"to shun" - Suomenkielinen käännös

EN

"to shun" suomeksi

EN

to shun {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to shun"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt does not shun one form of energy or sympathise with another for ideological reasons.
Se ei vierasta yhtä energiamuotoa tai sympatiseeraa toista energiamuotoa ideologisista syistä.
EnglishAnd we Members of Parliament, both here and in our national parliaments, should likewise shun such considerations.
Myöskään meillä Euroopan parlamentin tai kansallisten parlamenttien jäsenillä ei pitäisi olla varaa tähän.
EnglishTherefore I would say that it is hypocritical to shun or postpone this debate on these questions and the reaching of conclusions.
Siksi sanoisin, että on tekopyhää välttää tai lykätä keskustelua ja päätelmien tekoa näistä kysymyksistä.
EnglishIn some cases, the same populations shun the greater whole and close themselves off from the dominant society.
Joissakin tapauksissa nämä samat kansat karttavat suurempia kokonaisuuksia ja sulkevat itsensä hallitsevan yhteiskunnan ulkopuolelle.
EnglishInvestors have begun to shun the industry and the production of the next generation of networks, equipment and services is slowing down.
Sijoittajat ovat alkaneet vieroksua alaa, ja seuraavien sukupolvien verkkojen, laitteiden ja palvelujen tuotanto hidastuu.
EnglishWe must restart negotiations with Iran and shun any military action, as this would only serve to exacerbate the current crisis.
Meidän on aloitettava uudelleen neuvottelut Iranin kanssa ja vältettävä sotilaallisia toimia, jotka vain pahentaisivat nykyistä kriisiä.
EnglishI would like to remind everyone that right now many governments shun their duty of solidarity by not taking part in Frontex.
Haluaisin muistuttaa kaikkia, että tällä hetkellä monet hallitukset vieroksuvat yhteisvastuuta koskevaa velvollisuuttaan, koska he eivät osallistu Frontexiin.
EnglishEuropean consumers shun genetically modified food, and plant-derived genetically modified food that has to be labelled is hardly found in the shops at all.
Eurooppalaiset kuluttajathan kaihtavat geenimuunneltua ruokaa, ja merkintäpakon alaista kasviperäistä geenimuunneltua ruokaa ei kaupoista juurikaan löydy.
EnglishIt promotes the empty European ideal, participation in institutions of the system which young people's experience and intuition have taught them to shun.
Siinä korostetaan sisältöä vailla olevaa eurooppalaista ihannetta osallistumisesta järjestelmän toimielinten toimintaan, jonka nuoriso on näkemykseensä perustuen vaistonvaraisesti torjunut.
EnglishGiven this state of affairs, why do we continue to shun diplomatic relations with Taiwan, whilst missing no opportunity to stand up in this House for democracy and human rights?
Kun tilanne on kerran tämä, miksemme ole vieläkään luoneet diplomaattisia suhteita Taiwaniin, vaikka parlamentti käyttää aina kaikki tilaisuudet puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia?