EN

silver {substantiivi}

volume_up
silver (myös: argent)
Austerity demands as well as the call to sell off the last of the state-owned silver will not rescue Greece.
Säästövaatimukset tai kehotukset myydä viimeinen valtion omistama hopea eivät pelasta Kreikkaa.
   – Mr President, huge deposits of gold, silver and copper are thought to exist beneath various glaciers on the border between Chile and Argentina.
   – Arvoisa puhemies, Chilen ja Argentiinan välisellä rajalla sijaitsevien useiden eri jäätikköjen alla uskotaan olevan suunnattomia kulta-, hopea- ja kupariesiintymiä.
Even worse, the Education Minister’s father, a partisan who had been held in Dachau and had won the silver and bronze medals of the Resistance, was shouted at and jeered.
Mikä pahempaa, opetusministerin isälle, Dachaun keskitysleirillä olleelle, hopea- ja pronssiristin saaneelle vastarintaliikkeen jäsenelle, huudeltiin ja häntä pilkattiin.

Esimerkkejä "silver"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
Kaikessa mitä me teemme ihmisoikeuksien hopeinen lanka kulkee työmme lävitse.
English(RO) The use of cyanides is one of the current gold and silver mining methods.
(RO) Syanidien käyttö on nykyään yleistä kullan ja hopean uuttamisessa.
EnglishSlate doesn' t have to be just black, it can be white or silver or grey.
Liuskekivi ei ole pelkästään mustaa, vaan se on valkoista, hopeanväristä ja harmaata.
EnglishThe belief is that we have this silver bullet which will change everything.
Kuvitellaan, että meillä on hallussamme ihmelääke, joka muuttaa kaiken.
EnglishOn the other hand, we have seen recently that there is a silver lining.
Toisaalta olemme viime aikoina nähneet, ettei tilanne ole aivan lohduton.
EnglishInstead of a stake there might be an even more deadly termination, in the form of a silver bullet.
Tämän lisäksi voisi olla vieläkin lopullisempi tapa päästä perustuslaista eroon.
EnglishMr President, Commissioner, Europe's hair is fast turning silver-grey, as we can see.
Arvoisa puhemies, rouva komissaari, Eurooppa harmaantuu kovaa vauhtia, sen me kaikki tiedämme.
EnglishThere are no simple solutions, no silver bullets to solve this.
Ei ole yksinkertaisia ratkaisuja eikä ihmelääkettä, jolla kaikki ratkaistaan.
EnglishThat has happened with other coins, such as the French silver coin.
Näinhän on tapahtunut myös muiden kolikoiden, esimerkiksi Ranskan hopeakolikon, kohdalla.
EnglishWhen the discussion turns to legal and home affairs, it is the family silver we are talking about.
Kun puhumme oikeus- ja sisäasioista, olemme tärkeimpien asioiden äärellä.
EnglishThat silver bullet will take the form of the disintegration of the European single currency.
Näin voitaisiin tehdä hajaannuttamalla Euroopan yhteisvaluutta.
EnglishAs I look around I see lots of familiar faces, amongst them some silver threads among the gold.
Katsoessani ympärilleni näen monia tuttuja kasvoja ja nuorten joukossa joitakin vanhoja kettuja.
EnglishIf there is a bright spot here it is only insofar as every cloud has a silver lining.
Jos tässä asiassa on myönteisiä puolia, niitä on vain sen verran kuin kaikissa pilvissä on hopeista reunaa.
EnglishThose Member States which are prostituting themselves for thirty pieces of silver should be ashamed.
Niiden jäsenvaltioiden, jotka myyvät itsensä kolmenkymmenen hopearahan tähden, pitäisi hävetä.
EnglishAt the same time, it is also clear that we cannot find a silver bullet and there is no silver bullet.
Yhtä lailla on myös selvää, ettemme löydä asiaan ihmelääkettä ja ettei sellaista ole olemassa.
EnglishWe should carefully move towards silver and other colours.
Meidän olisi varovaisesti siirryttävä hopeaan ja muihin väreihin.
EnglishThe reuse of silver, even if it is less than one tenth of a per cent, shall thus remain possible.
Hopean uusiokäyttö, vaikka kyse on vain alle prosentin kymmenesosasta, on siten edelleen mahdollista.
EnglishIn any case, though, every cloud has a silver lining.
Jokaisella huonolla asiallahan on aina kuitenkin hyvätkin puolensa.
EnglishWe are not here to sell those rights for 30 pieces of silver.
Emme ole täällä myydäksemme nämä oikeudet 30 hopearahalla.
EnglishMadam President, there is a silver lining to every cloud.
Arvoisa rouva puhemies, ei niin pahaa jollei jotain hyvääkin.