EN

silly {adjektiivi}

volume_up
How does this silly situation arise between Parliament and the Member States?
Miten tämä typerä tilanne on syntynyt parlamentin ja jäsenvaltioiden väliin?
Mr President, I voted against this report because it is a silly report.
(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tätä mietintöä vastaan, koska se on typerä mietintö.
The silly talk that we have had to listen to has nothing to do with what is in the proposal.
Se typerä puhe, jonka kuulimme, ei liity mitenkään siihen, mitä esityksessä sanotaan.
If they speak to any of the residents in that locality, they will see what a silly amendment that is.
Jos he keskustelevat seudun asukkaiden kanssa, he huomaavat, miten hölmö tarkistus on.
silly (myös: clownish, dotty, funny, goofy)
Itse asiassa en ollutkaan hassu.
silly (myös: wanton)

Esimerkkejä "silly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI maintain if the EU was the answer, it must have been a very silly question.
Väitän, että jos EU oli vastaus, niin kysymyksen on täytynyt olla hyvin typerä.
EnglishThe Czech President describes the climate change package as a silly luxury.
Tšekin presidentti on sanonut ilmastonmuutospaketin olevan typerää ylellisyyttä.
EnglishI have always said that, if the EU is the answer, it must have been a silly question.
Olen aina sanonut, että jos EU on vastaus, kysymyksen on täytynyt olla typerä.
EnglishHow does this silly situation arise between Parliament and the Member States?
Miten tämä typerä tilanne on syntynyt parlamentin ja jäsenvaltioiden väliin?
EnglishFortunately, after the positive votes, he is merely making himself look very silly.
Onneksi hän saa vain itsensä näyttämään typerältä myönteisen äänestystuloksen jälkeen.
EnglishMr President, I voted against this report because it is a silly report.
(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tätä mietintöä vastaan, koska se on typerä mietintö.
EnglishMr Watson made a rather shabby and silly remark about the United Kingdom.
Jäsen Watson teki varsin raukkamaisen ja hupaisan huomion Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
EnglishThe silly talk that we have had to listen to has nothing to do with what is in the proposal.
Se typerä puhe, jonka kuulimme, ei liity mitenkään siihen, mitä esityksessä sanotaan.
EnglishIt makes Parliament look a little silly if we cannot even give the company's correct name.
On älytöntä parlamentin taholta, jos emme edes osaa käyttää yrityksen varsinaista nimeä.
EnglishIt was too silly for words, but I had to do a live interview on my mobile phone.
Tuntuu hullulta sanoa tätä, mutta silloin minun täytyi antaa suora haastattelu matkapuhelimellani.
EnglishIndeed, there are many silly barriers, and those are the ones we should get rid of.
Tyhmiä esteitä todella on, ja niistä olisi päästävä eroon.
EnglishThis is the sort of "silly' federalism that destroys harmony.
Tämä on sellaista " vouhkafederalismia" , joka vahingoittaa yhtäläisyyttä.
EnglishMadam President, it is too silly for words that we are only now discussing the integrated programme.
Arvoisa puhemies, on aivan hullua, että me puhumme vasta nyt yhtenäisestä ohjelmasta.
EnglishOnce again, I can only conclude that if the EU is the answer, it must have been a silly question.
Voin vain vielä kerran todeta, että jos vastaus on EU, kysymyksen on täytynyt olla typerä.
EnglishIf they speak to any of the residents in that locality, they will see what a silly amendment that is.
Jos he keskustelevat seudun asukkaiden kanssa, he huomaavat, miten hölmö tarkistus on.
EnglishKevin Allocca is YouTube's trends manager, and he has deep thoughts about silly web video.
Kevin Allocca on YouTuben trendijohtaja ja hänellä on syvällisiä ajatuksia hölmöistä nettivideoista.
EnglishIt was silly to think that an unfounded war could miraculously produce peace and democracy.
Oli tyhmää ajatella, että perusteeton sota voisi kuin ihmeen kaupalla tuottaa rauhan ja demokratian.
EnglishThis is why we are, actually, in a kind of virtual debate and are doing silly things to boot.
Tästä syystä käymme itse asiassa eräänlaista virtuaalista keskustelua ja teemme kaiken lisäksi typeriä asioita.
EnglishLet us stop this silly nonsense from people with no experience of the armed forces at all!
Sellaisten ihmisten, joilla ei ole minkäänlaista kokemusta armeijasta, pitäisi lopettaa tämä hölynpölyn puhuminen!
EnglishIt is particularly silly for a minister of a state which exports 90% of its produce to do so.
On erityisen typerää, että sellaisen valtion, jonka viennin osuus on 90 prosenttia sen tuotannosta, ministeri tekee niin.