EN

side by side {adverbi}

volume_up
side by side (myös: abreast, in parallel)
The easiest way to arrange two windows side by side on the desktop is to use Snap.
Helpoin tapa järjestää kaksi ikkunaa rinnakkain työpöydälle on käyttää kohdistamista.
Side by side, we walk into the future together; this is a great day for us all!
Kävelemme yhdessä tulevaisuuteen rinnakkain. Tämä on mahtava päivä meille kaikille!
Snap an application to use two applications side by side.
Kohdista sovellus, jotta voit käyttää kahta sovellusta rinnakkain.
side by side (myös: abreast)
For more information, see Arrange windows side by side on the desktop using Snap.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Ikkunoiden järjestäminen vierekkäin työpöydälle kohdistamisen avulla.
Repeat steps 1 and 2 with another window to arrange the windows side by side.
Järjestä ikkunat vierekkäin toistamalla vaiheet 1 ja 2 toisen ikkunan kanssa.
Simply drag each one to opposite edges of your screen and the sites will appear side-by-side.
Kun vedät sivustot näytön eri reunoihin, ne tulevat näkyviin vierekkäin.
side by side
This is a good sign: agriculture and energy side by side, working together.
Tämä on hyvä merkki: maatalous ja energia vieri vieressä, toimivat yhdessä.

Esimerkkejä "side by side"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBoth sectors have a future, side-by-side. Both must be mutual and complementary.
Niillä molemmilla on yhteinen tulevaisuus, ja niiden on täydennettävä toisiaan.
EnglishAction must be taken to enable the various groups to live in peace side by side.
Täytyy ryhtyä toimiin, jotta eri ryhmät saataisiin elämään sovussa keskenään.
EnglishSide by side, we walk into the future together; this is a great day for us all!
Kävelemme yhdessä tulevaisuuteen rinnakkain. Tämä on mahtava päivä meille kaikille!
EnglishTwo states, living side by side in peace - that is the only viable solution.
Ainoa mahdollinen ratkaisu on kaksi valtiota, jotka elävät rinta rinnan rauhassa.
EnglishIt is very important for Parliament and the Commission to work side by side.
On erittäin tärkeää, että parlamentti ja komissio työskentelevät käsi kädessä.
EnglishRepeat steps 1 and 2 with another window to arrange the windows side by side.
Järjestä ikkunat vierekkäin toistamalla vaiheet 1 ja 2 toisen ikkunan kanssa.
EnglishThe easiest way to arrange two windows side by side on the desktop is to use Snap.
Helpoin tapa järjestää kaksi ikkunaa rinnakkain työpöydälle on käyttää kohdistamista.
EnglishThis is a good sign: agriculture and energy side by side, working together.
Tämä on hyvä merkki: maatalous ja energia vieri vieressä, toimivat yhdessä.
EnglishGo from full-screen game to email in one swipe, or snap them side-by-side.
Siirry koko näytön pelistä sähköpostiin yhdellä sipaisulla tai kohdista ne rinnakkain.
EnglishWe want to see two states living side by side, peaceful and prosperous.
Haluamme nähdä näiden kahden valtion elävän rinnakkain rauhanomaista ja vaurasta elämää.
EnglishRun multiple apps at the same time, and snap two apps side-by-side.
Käytät useita sovelluksia yhtä aikaa, ja voit kohdistaa kaksi sovellusta rinnakkain.
EnglishFor more information, see Arrange windows side by side on the desktop using Snap.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Ikkunoiden järjestäminen vierekkäin työpöydälle kohdistamisen avulla.
EnglishPosition the windows side by side on the desktop so that you can see the contents of both.
Asettele ikkunat työpöydälle siten, että niiden molempien sisältö näkyy.
EnglishIt is important that a large number of systems should exist side by side.
On tärkeää, että useat järjestelmät voivat olla voimassa rinnakkain.
EnglishSimply drag each one to opposite edges of your screen and the sites will appear side-by-side.
Kun vedät sivustot näytön eri reunoihin, ne tulevat näkyviin vierekkäin.
EnglishOpen two File Explorer windows side by side, then drag items from one window to the other.
Avaa kaksi Resurssienhallinta-ikkunaa rinnakkain ja vedä sitten kohteita ikkunasta toiseen.
EnglishIt is not a matter of replacing one system by the other, both can function side by side.
Ei ole tarkoitus korvata toista järjestelmää toisella, vaan ne voivat hyvin toimia rinnakkain.
EnglishIn that way, security and competition will be able to sit side by side.
Tällä tavalla turvallisuus ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä.
EnglishApart from that, we are side by side on what is very much the right road.
Tästä huolimatta etenemme yhdessä koko lailla oikeaan suuntaan.
EnglishIt’s a great way to show multiple webpages side-by-side on your screen.
Tämä on kätevä tapa näyttää useita sivustoja vierekkäin näytössä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "side by side":

side by side

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "side by side" suomeksi

side substantiivi
by prepositio
by adverbi
Finnish