellytys sille, että heidät saadaan uudelleen kiinnostumaan politiikasta.
EnglishMulti-level management is a sine qua non of effective cohesion policy.
Monitasoinen hallinto on tehokkaan koheesiopolitiikan ehdoton edellytys.
EnglishThe question of whether Nice is a sine qua non for enlargement has been the subject of some debate.
Onko Nizzan sopimus ehdottoman tarpeellinen laajentumiselle, siitä keskusteltiin.
EnglishIndeed, this seems to me to be the sine qua non for an effective and transparent collaboration.
Nähdäkseni tämä on ehdoton edellytys tehokkaalle ja avoimelle yhteistyölle.
EnglishSecurity of energy supply has to be the sine qua non of European energy policy as we go forward.
Energiatoimitusvarmuuden tulee edetessämme olla Euroopan energiapolitiikan sine qua non.
EnglishCeasing to support terrorist activity has to be a sine qua non.
Pitää olla itsestään selvää, että Syyria lopettaa terrorismin tukemisen.
EnglishFinancial stability is a sine qua non of a competitive and economically safe Europe.
Vakaa rahoitusjärjestelmä on kilpailukykyisen ja taloudellisesti turvallisen Euroopan ehdoton edellytys.
EnglishThis is a sine qua non of sustainable fisheries development.
Tämä on ehdoton edellytys kalastustoiminnan kestävälle kehitykselle.
EnglishI think establishing a patent is a condition sine qua non, as has been adequately pointed out.
Patentista olen sitä mieltä - kuten on jo riittävän usein sanottu - että sekin on ehdoton edellytys.
EnglishShould the aforesaid undertaking not be a condition sine qua non?
Eikö tämän pitäisikin olla niille ehdottomana edellytyksenä?
EnglishIt is clear that the protection of fundamental liberties is a sine qua non of belonging to the European Union.
On selvä, että perusvapauksien suojelu on ehdoton edellytys liittymiselle Euroopan unioniin.
EnglishA healthy individual is a sine qua non for a healthy society.
Terve yksilö on terveen yhteiskunnan ehdoton edellytys.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sine":

sine
English
sine qua non