EN

silence {substantiivi}

volume_up
silence (myös: peace, tattoo, quiet, silent)
We shall be observing a minute's silence in memory of the Queen Mother tomorrow.
Tämän vuoksi huomenna vietetään minuutin hiljaisuus kuningataräidin muistoksi.
Silence is the opposite of transparency, and without transparency there is no democracy.
Hiljaisuus on demokratian vastakohta, eikä demokratiaa ole ilman avoimuutta.
It is of fundamental importance that the silence around this taboo subject is broken.
On oleellisen tärkeää, että hiljaisuus tämän tabun ympärillä murretaan.
silence
Vaitiolo on myöntymisen merkki.
The international silence or complicity derives more from commercial and financial expediency than geopolitical tactics.
Kansainvälinen vaitiolo tai rikoskumppanuus johtuu enemmän kaupallisista ja taloudellisista syistä kuin geopoliittisesta taktikoinnista.
This particularly applies to the right to silence for company lawyers, and also indeed for other employees whom the Commission may question.
Tämä koskee erityisesti yritysten asianajajien ja muiden komission mahdollisesti kuulemien yritysten työntekijöiden vaitiolo-oikeutta.

Esimerkkejä "silence"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs a mark of respect for those who died, I ask you to rise in a minute's silence.
Pyydän teitä nousemaan ja viettämään minuutin hiljaisuuden kuolleiden muistoksi.
EnglishWe shall be observing a minute's silence in memory of the Queen Mother tomorrow.
Tämän vuoksi huomenna vietetään minuutin hiljaisuus kuningataräidin muistoksi.
EnglishThe European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
Euroopan unioni ei saa enää vain seurata hiljaa sivusta, kun lisää ihmisiä kuolee.
EnglishIn Austria, the National Assembly observed one minute's silence for the victims.
Itävallassa liittoneuvosto piti tänään minuutin hiljaisen hetken uhrien muistoksi.
EnglishThe many minutes of needless silence here cost further millions, and so it goes on.
Monet turhat hiljaiset minuutit täällä maksavat taas miljoonia, ja niin edelleen.
EnglishI would ask that we observe a minute's silence in memory of our late colleague.
Pyydän, että vietämme minuutin hiljaisuuden edesmenneen kollegamme muistoksi.
EnglishAs you know, we held a minute's silence in memory of the victims of terrorism.
Kuten tiedätte, olemme viettäneet minuutin hiljaisuuden terrorismin uhrien muistoksi.
EnglishThe Committee on Women’s Rights is unwilling to tolerate this silence any longer.
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ei suvaitse enää hiljaisuutta.
EnglishI would ask you to rise for a minute's silence in remembrance of the dead.
Pyydän teitä viettämään minuutin hiljaisuuden kunnioittaaksemme vainajien muistoa.
English14:29 I was able to end my own crazy love story by breaking the silence.
14:29 Onnistuin lopettamaan oman hullun rakkaustarinani rikkomalla hiljaisuuden.
EnglishThe problem is that I was asking the Members to enter the Chamber in silence.
Ongelmana on vain se, että pyysin parlamentin jäseniä saapumaan hiljaa istuntosaliin.
EnglishI will give the rest of my time to silence, as indeed did my colleague beside me.
Vaikenen lopuksi puheajakseni, kuten vieressäni istuva kolleganikin teki.
EnglishLadies and gentlemen, let us now observe a minute' s silence for all the victims.
Hyvät kollegat, pyydän teitä viettämään minuutin hiljaisuuden kaikkien uhrien muistoksi.
EnglishI ask all of you here today to share a minute’s silence in his memory.
Pyydän kaikkia läsnäolijoita viettämään minuutin hiljaisuuden hänen muistokseen.
EnglishThe response to such situations must not be silence, but immediate action.
Tällaisiin tilanteisiin ei saa vastata vaikenemalla vaan on toimittava heti.
EnglishThe victims of Communism would also deserve a minute silence observed in this House.
Euroopan parlamentin pitäisi viettää minuutin hiljaisuus kommunismin uhrien muistolle.
EnglishSome of these acts are spoken of much and often, whilst others are shrouded in silence.
Eräistä näistä teoista puhutaan paljon ja usein, kun taas toisista vaietaan.
EnglishI would like to ask you to pay tribute to him by observing a minute' s silence.
Haluaisin pyytää teitä osoittamaan hänelle kunnioitusta viettämällä minuutin hiljaisuuden.
EnglishEven Mr De Roo, who places great store by silence, heard these utterances!
Jopa jäsen De Roo, joka kantaa suurta huolta hiljaisuudesta, kuuli tämän keskustelun!
EnglishThus the governments are indeed acting while the Council maintains its silence.
Näin ollen hallitukset todellakin toimivat neuvoston pysyessä hiljaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "silence":

silence
silencer
English