EN

side {substantiivi}

volume_up
side (myös: aspect, facet, phase, point)
On our side there is the airport, while the French side is European territory.
Meidän puolellamme on lentokenttä, ja Ranskan puoli on Euroopan aluetta.
And of course there is the other side of the coin, proper labelling of origin.
Ja tietenkin kolikolla on toinenkin puoli, asianmukainen alkuperän merkintä.
The euro coins have a common side and a national side.
Kaikilla eurokolikoilla on sekä kaikille maille yhteinen että kansallinen puoli.
side (myös: flank, leaf, page, sideline)
To create the final side and close the polygon, double-click.
Piirrä viimeinen sivu ja sulje monikulmio kaksoisnapsauttamalla.
Drag the pointer to create the next side, and then click to end the side.
Piirrä seuraava sivu vetämällä osoitinta ja napsauta sivun päässä.
Many mobile PCs have a wireless switch on the front or side of the computer.
Monissa mobiili-PC-tietokoneissa on langattoman toiminnon kytkin tietokoneen etuosassa tai sivussa.
side (myös: angle, bottle, chutzpah, gall)
side (myös: flank, rib)
At the present stage, the citizens' side is extremely weak.
Tällä hetkellä kansalaisia edustava kolmion kylki on äärimmäisen heikko.
side (myös: grindstone)
FI

side {substantiivi}

volume_up
2. rahoitus
side (myös: sidos, liitos, kahle)
Lapsella on kiistaton oikeus luoda side kumpaankin vanhempaansa.
A child also has an undisputable right to bond with both parents.
Bulgarian ja Makedonian slaavinkielisen osan välillä on voimakas historiallinen ja kielellinen side.
There is a strong historical and linguistic bond between Bulgaria and the Slavonic-speaking part of Macedonia.
It is the most important bond for a nation.
3. Lääketiede
side (myös: haavaside)

Esimerkkejä "side"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDo not overdo it here; where monetary policy is concerned, we are on your side.
Älkää liioitelko tässä asiassa. Rahapolitiikan osalta olemme teidän puolellanne.
EnglishBoth sectors have a future, side-by-side. Both must be mutual and complementary.
Niillä molemmilla on yhteinen tulevaisuus, ja niiden on täydennettävä toisiaan.
EnglishThere is another hidden side to this debate, which I would now like to mention.
Tällä keskustelulla on toinenkin, piilossa oleva puoli, jonka haluan nyt mainita.
EnglishNow that we have achieved this, there are some on our side who say 'no thanks'.
Nyt kun olemme sen saavuttaneet, jotkut meidän puolellamme sanovat "ei kiitos".
EnglishWe are faced here with, you might say, the positive side of negative integration.
Tässä käsittelemme niin sanottua negatiivisen yhdentymisen positiivista puolta.
EnglishThe existing tracks in the Player Library appear on the left side of the wizard.
Playerin kirjastossa olevat kappaleet näkyvät ohjatun toiminnon vasemmassa osassa.
EnglishIt is now for you, over the coming years, to win them, too, over to your side.
Nyt on teidän tehtävänne voittaa tulevien vuosien aikana myös heidät puolellenne.
EnglishAnd the other side is that these disruptions will also have economic consequences.
Toisaalta näillä häiriöillä on luonnollisestikin myös taloudellisia seurauksia.
EnglishThere is often a psychological side to it, and we should all play our part in that.
Asiassa on usein psykologinen puoli, ja meidän kaikkien on tehtävä siinä osamme.
EnglishAction must be taken to enable the various groups to live in peace side by side.
Täytyy ryhtyä toimiin, jotta eri ryhmät saataisiin elämään sovussa keskenään.
EnglishIt is very important that we feel that there is also a push from that side too.
Meidän on hyvin tärkeää saada tuntea, että myös se esittää painokkaita vaatimuksia.
EnglishWe side with the workers who are fighting for the development of public transport.
Tuemme työntekijöitä, jotka taistelevat julkisen liikenteen kehittämisen puolesta.
EnglishSide by side, we walk into the future together; this is a great day for us all!
Kävelemme yhdessä tulevaisuuteen rinnakkain. Tämä on mahtava päivä meille kaikille!
EnglishOn the Russian side, the economic and health statistics are on a par with Africa.
Venäjän puolella sekä talouden että terveyden tunnusluvut ovat afrikkalaista tasoa.
EnglishIn my country we choose to act in this way; we take the side of the weakest.
Minun maassani valitsimme tämän tien, halusimme ottaa kantaa heikomman puolesta.
EnglishI have one last thing to say, also on the negative side, with regard to Kyoto.
Minulla on vielä yksi asia sanottavana kielteisestä puolesta, ja se koskee Kiotoa.
EnglishIt is not a case of saying one thing and doing another from that side of the House.
Tässä tapauksessa ei siis ole kyse siitä, että sanotaan yhtä ja tehdään toista.
English(DE) Mr President, Madam Vice-President, today you are sitting on the other side.
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja, tänään istutte toisella puolella.
EnglishIt will be your responsibility to remember which side I should be on as I come in.
Teidän vastuullanne on muistaa, kummalla puolella minun on oltava, kun saavun.
EnglishI was aware of what was going on, admittedly from the better side of that border.
Olin tietoinen siitä, mitä oli tapahtumassa, tosin rajan paremmalla puolella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "side":

side
side by side