EN

sincerity {substantiivi}

volume_up
sincerity (myös: honesty, integrity)

Esimerkkejä "sincerity"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI regret, in all sincerity, that for these reasons I was bound to vote against.
Valitettavasti en voinut näistä syistä suoraan sanottuna muuta kuin äänestää vastaan.
EnglishThis all means that we may well have doubts about the sincerity of the United States.
Kaiken tämän vuoksi voidaan suhtautua epäilevästi Yhdysvaltain vilpittömyyteen.
EnglishIn this respect, it does, in all sincerity, represent the best possible compromise.
Tältä näkökannalta se on vilpittömästi sanoen paras mahdollinen kompromissi.
English   – Madam President, I would like to thank the Commissioner for his sincerity.
   – Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä rehellisyydestä.
EnglishIn all sincerity, I can do no more than offer you our deepest sympathy.
Voin vain ilmaista teille vilpittömän ja sydämen pohjasta tulevan myötätuntomme.
EnglishThese attitudes can still be seen as a measure of intellectual sincerity.
Asennoitumista asiaan voidaan pitää edelleen älyllisen avoimuuden mittana.
EnglishSo, I ask in all sincerity, just how low will the EU go to save the euro?
Kysyn siis täysin vilpittömästi, miten alas EU menee pelastaakseen euron?
EnglishOur friends in these countries understandably question our sincerity.
On helppo ymmärtää, miksi ystävämme näissä maissa kyseenalaistavat vilpittömyytemme.
EnglishReally coordinate and prove, with an example to hand, the sincerity of those words.
Ryhtykää todella koordinoimaan ja osoittakaa konkreettisella esimerkillä sanojenne vilpittömyys.
EnglishIn other words, and in all sincerity, this is neither one thing nor the other.
Tässä asiassa ei rehellisesti sanoen toimittu asianmukaisesti.
EnglishI do this in all sincerity and not just because it is my duty to do so.
Teen tämän vilpittömästi enkä vain siksi, että se on velvollisuuteni.
EnglishI do not think in all sincerity that this directive will reduce pollution.
Suoraan sanottuna en usko, että tällä direktiivillä voidaan vähentää ympäristön pilaantumista.
EnglishIn that respect, ladies and gentlemen, I am forced to appeal to you as well, with my usual sincerity.
Hyvät parlamentin jäsenet, minun onkin aivan vilpittömästi vedottava myös teihin.
EnglishThis is the test of sincerity for Barack Obama, for President Sarkozy and for the other leaders.
Tämä on vilpittömyystesti Barack Obamalle, presidentti Sarkozylle ja muille johtajille.
EnglishWe also give a measure of sincerity to the commitments we are undertaking.
Mittaamme myös vilpittömyyttä tekemiemme sitoumusten osalta.
EnglishIt is a crucial test of the sincerity of our declarations and we must not flunk it.
Tässä koetellaan ratkaisevalla tavalla meidän julistustemme rehellisyyttä, eikä epäonnistuminen ole sallittua.
EnglishI cannot see any determination, sincerity or dynamism.
En havaitse mitään määrätietoisuutta, vilpittömyyttä tai dynaamisuutta.
EnglishI am not doing this just as a matter of form but in all sincerity.
En tee sitä vain muodon vuoksi vaan aivan vilpittömästi.
EnglishI am saying to you in all sincerity that this only adds to my doubts.
Tämä on suoraan sanoen vain vahvistanut epäilyksiäni.
EnglishMr Gollnisch does not doubt the sincerity of my intentions, but does he wonder whether they are realistic.
Bruno Gollnisch ei epäile aikeideni vilpittömyyttä, mutta ihmettelee, ovatko ne realistisia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sincerity":

sincerity
sincerely
sincere
sincerely yours
English