EN

signing {substantiivi}

volume_up
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register (signing)
Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (allekirjoittaminen)
The signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.
Kauppa- ja investointisopimuksen allekirjoittaminen olisi tärkeä edistysaskel.
There will be enormous benefit to both Europe and Korea on the signing of this deal.
Sopimuksen allekirjoittaminen tuo valtavat hyödyt sekä Euroopalle että Korealle.

Esimerkkejä "signing"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBy signing this agreement, the EU will indirectly play a similar positive role.
Tämän sopimuksen ansiosta myös EU on välillisesti sellainen myönteinen osapuoli.
EnglishI am pleased to see that President Kaczyński of Poland will be signing very soon.
Olen iloinen siitä, että Puolan presidentti Kaczyński allekirjoittaa hyvin pian.
EnglishThis criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Tätä kriteeriä ei saa käyttää perusteena sopimusten allekirjoittamista vastaan.
EnglishWith others of my fellow MEPs, I associated myself with this letter by signing it.
Tuin tätä kirjettä yhdessä useiden muiden kollegojen kanssa allekirjoituksellani.
EnglishThe signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.
Kauppa- ja investointisopimuksen allekirjoittaminen olisi tärkeä edistysaskel.
EnglishThere will be enormous benefit to both Europe and Korea on the signing of this deal.
Sopimuksen allekirjoittaminen tuo valtavat hyödyt sekä Euroopalle että Korealle.
EnglishAnother high point was the signing of the Constitution on 29 October in Rome.
Toinen huippukohta oli perustuslain allekirjoittaminen 29. lokakuuta Roomassa.
EnglishAnd when we were signing and backing the Dayton solution, we all knew as much.
Sen jälkeen syyllisiä ovat tietysti kaikki, jotka ovat syyllistyneet sotarikoksiin.
EnglishSecondly, what is Mr Solana's position on the signing of this type of agreement?
Toiseksi, mikä on Javier Solanan asema tämäntyyppisen sopimuksen allekirjoittamisessa?
EnglishThe signing of the Accession Treaty before the end of the year is being envisaged.
Liittymissopimuksen allekirjoittamisen suunnitellaan tapahtuvan ennen vuoden loppua.
EnglishSigning up to the convention requires adjustments to Swedish law, however.
Sopimukseen liittyminen edellyttää kuitenkin Ruotsin lainsäädännön mukauttamista.
EnglishIt is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
Se on myös syy siihen, että YK:n ja ILOn yleissopimukset allekirjoitetaan yhä useammin.
EnglishSerbia made the right choice by signing the Stabilisation and Association Agreement.
Serbia teki oikean ratkaisun allekirjoittamalla vakautus- ja assosiaatiosopimuksen.
EnglishSigning it takes no time, but putting it into practice is extraordinarily difficult.
Allekirjoitus on nopeasti annettu, mutta täytäntöönpano on erittäin vaikeaa.
EnglishThis was an absolute prerequisite for the signing of the whole agreement.
Ja tämä olisi välttämätön ehto (sine non qua), jotta sopimus voitaisiin hyväksyä.
EnglishPresident Clinton had managed to stop them from signing it for 10 years.
Presidentti Clinton oli pystynyt lykkäämään allekirjoitusta kymmenen vuoden ajan.
EnglishYou can also switch to a different user account without signing out of Windows.
Voit myös siirtyä toiseen käyttäjätiliin kirjautumatta ulos Windowsista.
EnglishIn addition, we have rejected budgetary policies by signing up to the Stability Pact.
Olemme myös torjuneet talousarviopolitiikan kannattaessamme vakaussopimusta.
EnglishThe ground rules were laid down in Bali for signing a post-Kyoto agreement.
Balilla määritettiin ehdot Kioton sopimuksen seuraajan allekirjoittamiselle.
EnglishIn that respect, the signing of EU readmission agreements represents a real challenge.
Tässä yhteydessä EU:n takaisinottosopimusten allekirjoittaminen on todellinen haaste.