"shred" - Suomenkielinen käännös

EN

"shred" suomeksi

EN

shred {substantiivi}

volume_up
shred (myös: bit, fragment, scrap, snip, swatch)
shred (myös: strip)
shred (myös: strip)

Esimerkkejä "shred"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, Commissioner, there is no shred of religious freedom in Eritrea.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Eritreassa ei ole hitustakaan uskonnonvapautta.
EnglishIt is asserted without a shred of evidence that EMU has strengthened the European economy.
Tekstissä todetaan ilman minkäänlaisia todisteita, että EMU on vahvistanut EU:n taloutta.
EnglishThere has not of course been a shred of proof anywhere that weapons of mass destruction exist.
Joukkotuhoaseiden olemassaolosta ei ole tietenkään pystytty esittämään pienintäkään todistetta.
EnglishWhen the five minutes were over, I would say, "Please shred the piece of paper.
Viiden minuutin päästä sanoin "Repikää paperi.
EnglishIt starts with metal recyclers who shred our stuff into very small bits.
He hyödyntävät metallit jättäen jäljelle ns.
EnglishThese are allegations for which he has never produced a shred of evidence, despite being requested to do so.
Väitteilleen hän ei ole esittänyt milloinkaan vähimpiäkään todisteita, vaikka sitä on häneltä pyydetty.
EnglishThere is of course not a shred of truth in this, and I think that we should do something about this as well.
Tässä ei tietenkään ole totuuden hiventäkään, ja mielestäni meidän olisi tehtävä myös tälle asialle jotakin.
EnglishThe last shred of civilisation has left Congo.
Viimeinenkin sivistyksen häivä on kadonnut Kongosta.
EnglishRussia has persistently accused Estonia of nurturing something that it calls 'fascism', without producing a shred of evidence.
Venäjä on syyttänyt Viroa johdonmukaisesti niin sanotusta "fasismista" ilman minkäänlaisia todisteita.
EnglishMr Brown has not a shred of credibility now.
Pääministeri Brown ei ole nyt yhtään uskottava.
EnglishCouldn't find a shred of evidence.
EnglishThere is not a shred of evidence.
EnglishIf you have even a shred of honour, then we should try to ensure that this issue appears on the agenda again in the near future.
Jos teissä on kunnian hiventäkään, meidän on pyrittävä varmistamaan, että tämä kysymys otetaan uudelleen esityslistalle lähitulevaisuudessa.
EnglishThat is, of course, if you have the slightest shred of honour and know that our voters take a negative view of the NATO operation.
Tämä edellyttää tietenkin, että teillä on hiukkasenkin kunnioitusta ja tiedätte, että äänestäjänne suhtautuvat kielteisesti Naton toimiin.
EnglishLadies and gentlemen, there is not a single scientifically reliable shred of evidence to support the fact that the death penalty acts as a deterrent.
Hyvät kollegat, ei ole olemassa tieteellistä tutkimusta siitä, että kuolemantuomiolla olisi ennalta ehkäisevää merkitystä.
EnglishWe well know, through experience, what it is to have to leave your own country in search of a future or some shred of economic dignity.
Tiedämme hyvin omasta kokemuksestamme, millaista on joutua lähtemään kotimaastaan etsimään tulevaisuutta tai taloudellisen itsekunnioituksen rippeitä.
EnglishIn referendums the electorate in both parts of Ireland will have within their power the capacity to rob the men of violence on all sides of the slightest shred of legitimacy.
Kansanäänestyksissä Irlannin molempien osien äänestäjillä on hallussaan valta poistaa väkivallan harjoittajilta kaikilla puolilla pieninkin oikeutuksen häivä.
EnglishIf we are to deserve even a shred of respect from our taxpayers back at home, then in this dire economic time, we must treat their money with respect.
Jotta me voisimme ansaita edes hiukan kunnioitusta veronmaksajilta kotivaltioissamme, niin meidän on näinä taloudellisesti vaikeina aikoina kohdeltava heidän rahojaan kunnioituksella.
EnglishThe xenophobic campaign in the state media was nourished by President Gbagbo's accusations that Burkina Faso was at the root of the mutiny, without there being a shred of evidence.
Presidentti Gbagbon täysin vailla näyttöä esittämät syytökset, joiden mukaan Burkina Faso on kapinan taustalla, ruokkivat valtion tiedotusvälineiden muukalaisvihamielistä kampanjaa.
EnglishThere is, of course, not a shred of truth in this. Far from it; everyone in this Chamber knows that Turkey, at present, does not comply with the conditions for the commencement of negotiations.
Tässä ei tietenkään ole edes totuuden siementä, koska jokainen parlamentin jäsen tietää, ettei Turkki tällä hetkellä täytä neuvottelujen aloittamiselle asetettuja ehtoja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "shred":

shred